menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vivien Mundlová

2. júna 2023

Zverejnené
2. júna 2023

Meno prijímateľa
Vivien Mundlová

Odberná lehota
30.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Janka Pöršok

2. júna 2023

Zverejnené
2. júna 2023

Meno prijímateľa
Janka Pöršok

Odberná lehota
30.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Zvozil Branislav

2. júna 2023

Zverejnené
2. júna 2023

Meno prijímateľa
Zvozil Branislav

Odberná lehota
20.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Andrea Virgovičová

2. júna 2023

Zverejnené
2. júna 2023

Meno prijímateľa
Andrea Virgovičová

Odberná lehota
20.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Elena Gergeľčíková 2x

2. júna 2023

Zverejnené
2. júna 2023

Meno prijímateľa
Elena Gergeľčíková

Odberná lehota
20.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Upovedomenie o začatí exekúcie – Pavol Lupták

2. júna 2023

Výzva na vykonanie orezu stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie, lokalita: Nad Sihoťou, Nad Ostrovom,

2. júna 2023

Oznámenie – 194 Obnova garážového domu F.Kostku, Vlastníci NP, BRaIS, INGSITU

1. júna 2023

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Mikulka

1. júna 2023

Zverejnené
1. júna 2023

Meno prijímateľa
Ján Mikulka

Odberná lehota
19.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa