tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Verejná vyhláška – oznámenie miesta uloženia písomnosti – Anna Ignáciková

17. júla 2024

Výzva na predkladanie ponúk: „DODANIE ZÁHRADNÍCKEHO A VÝSADBOVÉHO MATERIÁLU: STROMY A KRY“

16. júla 2024

SÚŤAŽNÉ PODKLADY


Zverejnené
16. júla 2024

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
uvádzame množstvo a druh dodávaného tovaru

Dátum zverejnenia
17 júla, 2024

Predloženie ponúk
25 júla, 2024 09:00

Otváranie ponúk
25 júla, 2024 09:05

Oznámenie o uložení zásielky- Matúš Baran

16. júla 2024

Zverejnené
16. júla 2024

Meno prijímateľa
Matúš Baran

Odberná lehota
03.08.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie_pokrač. konania o nariadení na odstránenie_prístavba garáže k nebytovej budove_Majerníkova 36/A

15. júla 2024

Zverejnené
15. júla 2024

Výzva na predkladanie ponúk: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: „VYBUDOVANIE PARKOVACÍCH MIEST AREÁL MAJERNÍKOVÁ

15. júla 2024

Súťažné podklady


Zverejnené
15. júla 2024

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
10 900,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
12 júla, 2024

Predloženie ponúk
23 júla, 2024 10:00

Otváranie ponúk
23 júla, 2024 10:00

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

15. júla 2024

Oznámenie o uložení zásielky – Mikuláš Svitek

15. júla 2024

Zverejnené
15. júla 2024

Meno prijímateľa
Mikuláš Svitek

Odberná lehota
29.07.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Patrik Sabo

15. júla 2024

Zverejnené
15. júla 2024

Meno prijímateľa
Patrik Sabo

Odberná lehota
29.07.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Jozefína Poláková

15. júla 2024

Zverejnené
15. júla 2024

Meno prijímateľa
Jozefína Poláková

Odberná lehota
29.07.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa