tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Kontakty


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
navigovať

Námestie sv. Františka 8
842 62 Bratislava
info@karlovaves.sk
Erb mestskej časti na stiahnutie TU.

Úradné hodiny miestneho úradu:

Pondelok08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Utorok08:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00 (nestránkový deň)*
Streda08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Štvrtok08:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00 (nestránkový deň)*
Piatok08:00 – 13:00 (okrem Stavebného úradu)
*Počas nestránkových dní nás občania môžu kontaktovať telefonicky alebo e-mailom; osobne môžu na úrad prísť počas stránkových dní.

Úradné hodiny Centra služieb občanom (matrika, ohlasovňa pobytov, osvedčovanie podpisov atď.)

Pondelok08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
UtorokNESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
ŠtvrtokNESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok08:00 – 13:00

Fakturačné údaje:
IČO: 00 603 520
DIČ: 2020919164
IČ DPH: SK2020919164
Registrácia podľa § 7 – nadobudnutie tovaru z iného členského štátu
Nie sme platiteľ DPH.
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Účet samosprávy: SK19 5600 0000 0018 0414 3001

Kontakty podľa oddelení a referátov

STAROSTKA

STAROSTKA
ČAHOJOVÁ Dana
starostka@karlovaves.sk

MINÁRIKOVÁ Jana
02/707 11 123
jana.minarikova@karlovaves.sk

ŠUSTÁKOVÁ Katarína, JUDr.
0940 637 146
katarina.sustakova@karlovaves.sk

URBANÍK Martin
martin.urbanik@karlovaves.sk

REFERÁT KRÍZOVÉHO RIADENIA A CIVILNEJ OCHRANY
RAKŠÁNYI Štefan
stefan.raksanyi@karlovaves.sk

ZÁSTUPCA STAROSTKY

ZÁSTUPCA STAROSTKY
ZÁHRADNÍK Branislav, JUDr. PhDr.
branislav.zahradnik@karlovaves.sk

KANCELÁRIA ZÁSTUPCU STAROSTKY
ALMANOVÁ Blanka
02/707 11 202, 0940 634 184
blanka.almanova@karlovaves.sk
– dotácie

HLOŽEKOVÁ Jana, Mgr.
jana.hlozekova@karlovaves.sk

KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

Kontakty určené výlučne pre novinárov:
telefón: 0940 634 118
e-mail: media@karlovaves.sk

Redakcia a inzercia:
redakcia@karlovaves.sk
inzercia@karlovaves.sk

Vedúci:
HELDES Branislav, Mgr.
02/707 11 151, 0940 634 118
branislav.heldes@karlovaves.sk

Zamestnanec referátu:
ŠPEJL Miroslav, Mgr. MVDr.
02/707 11 153, 0940 634 111
miroslav.spejl@karlovaves.sk 

PREDNOSTA

PREDNOSTKA
MUCSKOVÁ Jana, JUDr.
prednosta@karlovaves.sk

KANCELÁRIA PREDNOSTKY
MEDEKOVÁ Mária
02/707 11 133, 0940 634 112
maria.medekova@karlovaves.sk

PACALAJ Silvia
0947 923 543
silvia.pacalaj@karlovaves.sk
– príspevky na ubytovanie odídencov UA

REFERÁT VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

KAŠTÍLOVÁ TONKOVÁ Viera, Mgr.
02/707 11 172, 0940 634 189
viera.kastilova@karlovaves.sk

REFERÁT RIADENIA PROJEKTOV

E-mail referátu: projekty@karlovaves.sk

Vedúca:
NEMCOVÁ Lenka, Ing., MBA
02/707 11 144, 0940 634 108
lenka.nemcova@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:
HALKOVÁ Silvia, Mgr., MSc
02/707 11 144, 0940 634 117
silvia.halkova@karlovaves.sk

KODHAJOVÁ Jolana, Ing.
02/707 11 143, 0940 634 141
jolana.kodhajova@karlovaves.sk

MADEROVÁ Martina, Ing., DiS.
02/707 11 143, 0940 634 142
martina.maderova@karlovaves.sk

TOKOŠ Ján, Mgr.
02/707 11 144, 0940 634 117
jan.tokos@karlovaves.sk

ODDELENIE PRÁVNE, ORGANIZAČNÉ A PERSONÁLNE:

REFERÁT PRÁVNY

E-mail referátu: pravne@karlovaves.sk
Zasielanie infožiadostí: infozakon@karlovaves.sk

Vedúca referátu:
ŠEBESTYEN Martina, JUDr.
02/707 11 203
martina.bendikova@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:
GRYC Marek, Mgr.
02/707 11 205
marek.gryc@karlovaves.sk

TOMEK Jakub, Mgr.
02/707 11 204
jakub.tomek@karlovaves.sk

REFERÁT ORGANIZAČNÝ A SPRÁVY REGISTRATÚRY

E-mail referátu: organizacne@karlovaves.sk

Vedúci referátu:
KOSNÁČ Gabriel, Ing.
02/707 11 181, 0940 634 120
gabriel.kosnac@karlovaves.sk

KLAČKOVÁ Katarína, Mgr.
02/707 11 182
katarina.klackova@karlovaves.sk

REFERÁT MZDOVÝ A PERSONÁLNY

KARELOVÁ Ľubica, Mgr., MPH
02/707 11 161
lubica.karelova@karlovaves.sk
– personalistika

KISS Michal
michal.kiss@karlovaves.sk
– mzdy

REFERÁT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV A GIS

Vedúci referátu:
ŽÚBOR Marek, Mgr.
02/707 11 242, 0940 634 115
marek.zubor@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:
TOMKA Miroslav, Ing.
02/707 11 242, 0940 634 187
miroslav.tomka@karlovaves.sk

PAIL Patrik, Ing.
02/707 11 242
patrik.pail@karlovaves.sk

MIESTNY KONTROLÓR

HRÁDEK Miloslav, JUDr., Mgr., LL.M.
02/707 11 142
miloslav.hradek@karlovaves.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Vedúca oddelenia:
PÁSTOROVÁ Mária, Mgr.
02/707 11 211, 0940 634 140
maria.pastorova@karlovaves.sk

Zamestnanci oddelenia:
AUGUSTÍNOVÁ Renáta
02/707 11 212
renata.augustinova@karlovaves.sk

BULLOVÁ Patrícia
patricia.bullova@karlovaves.sk

KOSKOVÁ Zuzana, Mgr.
02/707 11 217
zuzana.koskova@karlovaves.sk

PAŇKOVÁ Viera, Mgr.
02/707 11 215
viera.pankova@karlovaves.sk

ŠABLICOVÁ Emilie, Ing.
02/707 11 213
emilie.sablicova@karlovaves.sk

PROČKOVÁ Diana, Ing.
02/707 11 216
diana.prockova@karlovaves.sk

MIESTNE DANE
HRUBÁ Michaela
02/707 11 214, 0940 634 119
michaela.hruba@karlovaves.sk

ZASIELANIE FAKTÚR
faktury@karlovaves.sk

ODDELENIE ŠKOLSTVA

E-mail oddelenia: skolstvo@karlovaves.sk

Upozornenie: Agendu Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pri nástupe na povinnú školskú dochádzku vybavuje Odd. sociálnych vecí.

Vedúca oddelenia:
MEDVIĎOVÁ Iliana, Mgr.
02/707 11 221
iliana.medvidova@karlovaves.sk

Zamestnanci oddelenia:
LAPŠANSKÁ Martina, Ing.
02/707 11 222
martina.lapsanska@karlovaves.sk 
– financovanie škôl

PORACKÁ Perla, Mgr.
02/707 11 223, 0940 634 137
perla.poracka@karlovaves.sk
– školský úrad, školské stravovanie

Kontakty na konkrétne školy a škôlky nájdete v sekcii Školstvo.

REFERÁT ŠKOLSKÝCH MIEZD A PERSONALISTIKY

MANEKOVÁ Denisa, Mgr.
02/707 11 163
denisa.manekova@karlovaves.sk
– mzdy

ŠAJBANOVÁ Katarína, Ing.
02/707 11 163
katarina.sajbanova@karlovaves.sk
– personalistika

ODDELENIE INVESTÍCIÍ, SPRÁVY MAJETKU A BUDOV

Vedúci oddelenia:
BÁNIK Allan, Ing.
02/707 11 235, 0940 634 186
allan.banik@karlovaves.sk

REFERÁT INVESTÍCIÍ

Zamestnanci referátu:
CSÁKÁNYIOVÁ Petra, Ing. arch.
02/707 11 236, 0940 634 172
petra.csakanyiova@karlovaves.sk

MORÁVEK Jakub, Mgr.
02/707 11 171, 0940 634 173
jakub.moravek@karlovaves.sk

REFERÁT SPRÁVY MAJETKU, BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

E-mail oddelenia: majetkove@karlovaves.sk

Vedúca referátu:
OSRMANOVÁ Eva, Mgr.
02/707 11 192, 0940 634 113
eva.osrmanova@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:
HRVOĽOVÁ Jana, Ing.
02/707 11 173
jana.hrvolova@karlovaves.sk

KITANOVIČOVÁ Jarmila
02/707 11 193, 0940 634 148
jarmila.kitanovicova@karlovaves.sk
– Štátny fond rozvoja bývania

GRAJCIAR Peter, Ing.
02/707 11 194, 0940 634 196
peter.grajciar@karlovaves.sk

VARECHA Patrik, Mgr.
02/707 11 195, 0940 634 197
patrik.varecha@karlovaves.sk

REFERÁT SPRÁVY BUDOV

Vedúca referátu:
ĎURICOVÁ Monika, Ing.
02/707 11 234, 0940 634 178
monika.duricova@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:
BARBORÍKOVÁ Katarína
02/707 11 231
katarina.barborikova@karlovaves.sk

BEREŠÍKOVÁ Zuzana Ing.
02/707 11 231, 0947 923 545
zuzana.beresikova@karlovaves.sk

HORVÁTOVÁ Helena
02/707 11 232, 0940 634 150
helena.horvatova@karlovaves.sk

CENTRUM SLUŽIEB OBČANOM

E-mail Matrika: matrika@karlovaves.sk
E-mail Ohlasovňa pobytov: ohlasovnapobytov@karlovaves.sk
E-mail Informačná kancelária a podateľňa: podatelna@karlovaves.sk

Vedúca oddelenia:
CHLEBOVÁ Martina, Bc.
02/707 11 107
martina.chlebova@karlovaves.sk

MATRIKA
JAŠŠOVÁ Jana, Bc.
02/707 11 106
jana.jassova@karlovaves.sk

POLÁČIKOVÁ Kristýna
02/707 11 105
kristyna.polacikova@karlovaves.sk

CHROMEKOVÁ Eva
02/707 11 104
eva.chromekova@karlovaves.sk

CHLEBOVÁ Martina, Bc.
02/707 11 107
martina.chlebova@karlovaves.sk

OHLASOVŇA POBYTOV
CHLEBOVÁ Martina, Bc.
02/707 11 107
martina.chlebova@karlovaves.sk

CHROMEKOVÁ Eva
02/707 11 104
eva.chromekova@karlovaves.sk

NEVESELÁ Lucia, Mgr.
02/707 11 103
lucia.nevesela@karlovaves.sk

INFORMAČNÁ KANCELÁRIA A PODATEĽŇA
Tel. kontakt: 02/707 11 251

KRÁLOVÁ Dáša
02/707 11 252
dasa.kralova@karlovaves.sk

KOUBEKOVÁ Štefánia, Mgr.
02/707 11 251
stefania.koubekova@karlovaves.sk

ANTALOVÁ Natália, Bc.
02/707 11 252
natalia.antalova@karlovaves.sk

ODDELENIE DOPRAVY A ÚZEMNÉHO ROZVOJA

Vedúca oddelenia:
ŠPANKOVÁ, Jana, Ing.
02/707 11 272, 0940 634 151
jana.spankova@karlovaves.sk

REFERÁT DOPRAVY A VEREJNÉHO PORIADKU

BEŇO Adam, Mgr.
02/707 11 268
adam.beno@karlovaves.sk – rezidentské parkovanie

KLAUČO Michal, Bc.
02/707 11 273, 0940 634 152
michal.klauco@karlovaves.sk
 – opravy a čistenie komunikácií – správa komunikácií

NAGY Peter, Mgr.
02/707 11 269, 0947 923 541
peter.nagy@karlovaves.sk
– cestný správny orgán

ŠTULRAJTEROVÁ Zuzana, Mgr.
02/707 11 274, 0940 637 710
zuzana.stulrajterova@karlovaves.sk
 – vyhradené parkovanie

VALENT Roman
02/707 11 271, 0940 634 157
roman.valent@karlovaves.sk – rezidentské parkovanie, kontrola vyhradeného parkovania

REFERÁT ÚZEMNÉHO ROZVOJA

E-mail referátu: uzemnyplan@karlovaves.sk

Vedúci referátu:
VAŠKOVIČ Peter, Ing. arch.
02/707 11 261, 0940 634 180
peter.vaskovic@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:
SKLADANÁ Veronika, Ing.
02/707 11 262
veronika.skladana@karlovaves.sk

ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

E-mail oddelenia: zelen@karlovaves.sk

Vedúca oddelenia:
BREZOVSKÁ Lucia, Ing.
0940 634 195
lucia.brezovska@karlovaves.sk 
– krajinný architekt 

Zamestnanci oddelenia:
TRUBÍNYIOVÁ Halina, Mgr.
02/707 11 281, 0940 634 153
halina.trubinyiova@karlovaves.sk 
– odťahovanie vrakov, odpadové hospodárstvo, správa detských ihrísk, údržba psích košov

SVOREŇOVÁ Magdaléna, Mgr.
02/707 11 275, 0940 634 155
magdalena.svorenova@karlovaves.sk 
– výrubové povolenia na dreviny v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, špeciálny stavebný úrad – štátna vodná správa

KEREK Marián, Ing.
02/707 11 282, 0940 634 175
marian.kerek@karlovaves.sk
– údržba verejnej zelene, výrubové povolenia na dreviny

ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ

E-mail oddelenia: socialne@karlovaves.sk

Vedúca oddelenia:
BUJDÁKOVÁ Mária, Mgr.
0940 634 167
maria.bujdakova@karlovaves.sk

REFERÁT POSUDKOVÝCH ČINNOSTÍ A OPATROVATELSKEJ SLUŽBY

Opatrovateľská služba – Tel. kontakt: 0940 637 150
opatrovatelska@karlovaves.sk

Vedúca referátu:
FUČEKOVÁ Michaela, Bc.
02/707 11 292, 0940 634 136
michaela.fucekova@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:
HÁJEKOVÁ Danka, PhDr.
02/707 11 292, 0940 634 123
danka.hajekova@karlovaves.sk 
– posudková činnosť

TORJAI Kristína, Bc.
02/707 11 292, 0940 637 138
kristina.torjai@karlovaves.sk 
– opatrovateľská služba

BOTHOVÁ Eva, Mgr.
02/707 11 292, 0940 634 124
eva.bothova@karlovaves.sk 
– opatrovateľská služba

TÍM PROFESIONÁLNYCH OPATROVATELIEK PÔSOBIACICH V TERÉNE

REFERÁT SOCIÁLNY, ZDRAVOTNÝ A PRE SENIOROV

Donáška stravy do domácnosti
Tel. kontakt: 0940 637 100, e-mail: donaskastravy@karlovaves.sk

Stretnutia karloveských jubilantov
Tel. kontakt: 0940 634 133, e-mail: jubilanti@karlovaves.sk

Vedúci referátu:
KISS Kristián, Mgr.
0940 634 199
kristian.kiss@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:
FUČEKOVÁ Simona
02/707 11 299, 0940 637 100
simona.fucekova@karlovaves.sk 
– služba donáška stravy do domácnosti, stravovanie oprávnených občanov v jedálňach mestskej časti

CHUDÝ Miroslav, Mgr.
0940 637 101
miroslav.chudy@karlovaves.sk
– sociálny pracovník, pracovník sociálnej výdajne

MRÁZOVÁ Lívia, Bc.
0940 634 133
livia.mrazova@karlovaves.sk
– koordinátorka karloveských denných centier, senior kluby, stretnutia karloveských jubilantov, finančné príspevky pri dožití jubilea (90, 95, 100 a viac rokov)

DENNÉ CENTRÁ
Denné centrum Lackova 4
MOKRAŇOVÁ Gabriela, Mgr.
02/707 11 505
skl@karlovaves.sk

Denné centrum Nezábudka, Tilgnerova 1
PETRÁKOVÁ Alžbeta
02/707 11 506
skt@karlovaves.sk

STAVEBNÝ ÚRAD

Úradné hodiny stavebného úradu:

Pondelok:08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Streda:08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

E-mail oddelenia: stavebnyurad@karlovaves.sk

Vedúca oddelenia:
HAMBÁLKOVÁ Drahoslava, Ing.
02/707 11 315
drahoslava.hambalkova@karlovaves.sk

Zamestnanci oddelenia:
KLAUČOVÁ Zuzana, Ing.
02/707 11 317, 0940 634 190
zuzana.klaucova@karlovaves.sk

ŠABÍKOVÁ Vladimíra, Ing. arch.
02/707 11 314, 0940 634 191
vladimira.sabikova@karlovaves.sk

FEKETEOVÁ Anna
02/707 11 318
anna.feketeova@karlovaves.sk

KNOPPOVÁ Alena
alena.knoppova@karlovaves.sk

SMIKOVÁ Dominika, Ing.
02/707 11 312, 0940 634 194
dominika.smikova@karlovaves.sk

PAULECHOVÁ Adriána, Mgr.
02/707 11 320
adriana.paulechova@karlovaves.sk

RAABOVÁ Eva
02/707 11 316
eva.raabova@karlovaves.sk

KRÁLOVÁ Jozefína, JUDr.
02/707 11 311
jozefina.kralova@karlovaves.sk

ŠPECIÁLNY STAVEBNÝ ÚRAD
MAJERNÍKOVÁ Zuzana, Ing.
02/707 11 319
zuzana.majernikova@karlovaves.sk

ODDELENIE KULTÚRY

Vedúca oddelenia:
JANEGOVÁ Ľubica, Mgr.
0940 634 127
lubica.janegova@karlovaves.sk

Zamestnanci oddelenia:
MARKUS Lukáš
– produkcia oddelenia kultúry a Karloveského centra kultúry
0940 634 126
lukas.markus@karlovaves.sk

ZÁHOREC Andrej
andrej.zahorec@karlovaves.sk
– nájmy Karloveského centra kultúry
0940 634 125

REFERÁT MIESTNA KNIŽNICA

E-mail referátu: kniznica@karlovaves.sk
Tel. kontakt: 02/707 11 500
Adresa: Jurigovo nám. 9, 841 05 Bratislava

Vedúca referátu:
DŽERENGOVÁ Petra
petra.dzerengova@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:
ALBERTYOVÁ Nina
02/707 11 500

CZEPIECOVÁ Ľubica
02/707 11 500

ODDELENIE SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ

E-mail referátu: sport@karlovaves.sk

Vedúca oddelenia:
Mgr. art. Monika Tereková
0940 634 107
monika.terekova@karlovaves.sk

PLAVÁREŇ MAJERNÍKOVA
Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
0940 634 131
info@plavarenmajernikova.sk

MESTSKÁ POLÍCIA

Pre okamžité riešenie volajte bezplatnú linku 159.

st. inšp. Ondrej Ďurčo
okrsok Dlhé diely
Tel. kontakt: 0902 921 711

st. inšp. Tomáš Horváth
okrsok Karlova Ves
Tel. kontakt: 0903 433 018

Kontakt:
Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Expozitúra – Bratislava IV
Miestny úrad Karlova Ves
Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
Centrum služieb občanom
e-mail: okrskar@karlovaves.sk

Expozitúra – Bratislava IV (sídlo Dúbravka, Saratovská 30)
Tel. kontakt (stála služba): 02/ 645 34 351
Tiesňová linka: 159 (centrálna linka Mestskej polície Hl. mesta SR Bratislavy)