tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Aktuality


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Karlova Ves bude dejiskom stredovekého festivalu Karlsdorf Platz

11. marca 2024

Rytiersky turnaj, dobová hudba a tanec, cirkusové i detské predstavenie či bohatý sprievodný program. Na to všetko sa môžu tešiť návštevníci tretieho ročníka jednodňového historického festivalu Karlsdorf Platz. Uskutoční sa v sobotu 16. marca od 10.00 h v Karloveskom centre kultúry (KCK) a priľahlom parčíku.

Predpoludňajší program odštartuje v parčíku detské predstavenie O príšerne krásnej princeznej, po ktorom bude nasledovať sprievod rytierov od fontány Rodina do KCK. V kultúrnom dome (KCK) sa stretnú v turnaji, ktorý bude pozostávať zo súbojov ľahkoodencov, ťažkoodencov či trojíc. Od poludnia sa môžu návštevníci pri fontáne Rodina tešiť na dobovú prehliadku a tanečné kreácie z obdobia renesancie. Nasledovať bude magická show s kúzelníkom a žonglérsky rozprávkový interaktívny program pre deti od 6 – 15 rokov.

Na záver programu zaznie hudobné vystúpenie zostavené z piesní z obdobia stredoveku a renesancie.  Súčasťou podujatia bude aj bohatý sprievodný program vrátane dobových stánkov s ukážkami remesiel, historické atrakcie pre najmenších či stredoveká kuchyňa.  Podujatie organizuje Karlova Ves v spolupráci so Šermiarsko-divadelnou spoločnosťou ARGYLL.

Podrobné informácie nájdete TU


Zverejnené
11. marca 2024

Karlova Ves prenajme nebytový priestor na Segnerovej 3

8. marca 2024

Hľadáte nebytový priestor na podnikateľskú alebo inú činnosť? Karlova Ves ponúka na prenájom nebytový priestor na Segnerovej 3.

Podrobnejšie informácie o priestore a podmienkach prenájmu nájdete na linku:

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2024/03/Podmienky-OVS_-Segnerova-3_najom-NP.pdf


Zverejnené
8. marca 2024

Obchodná verejná súťaž na prenájom záhrady

7. marca 2024

Karlova Ves vyhlásila Obchodnú verejnú súťaž na prenájom štyroch záhrad, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých záhradách a podmienkach ich prenájmu nájdete na nižšie uvedených linkoch:

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2024/03/Obchodna-verejna-sutaz-na-prenajom-zahrady-p.c.-2360_23.pdf

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2024/03/Obchodna-verejna-sutaz-na-prenajom-zahrady-p.c.-3268.pdf

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2024/03/Obchodna-verejna-sutaz-na-prenajom-zahrady-p.c.-3260.pdf

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2024/03/Obchodna-verejna-sutaz-na-prenajom-zahrady-p.c.-3261.pdf


Zverejnené
7. marca 2024

Karlova Ves od marca opäť pristavuje veľkokapacitné kontajnery

2. marca 2024

Karlova Ves pristavuje počas jarného obdobia veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú určené na bezplatné uloženie odpadu z domácností. Využiť ich môžu obyvatelia s trvalým pobytom v mestskej časti, respektíve osoby, ktoré sa preukážu vzťahom k nehnuteľnosti (byt, dom, záhrada či garáž). Podľa harmonogramu sa zbiera vždy v utorok a stredu od 8.00 do 13.00 h. V každom z termínov sú pristavené veľkokapacitné kontajnery v dvoch lokalitách, a to v spodnej časti Karlovej Vsi i na Dlhých dieloch. Službukonajúcemu pracovníkovi je potrebné predložiť občiansky preukaz na zápis do evidencie pre štatistické vyhodnocovanie. Zapísané bude meno a priezvisko, bydlisko, druh odpadu.

Do veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad je možné dať napríklad starý rozložený nábytok, dvere, garniže, sedačky, stoličky, umývadlo či WC misu, ale aj plasty či kovový odpad.

Hádzať do nich nemožno biologicky rozložiteľný odpad či nebezpečné látky, ako sú oleje, farby, rozpúšťadlá, lepidlá a obaly z nich, batérie, žiarivky, olejové filtre či zaolejované handry. Nepatria do nich ani staré elektrospotrebiče, stavebný odpad (napríklad z prerábania bytového jadra, tehly, tvárnice, obkladačky, okná), druhotné suroviny (plasty, papier, kovy či sklo bežnej veľkosti) ani pneumatiky.

Obyvatelia si taktiež môžu objednať spoplatnenú službu OLO TAXI – mobilný zberný dvor, v rámci ktorej im OLO odvezie objemný odpad určený do veľkokapacitných kontajnerov. Táto služba zahŕňa dopravu, nakládku odpadu vyloženého pred domom, jeho odvoz a vykládku.

Foto: ilustračné

HARMONOGRAM:

5. marec – Parkovisko IUVENTA + Plocha pred ZŠ A. Dubčeka

6. marec – Parkovisko pred cintorínom v Slávičom údolí + Plocha pred ZŠ A. Dubčeka

12. marec – Parkovisko IUVENTA + Plocha pred ZŠ A. Dubčeka

13. marec – Parkovisko pred cintorínom v Slávičom údolí + Plocha pred ZŠ A. Dubčeka

19. marec – Parkovisko IUVENTA + Plocha pred ZŠ A. Dubčeka

20. marec – Parkovisko pred cintorínom v Slávičom údolí + Plocha pred ZŠ A. Dubčeka

26. marec – Parkovisko IUVENTA + Plocha pred ZŠ A. Dubčeka

27. marec – Parkovisko pred cintorínom v Slávičom údolí + Plocha pred ZŠ A. Dubčeka


Zverejnené
2. marca 2024

Od pondelka sa začne so sanáciou múru na ulici Ľ. Fullu

29. februára 2024

V pondelok 4. marca sa rozbehnú práce na sanácii oporného múru na Ulici Ľ. Fullu. Jej cieľom je stabilizácia oporného múru pod bytovými domami na Ulici Ľ. Fullu tak, aby bolo možné vytvoriť terasu s chodníkom medzi cestou a bytovými domami 19 – 27, resp. pri križovatke s Beniakovou ulicou. Výsledkom bude opravený oporný múr, ktorý zaistí stabilitu svahu. Sanačné práce budú pozostávať z vybudovania nového železobetónového oporného múru vedľa pôvodného a realizácie zemných kotiev cez existujúci múr. Ukončené by mali byť pred začiatkom letných prázdnin.

V dôsledku vykonávania sanačných prác by sa mali vodiči pripraviť aj na dopravné obmedzenia. Počas realizácie vrtov pre zemné kotvy múru dôjde k dopravnému obmedzeniu na Ulici Ľ. Fullu od križovatky s Pribišovou, čoho dôsledkom bude zneprístupnenie Beniakovej ulice pre automobilovú dopravu. Práce budú vykonávané v štyroch etapách, vyššie uvedené dopravné obmedzenie sa bude týkať prvej a tretej etapy. Dočasné zmeny na komunikáciách určených pre peších príp. cyklistov budú spočívať v zúžení aktuálnych koridorov a zákaze vstupu vymedzeným dočasným zvislým dopravným značením.

Foto: ilustračné


Zverejnené
29. februára 2024

O HLASOVACÍ PREUKAZ MÔŽETE POŽIADAŤ AJ PÍSOMNE ALEBO ELEKTRONICKY

26. februára 2024

O hlasovací preukaz k prezidentským voľbám možno požiadať písomne alebo elektronicky, ale je potrebné to urobiť tak, aby bola vaša žiadosť doručená na karloveský miestny úrad najneskôr do pondelka 4. marca. Ak požiadate o doručenie hlasovacieho preukazu poštou, musíte rátať s tým, že si preňho budete musieť ísť na poštu, lebo je doručovaný do vlastných rúk. Ak si ale hlasovací preukaz vyzdvihnete osobne v Centre služieb občanom na Nám. sv. Františka 8, môžete tak urobiť ešte aj v piatok 22. marca deň pred konaním volieb do 12.00 h.

Osobne možno požiadať mestskú časť o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách Centra služieb občanom v pondelok, stredu a v piatok aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom. Požiadať o preukaz možno aj listinne alebo elektronicky mailom na adrese hlasovacipreukaz@karlovaves.sk

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi a to meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú mestská časť doručí hlasovací preukaz. Ak volič uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, v žiadosti je potrebné uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.


Zverejnené
26. februára 2024

V ZŠ A. Dubčeka nedošlo k výbuchu

19. februára 2024

V Základnej škole Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62 v Karlovej Vsi nedošlo k výbuchu. Karlova Ves tým reaguje na medializované informácie o údajnom výbuchu v jednej zo svojich základných škôl. Všetci žiaci, pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci sú v poriadku, neboli ohrození na živote ani na zdraví, nevznikli žiadne materiálne škody a vyučovanie pokračuje. Príčiny chemickej reakcie budú predmetom vyšetrovania.

K incidentu došlo dnes predpoludním v technickej miestnosti, ktorá patri k školskej plavárni. Do tejto miestnosti nemajú prístup učitelia ani žiaci. Jeden z pracovníkov v tejto miestnosti riedil chlór s inou neznámou látkou, v dôsledku čoho došlo k chemickej reakcii. Pracovník bol z preventívnych dôvodov prevezený do jednej z bratislavských nemocníc, je pri vedomí a komunikuje. Hasiči skontrolovali školské priestory, najmä koncentráciu chlóru vo všetkých priestoroch. Vzhľadom na nízke hodnoty vyučovanie v škole pokračuje bez obmedzení.


Zverejnené
19. februára 2024

V SOBOTU SA BUDE V LÍŠČOM ÚDOLÍ BEHAŤ

7. februára 2024

Líščie údolie bude v sobotu 10. februára od 10.00 do 14.00 h patriť bežcom. Uskutoční sa tu bežecké podujatie ČSOB zimná séria – Dúbravka. Návštevníkov Parku SNP, ktorí sa sem vydajú v uvedenom čase, prosíme, aby sa riadili pokynmi usporiadateľov behu.

Foto: ilustračné (Beh.sk)

Rozhodnutie o povolení užívania miestnej komunikácie


Zverejnené
7. februára 2024

MÚR NA Ľ. FULLU ČAKAJÚ SANAČNÉ PRÁCE

6. februára 2024

S prácami sa začne od marca a potrvajú do júna. Zhotoviteľ napojí zariadenia staveniska na siete, osadí dočasné dopravné značenie a stavenisko oplotí. Nasledovať budú búracie práce, sanácia existujúcich povrchov na oporných múroch, zemné práce, položenie základov a zemných kotiev, položenie nadzákladového betónového múru a montáž oceľového zábradlia.

V závere zhotoviteľ opraví komunikácie a vysadí zeleň. Realizátor prác pre hlavné mesto bude spoločnosť MBM-Group a.s.

Linky na lokalitu stavebných prác

https://www.google.com/maps/@48.1563052,17.0485633,3a,75y,306.71h,75.05t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9EZ5Mkcn7ztvf9Qe1VnlbA!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu

https://www.google.com/maps/@48.1567454,17.0482097,3a,75y,302.06h,73.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMUl8XlF4ccTlZ-k9R5mOAg!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu

https://www.google.com/maps/@48.1574809,17.0474496,3a,75y,187.29h,88.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sPHd9CwpCccYlYQpLQz6BkA!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu

Foto: ilustračné (február 2020)


Zverejnené
6. februára 2024