tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Aktuality


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Rezidentské karty si môžete prevziať už len do konca januára

Pripnutý príspevok
11. januára 2022

Možnosť prevziať si bezplatnú parkovaciu kartu majú obyvatelia zón Silvánska a Veternicová / Hlaváčiková, ktorí boli držiteľmi parkovacích kariet aj vlani. Nové karty ich budú oprávňovať na bezplatné parkovanie v jednej z dvoch karloveských zón rezidentského parkovania. Parkovacie karty pre nový rok 2022 si môžu vyzdvihnúť v budove miestneho úradu na Námestí sv. Františka 8.

Majitelia rezidentskej karty, ktorí si kúpili nové auto, alebo dostali k dispozícii služobné auto, by mali tieto zmeny nahlásiť v prestihu, ešte pred prevzatím novej rezidentskej karty. Môžu tak urobiť telefonicky 02 707 11 271 alebo e-mailom na beata.bohacikova@karlovaves.sk. Pri prevzatí parkovacích kariet je potrebné predložiť občiansky preukaz, vodičský preukaz, technický preukaz a platné Osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla časť A a B.

Rezidentské parkovacie karty na rok 2022 si môžete prevziať na karloveskom miestnom úrade už len do 31. januára 2022 v týchto časoch:

pondelok 8.30 – 12.00; 13.00 – 17.00 h

utorok 8.30 – 12.00; 13.00 – 15.00 h

streda 8.30 – 12.00; 13.00 – 17.00 h

štvrtok 8.30 – 12.00; 13.00 – 15.00 h

piatok 8.30 – 13.00 h

Foto: ilustračné


Zverejnené
11. januára 2022

HĽADÁ SA ZHOTOVITEĽ ZARIADENIA PRE SENIOROV

Pripnutý príspevok
13. novembra 2021

Obchodná verejná súťaž, do ktorej je možné prihlásiť sa do 31. decembra 2021 rozhodne o tom, kto postaví a  následne aj sprevádzkuje nové zariadenie pre karloveských seniorov.

Obchodná verejná súťaž počíta s dlhodobým nájmom pozemkov a objektu bývalých jaslí na 30 rokov. Mestská časť nemá možnosť prevádzkovať zariadenie samostatne. Preto sa karloveskí poslanci rozhodli pre nájdenie prevádzkovateľa formou verejnej obchodnej súťaže.

Úspešný uchádzač zo súkromných zdrojov objekt zrekonštruuje. Podobný scenár s dlhodobou nájomnou zmluvou uprednostnili v roku 2020 aj v Dúbravke. Zdá sa, že podobné riešenie so solventným investorom by mohlo priniesť želaný efekt aj v Karlovej Vsi.

Karlovej Vsi stúpa počet seniorov. Zvyšuje sa preto aj tlak na spustenie prevádzky komplexného zariadenia sociálnych služieb, ktoré by zabezpečovalo možnosti pre poskytovanie služieb starším obyvateľom a sociálne odkázaným občanom.

Ďalšie informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže nájdete TU.

Kontakt:

MAHĎÁKOVÁ Janka, Ing.
02 707 11 191, 0940 634 130
janka.mahdakova@karlovaves.sk


Zverejnené
13. novembra 2021

Budeme voliť svojich zástupcov v Európskom parlamente

5. júna 2024

Mesiac potom, čo sme si 1. mája pripomenuli 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie, budú aj obyvatelia Karlovej Vsi rozhodovať o svojich zástupcoch v Európskom parlamente (EP). Voľby sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 8. júna. Vo voľbách budú voliči voliť 15 zástupcov spomedzi 24 kandidujúcich strán.

Oproti minulým voľbám, ktoré sa uskutočnili v roku 2019, má Slovensko nárok na ďalších dvoch poslancov. Jeden bol pridelený už v roku 2020 pri príležitosti prerozdelenia po brexite. Ďalší bol pridelený v roku 2023 po predvolebnom posúdení zloženia parlamentu na základe najnovších údajov o počte obyvateľov. Voliči si môžu vyberať len jednu z kandidujúcich politických strán alebo hnutí, pričom môžu dať dvom z kandidujúcich za tento subjekt svoj preferenčný hlas.

Európsky parlament prijíma právne predpisy, ktoré sa týkajú všetkých teda tzv. veľkých krajín aj malých komunít, vplyvných koncernov aj začínajúcich podnikov – na globálnej aj miestnej úrovni. Poslanci Európskeho parlamentu môžu nielen formovať a rozhodovať o nových právnych predpisoch, ale aj hlasovať o nových obchodných dohodách, kontrolovať inštitúcie EÚ a spôsob, akým sa vynakladajú peniaze z daní. Tiež môžu začať vyšetrovanie konkrétnych problémov.

V právnych predpisoch EÚ sa upravujú obzvlášť dôležité oblasti života väčšiny ľudí. Ide o životné prostredie, bezpečnosť, migráciu, sociálne politiky, práva spotrebiteľov, hospodárstvo, právny štát a mnohé ďalšie. V súčasnosti má každá dôležitá vnútroštátna téma aj európsky rozmer. Výsledok volieb tak rozhodne o tom, kto bude našu krajinu zastupovať pri príprave nových právnych predpisov, a ovplyvní aj zostavovanie Európskej komisie.

Európsky parlament sídli v Bruseli, ale v rámci plenárnej schôdze zasadá každý mesiac (okrem augusta) v Štrasburgu počas štvordňovej schôdze (od pondelka do štvrtka). Dodatočné schôdze sa konajú v Bruseli.


Zverejnené
5. júna 2024

V Karlovej Vsi bude prvý historický renesančný piknik

21. mája 2024

Karlova Ves zorganizuje túto nedeľu prvý Renesančný piknik. Návštevníkov prenesie do obdobia kráľa Mateja Korvína. Uvidia ukážky etikety na kráľovskom dvore, renesančnú módu, tanečné a hudobné kreácie, ale aj čo všetko musí ovládať rytier, či princezná. Renesančný piknik sa uskutoční v nedeľu 26. mája od 14.30 h v Parku SNP v Líščom údolí.

Dospelí aj deti si budú môcť vychutnať množstvo aktivít, vrátane rytierskych súbojov, o ktoré sa postará občianske združenie Gaston a Šermiarsko-divadelná spoločnosť  Argyll. Pripravené budú ukážky historických remesiel a zábava pre deti, ktoré, ak sa budú chcieť stať rytierom, budú musieť splniť rytierske úlohy. S divadlom ZáBaVKa a so šašom budú zachraňovať princeznú a s kúzelníkom Talostanom sa prenesú do magického sveta kúzel. 

Spoločnosť Fringia predstaví tanečné a módne trendy z obdobia renesancie, malé princezné poučí o etikete a tanečných kreáciách na kráľovskom dvore. Na záver sa uskutoční renesančný koncert v podaní Muchovho sláčikového kvarteta. Pre všetkých, ktorí prídu v dobovom kostýme, je pripravená súťaž o najkrajší a najkreatívnejší kostým. Víťazný kostým získa víkendový pobyt v hoteli na Slovensku.


Zverejnené
21. mája 2024

Zapísať dieťa do materskej školy môžete do 10. mája

7. mája 2024

Rodičia budúcich škôlkarov by nemali zabudnúť podať žiadosť o prijatie ich dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Materské školy prijímajú vyplnené žiadosti do 10. mája 2024.

Tlačivo žiadosti v elektronickej forme je sprístupnené na webových sídlach materských škôl a Karlovej Vsi. Papierová forma žiadosti je pre rodičov k dispozícii aj v každej materskej škole. Riaditeľky materských škôl, ktorých zriaďovateľom je Karlova Ves, zverejnili spolu s miestom, termínom a spôsobom podávania žiadostí aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Podpísanú žiadosť možno podať osobne, doručiť do schránky školy alebo zaslať poštou.

Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je aj potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Súčasťou lekárskeho potvrdenia je aj údaj o povinnom očkovaní. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna.

Foto: ilustračné


Zverejnené
7. mája 2024

Karlova Ves ukončila veľký projekt na zmiernenie dopadov zmeny klímy

30. apríla 2024

Karlova Ves úspešne zavŕšila 3,5-ročný projekt MITADAPT – nízko uhlíková Karlova Ves, odolná voči zmene klímy, podporený z Nórskych grantov. V rámci neho zrealizovala množstvo opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy. Vďaka tomu má Karlova Ves hĺbkovo obnovenú Materskú školu na Kolískovej 14, Základnú školu Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62, výrazne oživený Park Kaskády a mnohé ďalšie.

Projekt Karlova Ves realizovala súčasne s projektom DELIVER podporenom v rámci programu Európskej komisie LIFE. „Tieto dva projekty boli realizované súčasne a vďaka ich synergickému efektu sa podarilo zrealizovať množstvo opatrení na zvýšenie odolnosti našej mestskej časti,“ konštatuje vedúca referátu riadenia projektov karloveského miestneho úradu Lenka Nemcová. Súčasťou balíka vzdelávacích aktivít bolo aj vytvorenie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu v priestoroch budovy ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici.

Jedným z hlavných cieľov projektu MITADAPT bolo vyhodnotenie a aktualizácia Klimatického akčného plánu pre Karlovu Ves, ktorý schválilo miestne zastupiteľstvo v júni 2020. „Karlova Ves si ako jedna z prvých mestských častí Bratislavy naplánovala okrem adaptačných opatrení aj znižovanie emisií skleníkových plynov a konkrétne opatrenia na prípravu na negatívne dopady zmeny klímy,“ podotýka Lenka Nemcová.

V rámci adaptačných opatrení Karlova Ves budovala vegetačné strechy a zelené steny, realizovala vodozádržné opatrenia, oživovala verejné priestranstvá novou zeleňou a drevinami. Prostredníctvom verejnoprospešných služieb a oddelenia životného prostredia robila parkové úpravy rešpektujúce zadržiavanie vody na jej území. Upravila svahy, vysadila okrasné záhony z trvaliek, premenila spevnené plochy na trvalkové záhony, vybudovala ekologický altánok na zachytávanie dažďovej vody, nainštalovala 23 nadzemných nádrží na zber dažďovej vody a šesť podzemných zádržných nádrží. Za účelom chladenia verejných priestranstiev sa inštalovalo 52 ks exteriérových tieniacich plachiet v rôznych lokalitách Karlovej Vsi, na detských ihriskách a v areáloch materských škôl.

Aktualizovaný Klimatický akčný plán bude predložený na opätovné schválenie na miestnom zastupiteľstve. Naplánované opatrenia z neho budú súčasťou aj nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Karlovej Vsi, ktorý je tento rok v príprave.

Pri tejto príležitosti vydala Karlova Ves tlačovú správu, na stiahnutie tu.

mitadapt

Zverejnené
30. apríla 2024

Karlova Ves ponúka na prenájom záhradu na Dolných Krčacoch

24. apríla 2024

Karlova Ves vyhlásila obchodnú verejnú súťaž (OVS) na prenájom záhrady. Ide o pozemok parc. č. 2360/23 o výmere 680 m2, v k.ú. Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 2513, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Pozemok je podlhovastého tvaru, dĺžka pozemku je približne 100 m a šírka približne 7 m. Nachádza sa v záhradkárskej oblasti Dolné Krčace.

Podrobnejšie informácie o záhrade i podmienkach OVS nájdete TU


Zverejnené
24. apríla 2024

Hlasovacie preukazy pre voľby do Európskeho parlamentu začnú vydávať 24. apríla

21. apríla 2024

Karlovešťania, ktorí budú v čase do volieb do Európskeho parlamentu odcestovaní, môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu, vďaka ktorému budú môcť hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na celom Slovensku.  Karloveský miestny úrad ich začne vydávať od stredy 24. apríla. Osobne o hlasovací preukaz môžete požiadať v Centre služieb občanom na Nám. sv. Františka 6 v čase stránkových hodín v pondelok, stredu a piatok. Elektronicky požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu na miestnom úrade je možné najneskôr do 20. mája.

„Keď občan o hlasovací preukaz požiada, bude si ho môcť vyzdvihnúť osobne na miestnom úrade v Centre služieb občanom. Rovnako mu ho môžeme poslať aj poštou,“ hovorí vedúci organizačného referátu miestneho úradu Gabriel Kosnáč. Zároveň však upozorňuje, že hlasovací preukaz posiela miestny úrad žiadateľovi na príslušnú adresu do vlastných rúk. Miestny úrad preto radšej odporúča prísť si prevziať hlasovací preukaz osobne, keďže to býva spravidla rýchlejšie. Na jeho prevzatie však netreba zabudnúť zobrať si občiansky preukaz.

Prevziať hlasovací preukaz môže prísť občan na miestny úrad aj pre svojho príbuzného. Ten ho však na to musí písomne splnomocniť. „Splnomocnenie nemusí byť overené notárom. Ale malo by byť jasné, o akú osobu ide, a tá sa musí tiež preukázať,“ upozorňuje Gabriel Kosnáč. V takomto prípade sa musí dotyčný občan preukázať svojím občianskym preukazom.

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 8. júna.

Foto: ilustračné (internet)


Zverejnené
21. apríla 2024

Cirkusový víkend prinesie do Karlovej Vsi množstvo predstavení

16. apríla 2024

Návštevníci podujatia Svetový deň cirkusu sa môžu tešiť na bohatý program. Podujatie sa začne v piatok 19. apríla o 18.00 h v Karloveskom centre kultúry (KCK) galavečerom nového cirkusu. V prípade počasia bez dažďa bude pokračovať o 20.00 h ohňovou šou na detskom ihrisku vedľa KCK.

Súčasťou víkendového programu budú profesionálne  predstavenia talentovaných umelcov zo Slovenska i zahraničia. Uskutočnia sa v KCK na pódiu, pod ním, v malej sále, susednom parčíku aj v telocvični pri futbalovom ihrisku. Návštevníci uvidia vzdušné akrobacie, tanečné vystúpenie s veľkou obručou, žonglovanie s kuželmi, tvorbu bublín z mydla, chôdzu na chodúľoch aj na lane, ktoré bude zavesené tesne nad zemou.

Program prinesie aj množstvo zaujímavých workshopov, programov pre deti, počas ktorých si budú môcť sami vyskúšať talent a šikovnosť v rôznych cirkusových disciplínach. Organizátormi podujatia sú občianske združenie CirKusKus, Kamel Klub a Slovak Artists’ Community.

Kompletný program nájdete na: https://www.cirkuskus.sk/festival-sdc


Zverejnené
16. apríla 2024

Zápisy prvákov budú 19. a 20. apríla

12. apríla 2024

Zápisy detí do prvých ročníkov troch základných škôl v Karlovej Vsi sa uskutočnia 19. a 20. apríla. Zápis sa týka detí, ktoré ku koncu augusta dovŕšia šiesty rok veku a dosiahnu školskú spôsobilosť. Zápisu sa spolu s deťmi zúčastňujú obaja rodičia. Ak môže prísť len jeden z nich, musí mať súhlas aj od toho druhého. Na zápise predkladá rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.  

Základné školy využívajú ako prihlášku formulár zo školského informačného systému alebo formulár zverejnený na webovom sídle základnej školy. Jeho papierovú formu si bude možné vyzdvihnúť osobne vo vestibule alebo sekretariáte školy. Samotný spôsob, formu a priebeh zápisu si každá škola určuje samostatne. Je preto potrebné sledovať ich webové stránky.

Pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú školy v zmysle školského zákona základné informácie o dieťati, teda meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, rodné číslo, štátnu príslušnosť a národnosť. Základné informácie vrátane kontaktu požaduje aj o zákonných zástupcoch. Pri samotnom zápise zisťuje okrem iného aj predbežný záujem o stravovanie v školskej jedálni či o školský klub detí.

Povinnú školskú dochádzku si plní žiak v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Ten určuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o školských obvodoch. Žiak však môže chodiť do školy aj v inom školskom obvode, ale len v prípade, ak má na to škola dostatočné kapacity. Prednostne prijatí však musia byť tí žiaci, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

Ak dieťa, ktoré síce dosiahne do konca augusta šiesty rok veku, ale nedosiahne školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy odporučiť jeho zákonnému zástupcovi, aby pokračovalo v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole. Urobiť tak môže na základe písomného súhlasu zariadenia poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Ak riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní predprimárneho vzdelávania dieťaťa, musí o tom zákonný zástupca informovať v základnej škole, do ktorej svoje dieťa zapisoval.

Do školy je možné prijať aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V daných prípadoch sa k žiadosti prikladá písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Súhlasné vyjadrenie príslušného poradenstva a prevencie sa spolu so súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast prekladá zasa v prípade, ak žiada rodič vo výnimočných prípadoch o prijatie dieťaťa mladšieho ako šesť rokov.

Ak je dieťa prijaté do viacerých škôl, musí rodič bezodkladne informovať riaditeľa tej školy, na ktorú dieťa nastúpi.


Zverejnené
12. apríla 2024

V Karlovej Vsi sa bude v apríli opäť bezplatne odvážať elektroodpad

11. apríla 2024

Obyvatelia Karlovej Vsi sa budú môcť na jar opäť bezplatne zbaviť nepotrebných elektrospotrebičov. Odvoz starého elektroodpadu z domácností na ekologickú recykláciu je naplánovaný na 20. apríla. Záujem o odvoz je však potrebné vopred nahlásiť, a to najneskôr do 17. apríla.

Pre tejto účel je potrebné kontaktovať miestny úrad. Obyvatelia tak môžu urobiť počas úradných hodín na telefónnom čísle 02 /707 11 281 alebo 02 707 11 275, prípadne elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy halina.trubinyiova@karlovaves.sk. Nahlásiť treba druh a počet spotrebičov, ktoré treba odviezť, presnú adresu ako aj kontaktné údaje. Zber je zároveň možné objednať aj on-line na webovej stránke www.zberelektroodpadu.sk

Karlova Ves zároveň pripomína niekoľko dôležitých pokynov. Obyvatelia by spotrebiče v žiadnom prípade nemali vykladať na ulicu. Mohli by ich totiž mohli vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak aj k vzniku čiernych skládok. Elektroodpad je potrebné vyložiť do vchodu bytového domu, respektíve za bránu rodinného domu v deň zberu, teda 20. apríla do 8.00 hod.

Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál,“ odkazuje organizácia ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, ktorá odvoz v spolupráci s mestskou časťou organizuje. Ak sa z dôvodu dopravného zdržania nepodarí jej pracovníkom nahlásený elektroodpad odviezť do 14.00 hod, treba ich kontaktovať do 14.30 hod na telefónnom čísle 0907 434 303.

Odviezť je možné chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádiá či DVD, nie však televízory ani monitory. Ak záujemca nestihne aprílový termín zberu, môže si jeho odvoz objednať bezplatne počas celého roka, približne každé dva týždne. Termíny zberu sú zverejnené na webovej stránke www.zberelektroodpadu.sk

Foto: ilustračné (internet)


Zverejnené
11. apríla 2024