menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 2360/23 v lokalite Dolné Krčace v Bratislave

23. mája 2024

Oznámenie zámeru prenajať majetok – plavecké dráhy Školskej plavárne na Majerníkovej 62

23. mája 2024

Výzva na vykonanie orezu stromov a iných porastov – Devínska cesta, Na Kampárke, Dlhé Diely, Komonicová, Nad ostrovom, Nad Sihoťou, Nad Dunajom

22. mája 2024

Oznámenie o opakovanej dražbe č. 2/2024 – Majerníkova 1/B

22. mája 2024

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla a výzva na odstránenie vozidla FORD strieborné, bez EČV, parkovisko v Karloveskom ramene

22. mája 2024

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Mgr. Janko Záhorec

20. mája 2024

Zverejnené
20. mája 2024

Meno prijímateľa
Mgr. Janko Záhorec

Odberná lehota
30.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Centrum služieb Občanom

Oznámenie o uložení zásielky- Július Mikolaj

20. mája 2024

Zverejnené
20. mája 2024

Meno prijímateľa
Július Mikolaj

Odberná lehota
06.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Tibor Belay

20. mája 2024

Zverejnené
20. mája 2024

Meno prijímateľa
Tibor Belay

Odberná lehota
06.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Peter Kovár

20. mája 2024

Zverejnené
20. mája 2024

Meno prijímateľa
Peter Kovár

Odberná lehota
06.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa