menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

3132/2022- Oznámenie o začatí stavebného konania – byt č. 51 v bytovom dome na ulici Karloveská 23

27. júna 2022

Zverejnené
27. júna 2022

Oznámenie o uložení zásielky – Andrea Virgovičová (1985)

27. júna 2022

Zverejnené
27. júna 2022

Meno prijímateľa
Andrea Virgovičová (1985)

Odberná lehota
15.07.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o pokračovaní konania a nariadenie ústneho pojednávania – nový účel: priestory na bývanie – 1. bytová jednotka, ul. Hlaváčikova 39, súp. č. 3177 na pozemku register „C“ parc. č. 3651/282 k. ú. Karlova Ves v Bratislave

24. júna 2022

Zverejnené
24. júna 2022

Oznámenie o doručení listovej zásielky – Martin Ogrodník

24. júna 2022

Zverejnené
24. júna 2022

Meno prijímateľa
Martin Ogrodník

Odberná lehota
12.07.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o doručení listovej zásielky – Igor Karáč

24. júna 2022

Zverejnené
24. júna 2022

Meno prijímateľa
Igor Karáč

Odberná lehota
12.07.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Vratko Vrábel

24. júna 2022

Zverejnené
24. júna 2022

Meno prijímateľa
Vratko Vrábel

Odberná lehota
12.07.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Verejná vyhláška – mimoriadne povolenie lovu na nepoľovnej ploche

23. júna 2022

Oznámenie o uložení zásielky – Martin Solčanský

23. júna 2022

Zverejnené
23. júna 2022

Meno prijímateľa
Martin Solčanský

Odberná lehota
11.07.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Mariana Nosianová

23. júna 2022

Zverejnené
23. júna 2022

Meno prijímateľa
Mariana Nosianová

Odberná lehota
11.07.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa