menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Oznámenie o uložení zásielky – Branislav Zvozil

4. júla 2022

Zverejnené
4. júla 2022

Meno prijímateľa
Branislav Zvozil

Odberná lehota
22.07.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Magdaléna Vandák

4. júla 2022

Zverejnené
4. júla 2022

Meno prijímateľa
Magdaléna Vandák

Odberná lehota
22.07.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Výzva na predkladanie ponúk: „Rekonštrukcia cesty a chodníka na Púpavovej ulici.“

1. júla 2022

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO TU


Zverejnené
1. júla 2022

Druh zákazky
Podlimitná zákazka

Predpokladaná hodnota zákazky
podľa § 6 ZVO zverejňujeme rozsah prác

Dátum zverejnenia
20 júna, 2022

Predloženie ponúk
11 júla, 2022 11:00

Otváranie ponúk
11 júla, 2022 11:05

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) VZN č. 7/2021 o podmienkach poskytovania dotácií

1. júla 2022

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Zuzana Nagyová

1. júla 2022

Zverejnené
1. júla 2022

Meno prijímateľa
Zuzana Nagyová

Odberná lehota
18.07.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Výzva na predkladanie ponúk: „REKONŠTRUKCIA ŠKOLSKÉHO AREÁLU FADRUSZOVA 10, BRATISLAVA-KARLOVA VES.“

1. júla 2022

súťažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO TU


Zverejnené
1. júla 2022

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
75 680,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
1 júla, 2022

Poznámka
otváranie ponúk je neverejné

Predloženie ponúk
15 júla, 2022 09:00

Otváranie ponúk
15 júla, 2022 09:05

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Nad Lúčkami

30. júna 2022

Verejná vyhláška – upovedomenie dedičky, ktorá prichádza do úvahy ako dedička po poručiteľovi

30. júna 2022

Oznámenie o uložení zásielky – Martin Solčanský

30. júna 2022

Zverejnené
30. júna 2022

Meno prijímateľa
Martin Solčanský

Odberná lehota
17.07.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa