tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Rozhodnutie o prerušení konania vo veci zaradenia pozemných komunikácií Veternicová

2. decembra 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

27. novembra 2015

Zadanie zákazky – oprava chodníkov v MČ Bratislava-Karlova Ves

25. novembra 2015

Zmena stránkových dní v dňoch 21. až 23. 12.2015

25. novembra 2015

Oznamujeme obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, že v dňoch 21. až 23. decembra 2015 sa stránkové dni menia nasledovne:

21.12. 2015 – pondelok – úradné hodiny 8,00 do 17,00 – stránkový deň

22.12. 2015 – utorok – úradné hodiny 7,00 do 15,00 – stránkový deň

23.12. 2015 – stredaotvorená len podateľňa od 8,00 do 12,00 .

 

Zmena stránkových dní v dňoch 21. až 23. 12.2015


Zverejnené
25. novembra 2015

Oznámenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na záhrady v lokalite Mokrohájska a Dolné Krčace vyhlásenej dňa 8.10.2015

18. novembra 2015

Zmena stránkových dní v dňoch 21. až 23. 12.2015

10. novembra 2015

Kolaudačné rozhodnutie „Univerzitný vedecký park UK v Bratislave“ objekt – komunikácie a statická doprava

3. novembra 2015

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory Matejkova 20 v Bratislave

30. októbra 2015

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory Pernecká 37, Spieszova 2 v Bratislave

30. októbra 2015