tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Oznámenie o uložení zásielky – Pavol Hollý

11. júna 2024

Zverejnené
11. júna 2024

Meno prijímateľa
Pavol Hollý

Odberná lehota
29.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie zámeru prenajať majetok v zmysle zákona č. 138/199 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

10. júna 2024

Oznámenie o uložení zásielky – Roman Kopčák

10. júna 2024

Zverejnené
10. júna 2024

Meno prijímateľa
Roman Kopčák

Odberná lehota
28.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Katarína Rigová

10. júna 2024

Zverejnené
10. júna 2024

Meno prijímateľa
Katarína Rigová

Odberná lehota
28.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Synek

10. júna 2024

Zverejnené
10. júna 2024

Meno prijímateľa
Miroslav Synek

Odberná lehota
28.06.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Kiszler

10. júna 2024

Zverejnené
10. júna 2024

Meno prijímateľa
Ján Kiszler

Odberná lehota
28.06.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Diky

10. júna 2024

Zverejnené
10. júna 2024

Meno prijímateľa
Ján Diky

Odberná lehota
28.06.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Peter Horváth

10. júna 2024

Zverejnené
10. júna 2024

Meno prijímateľa
Peter Horváth

Odberná lehota
28.06.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34