tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Aktuality


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Bezplatné tablety proti komárom

8. apríla 2024

Majitelia záhrad a rodinných domov v Karlovej Vsi môžu predísť premnoženiu komárov vo svojich záhradách vďaka bezplatným BTI tabletám. Tablety sú ekologické a stačí jedna na 50 litrov. Vyzdvihnúť si ich môžete v podateľni miestneho úradu na Nám. sv. Františka 8 v každý pracovný deň.

Foto: ilustračné (internet)


Zverejnené
8. apríla 2024

Zber škodlivých látok

8. apríla 2024

Ak sa potrebujete zbaviť starých náterových hmôt, odpadových rozpúšťadiel, pesticídov, olejov či tukov, môžete tak urobiť v sobotu 13. apríla v čase 8.00 – 10.00 h na parkovisku na Ulici Kempelenova.

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti Arguss preberať od obyvateľov Karlovej Vsi nepodnikateľov, uvedené látky. Bude však možné odovzdať aj batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky aj mixéry.


Zverejnené
8. apríla 2024

Súkromní vlastníci pozemkov okolo Kuklovskej sa nestarajú o stromy

4. apríla 2024

Suché či poškodené stromy, ktoré by mohli spadnúť na cestu a ohroziť prechádzajúce autá či chodcov. Takýto je stav lesného porastu, ktorý sa nachádza na ľavej strane Kuklovskej ulice pri ceste z Dlhých dielov pred odbočením na Sološnickú a ďalej popri nej. Za stav pozemku je vždy zodpovedný jeho vlastník.

„Karlova Ves opakovane počas posledných rokov vyzývala vlastníkov daných parciel k údržbe drevín najmä v okolí chodníka a cesty Sološnická a Kuklovská. Taktiež žiadosť o výzvu adresovala mestskej časti Bratislava-Devín, do ktorej katastra dané pozemky patria. Podľa katastrálnej mapy sú vlastníkmi pozemkov súkromné osoby a v smere vyššie popri Sološnickej Lesy SR š.p. Tie na našu výzvu v minulosti reagovali a na svojom pozemku vykonali údržbu. Výzva k súkromným vlastníkom pozemkov ostala bez akejkoľvek reakcie,“ informuje Magdaléna Svoreňová z oddelenia životného prostredia.

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny ich sankcionovať môže len samospráva, do katastra ktorej pozemky patria a navyše pozemky mimo zastavaného územia obce má v kompetencii okresný úrad. Keďže ide o lesné pozemky mimo zastavaného územia obce v katastrálnom území Devína, Karlova Ves v danej veci nemá kompetencie a jej výzva má len odporúčací charakter. Napriek tomu sa opäť obráti na vlastníkov pozemkov i devínsku samosprávu s výzvou na nápravu situácie.

Foto: V prípade, že neudržiavané stromy spadnú na vedľajšiu komunikáciu, za škody bude niesť zodpovednosť vlastník pozemku.


Zverejnené
4. apríla 2024

Klub vodného slalomu privíta nových členov

24. marca 2024

Klub ponúka celoročnú športovú činnosť štyrikrát týždenne, individuálne aj viac. Cez zimu sú tréningy v telocvični (gymnastika, hry), v posilňovni (od 15 rokov) a bazéne. Športovci sú rozdelení do skupín podľa výkonnosti. To platí aj v lete, keď sú tréningy na vode v Karloveskej zátoke a v areáli Divoká voda v Čunove. Aj v letných mesiacoch sú minimálne štyri tréningy v týždni. Plavecké tréningy sú počas celého školského roka.

Na vode sa trénuje najmä v slalomových kajakoch, ale aj v kanoe. Typovo sa odlišujú zjazdové lode, kde sa preteká v zjazde a šprinte. Dvojkanoe sa v súčasnosti na pretekoch nejazdí, je to dôsledok ukončenia tejto kategórie na olympijských hrách. V lete klub usporiada týždňové sústredenie v Dolnom Kubíne a v Liptovskom Mikuláši.

Noví záujemcovia sa môžu prihlásiť kedykoľvek počas roka. Dolná veková hranica je od deväť rokov, horná určená nie je. Záleží na vzraste záujemcu. A čo by mal každý záujemca vedieť? Najmä vedieť plávať približne 15 až 20 metrov v bazéne. Vítaná je tiež celková otužilosť.

Ohlásiť sa je možné na telefónnom čísle 0902 299 675 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy branko.illek@gmail.com. Kontaktné údaje sú aj na webovej stránke klubu: www.vodnyslalom.sk.

Foto: Klub vodného slalomu


Zverejnené
24. marca 2024

Aj Karlovešťania volia novú hlavu štátu

23. marca 2024

Rovnako ako na celom Slovensku, sa aj v Karlovej Vsi dnes o 7.00 h otvorilo 30 volebných okrskov pre prvé kolo volieb prezidenta SR. Novú hlavu štátu si obyvatelia vyberajú spomedzi 9 kandidátov. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Pokiaľ ste si vybavili hlasovací preukaz, no napokon predsa len budete voliť vo svojom volebnom okrsku, nezabudnite si ho vziať so sebou. Po jeho predložení vás volebná komisia zapíše do zoznamu voličov.

Odovzdať svoj hlas môžu voliči vo volebných miestnostiach, ktoré boli vytvorené na siedmich školách. Konkrétne na Spojenej škole sv. Františka z Assisi Karloveská 32, Základnej škole Karloveská 61, Základnej umeleckej škole Karloveská 3, na Gymnáziu Ladislava Sáru 1, Spojenej škole Tilgnerova 14, v budove školy Majerníkova 60 a na Základnej škole A. Dubčeka Majerníkova 62.

Ak ani jeden z kandidujúcich nezíska v prvom kole dostatočný počet hlasov, bude sa konať druhé kolo prezidentských volieb. Jeho termín bol stanovený na sobotu 6. apríla. O priazeň voličov v ňom zabojujú dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najvyšší počet voličských hlasov.

Foto: ilustračné (internet)


Zverejnené
23. marca 2024

Karloveských športovcov ocenia futbalista Martin Škrtel a majster vo fitness Michal Barbier

19. marca 2024

Karlova Ves ocení najlepších športovcov za rok 2023. Ocenenia si prevezmú športovci v troch kategóriách. V kategórii Najlepší individuálny športovec do 23 rokov ocenia individuálny športový úspech v sezóne 2022/2023. Za kolektívny úspech bude udelené ocenenie Najlepší športový kolektív do 23 rokov, pri ktorom boli podmienkou viac ako dvaja športovci v tíme. Za celoživotnú prácu s mládežou udelia ocenenie Najlepší tréner/pedagóg.

Slávnostný večer s kultúrno-športovým programom sa uskutoční v pondelok 25. marca o 17. hodine v Karloveskom centre kultúry na Molecovej 2. V rámci programu vystúpi komorný sláčikový ansámbel The Ladies Ensemble s výberom filmovej hudby, Folklórny súbor Dolina a niekoľkonásobný majster sveta, Európy a Slovenska vo fitness Michal Barbier. Podujatie bude tradične moderovať Richard Vrablec. Vstup pre verejnosť bude bezplatný v rámci balkóna.


Zverejnené
19. marca 2024

Prvá zóna PAAS v Karlovej Vsi bude územím s jednou zónou

18. marca 2024

V praxi to bude znamenať, že ak má vodič trvalý pobyt napríklad na Donnerovej ul. a bude mať vybavenú rezidentskú kartu, bude môcť so svojím vozidlom zaparkovať vo svojej zóne, teda napríklad aj na Fadruszovej ul. Zónu PAAS v lokalite, ktorá je ohraničená ulicami Karloveská, Líščie údolie, Botanická a Svrčia, by mali spustiť v lete.

„Počet parkovacích miest bude zaregulovaný projektom, ktorý počíta s miestami spĺňajúcimi normy, technické listy Bratislavy a podobne. Nedá sa do počtu zahrnúť tzv. zvykové parkovanie obyvateľov tej-ktorej zóny PAAS,“ približujevedúca oddelenia dopravy aúzemného rozvoja miestneho úraduJana Španková.

Regulácia parkovania v danej zóne bude od 14.00 do 24.00 h. V praxi to bude znamenať, že ten, kto nie je rezident v zóne KV2, bude musieť po 14.00 h zaplatiť hodinovú taxu. Tá bude jedno euro na hodinu. Pre rezidentov bude k dispozícii rezidentská, návštevnícka karta, ale aj bonusová karta za desať eur ročne. Tá umožňuje obyvateľovi zaparkovať v inej zóne denne bezplatne na dve hodiny. V prípade rezidentských kariet môže jedna domácnosť získať tri karty. Koľko vozidiel zvyčajne vlastnia ľudia v jednej zóne, to sa dá len odhadnúť. Zvyčajne ide o dve autá. A čo v prípade, ak by sa vydalo viac parkovacích kariet ako je miest v zóne? „Nejde o vyhradené parkovanie pre každé jedno auto. Ide o dynamickú dopravu, prirodzený pohyb áut,“ uzaviera Jana Španková.

Foto: Prvá zóna PAAS v Karlovej Vsi sa nachádza vpravo od električkovej trate smerom do Líščieho údolia.


Zverejnené
18. marca 2024

V Karlovej Vsi sa bude opäť vo veľkom upratovať

14. marca 2024

Karlovu Ves čaká 23. marca veľké jarné upratovanie. Tí, ktorí chcú priložiť ruku k dielu a poupratovať okolie svojich domov, sa môžu prihlásiť najneskôr do pondelka 18. marca. Vrecia na odpad, rukavice či náradie zabezpečí mestská časť, ktorá zároveň vyzbieraný odpad aj odvezie.

Prihlásiť sa a nahlásiť svoje požiadavky je možné osobne, telefonicky na čísle 02 707 11 281 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy halina.trubinyiova@karlovaves.sk  

Pri prihlásení je potrebné uviesť meno, telefonický kontakt, počet účastníkov i požadovaný materiál, ktorý záujemcovia dostanú pred brigádou.

Jarné upratovanie je naplánované v sobotu 23. marca od 8.00 do 12.00 h. V prípade nevyhovujúceho počasia bude stanovený náhradný termín.

Foto: Vlani priložili ruku k dielu aj obyvatelia z Tománkovej ulice. (Fotografiu poskytla Magdaléna Zámečníková)


Zverejnené
14. marca 2024

Karlova Ves hľadá nových riaditeľov/ky pre svoje MŠ a ZŠ

11. marca 2024

Karlova Ves vyhlásila výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky MŠ Majerníkova 11, MŠ Pod Rovnicami 1 a ZŠ Karloveská 61.

Podrobnejšie informácie o týchto pozíciách a podmienkach výberového konania nájdete na nižšie uvedených linkoch:

Výberové konanie na riaditeľa/-ku MŠ Majerníkova 11

Výberové konanie na riaditeľa/-ku MŠ Pod Rovnicami 1

Výberové konanie na riaditeľa/-ku ZŠ Karloveská 61


Zverejnené
11. marca 2024