menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Oznámenie o uložení zásielky – Vladimír Vilém

5. decembra 2022

Meno príjemcu:

Vladimír Vilém

Odberná lehota:

20.12.2022

Zásielka uložená na pobočke:

Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, kancelária č. 118

Oznámenie o uložení zásielky – Vladimír Vilém


Zverejnené
5. decembra 2022

Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia – „Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála“

2. decembra 2022

Verejná vyhláška vo veci katastrálneho konania č. X-189/2020 – Martina Môcová

2. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky – Adam Minarovič

2. decembra 2022

Meno príjemcu:

Adam Minarovič

Odberná lehota:

17.12.2022

Zásielka uložená na pobočke:

Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, 811 07 Bratislava, kancelária č. 402

Oznámenie o uložení zásielky – Adam Minarovič


Zverejnené
2. decembra 2022

Upovedomenie dedičky Adriany Fáberovej, že prichádza do úvahy ako dedička

2. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky – Ľudovít Peško

2. decembra 2022

Zverejnené
2. decembra 2022

Meno prijímateľa
Ľudovít Peško

Odberná lehota
22.12.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Hudáková

2. decembra 2022

Zverejnené
2. decembra 2022

Meno prijímateľa
Zuzana Hudáková

Odberná lehota
20.12.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Marco Folcan

2. decembra 2022

Zverejnené
2. decembra 2022

Meno prijímateľa
Marco Folcan

Odberná lehota
20.12.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Dorušinec

2. decembra 2022

Zverejnené
2. decembra 2022

Meno prijímateľa
Ján Dorušinec

Odberná lehota
20.12.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa