tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny a výzva na doplnenie žiadosti Slávičie Údolie

1. augusta 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci výrubu dreviny – lokalita Dlhé diely I.

25. júla 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Dúbravská cesta

25. júla 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín Hlaváčikova

21. júla 2016

Pozvánka na 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

19. júla 2016

OZN_optický prepoj Staré Grunty_0300BR_Internáty Mladosť_1170BR_Cubicon_0674BR

15. júla 2016

OZN_opt prepoj BA_Staré Grunty_0300BR


Zverejnené
15. júla 2016

Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín k zámeru „Parkovací dom a spevnené plochy“, lokalita Karloveská

15. júla 2016

Oznámenie o zámere prenájmu NP

11. júla 2016

Zverejnenie zameru_7_2016


Zverejnené
11. júla 2016

MDVaRR, rozhodnutie ministra k stavbe Polyfunkčný bytový dom Nad lúčkami

11. júla 2016