tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Oznámenie o uložení zásielky – Peter Bochin

13. júna 2024

Zverejnené
13. júna 2024

Meno prijímateľa
Peter Bochin

Odberná lehota
01.07.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Tomáš Kurtanský

13. júna 2024

Zverejnené
13. júna 2024

Meno prijímateľa
Tomáš Kurtanský

Odberná lehota
01.07.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Eduard Pančuška

13. júna 2024

Zverejnené
13. júna 2024

Meno prijímateľa
Eduard Pančuška

Odberná lehota
01.07.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Rudolf Bednář

13. júna 2024

Zverejnené
13. júna 2024

Meno prijímateľa
Rudolf Bednář

Odberná lehota
01.07.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zísielky + 1x list – Helena Halušková

13. júna 2024

Zverejnené
13. júna 2024

Meno prijímateľa
Helena Halušková

Odberná lehota
01.07.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Stav.úpravy Svrčia ul., MČ-KV

12. júna 2024

Oznámenie o uložení zásielky – Marta Bartošová

11. júna 2024

Zverejnené
11. júna 2024

Meno prijímateľa
Marta Bartošová

Odberná lehota
29.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Jaroslav Uherec

11. júna 2024

Zverejnené
11. júna 2024

Meno prijímateľa
Jaroslav Uherec

Odberná lehota
29.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Denisa Kaprinayová

11. júna 2024

Zverejnené
11. júna 2024

Meno prijímateľa
Denisa Kaprinayová

Odberná lehota
29.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa