tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Oznámenie o uložení zásielky – Adrián Kalčík

22. júla 2024

Zverejnené
22. júla 2024

Meno prijímateľa
Adrián Kalčík

Odberná lehota
09.08.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Líščie údolie

22. júla 2024

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Synek

19. júla 2024

Zverejnené
19. júla 2024

Meno prijímateľa
Miroslav Synek

Odberná lehota
31.08.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Marko Kovačevič

19. júla 2024

Zverejnené
19. júla 2024

Meno prijímateľa
Marko Kovačevič

Odberná lehota
31.08.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Viera Legindiová

19. júla 2024

Zverejnené
19. júla 2024

Meno prijímateľa
Viera Legindiová

Odberná lehota
06.08.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla a výzva na odstránenie vozidla ŠKODA combi, AA350DT parkovisko pod poliklinikou Líščie údolie

18. júla 2024

Oznámenie o uložení zásielky – Zlatka Zlatá

18. júla 2024

Zverejnené
18. júla 2024

Meno prijímateľa
Zlatka Zlatá

Odberná lehota
05.08.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Stanislav Jankech

18. júla 2024

Zverejnené
18. júla 2024

Meno prijímateľa
Stanislav Jankech

Odberná lehota
05.08.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Mariana Mosianova

17. júla 2024

Zverejnené
17. júla 2024

Meno prijímateľa
Mariana Nosianova

Odberná lehota
31.08.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa