menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Výzva na predkladanie ponúk: „Dodávka elektrickej energie pre MČ Bratislava-Karlova Ves a ZŠ Karloveská 61.“

20. mája 2022

Zákazka je zverejnená v IS EVO TU


Zverejnené
20. mája 2022

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejňujeme rozsah dodávok

Dátum zverejnenia
20 mája, 2022

Predloženie ponúk
30 mája, 2022 23:59

Otváranie ponúk
31 mája, 2022 10:00

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Synek

20. mája 2022

Zverejnené
20. mája 2022

Meno prijímateľa
Miroslav Synek

Odberná lehota
07.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Martin Solčanský

20. mája 2022

Zverejnené
20. mája 2022

Meno prijímateľa
Martin Solčanský

Odberná lehota
07.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Bilina

20. mája 2022

Zverejnené
20. mája 2022

Meno prijímateľa
Ladislav Bilina

Odberná lehota
07.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Zlatka Zlatá

20. mája 2022

Zverejnené
20. mája 2022

Meno prijímateľa
Zlatka Zlatá

Odberná lehota
07.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Vladislav Vacula

20. mája 2022

Zverejnené
20. mája 2022

Meno prijímateľa
Vladislav Vacula

Odberná lehota
07.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Šarek

20. mája 2022

Zverejnené
20. mája 2022

Meno prijímateľa
Miroslav Šarek

Odberná lehota
07.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Jaroslav Suchan

20. mája 2022

Zverejnené
20. mája 2022

Meno prijímateľa
Jaroslav Suchan

Odberná lehota
07.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Milan Rybár

20. mája 2022

Zverejnené
20. mája 2022

Meno prijímateľa
Milan Rybár

Odberná lehota
07.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa