tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Juraj Oláh

15. júla 2024

Zverejnené
15. júla 2024

Meno prijímateľa
Juraj Oláh

Odberná lehota
31.07.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ing. Jana Repiská

15. júla 2024

Zverejnené
15. júla 2024

Meno prijímateľa
Jana Repiská

Odberná lehota
31.07.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Branislav Madarás

15. júla 2024

Zverejnené
15. júla 2024

Meno prijímateľa
Branislav Madarás

Odberná lehota
31.07.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Ing. Jana Repiská

12. júla 2024

Zverejnené
12. júla 2024

Meno prijímateľa
Ing. Jana Candráková

Odberná lehota
30.07.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Lydia Candraková

12. júla 2024

Zverejnené
12. júla 2024

Meno prijímateľa
Lydia Candraková

Odberná lehota
30.07.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Solar Hromjak

12. júla 2024

Zverejnené
12. júla 2024

Meno prijímateľa
Solar Hromjak

Odberná lehota
30.07.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Vladimír Gergeľ

12. júla 2024

Zverejnené
12. júla 2024

Meno prijímateľa
Vladimír Gergeľ

Odberná lehota
30.07.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Barbora Balúchová

12. júla 2024

Zverejnené
12. júla 2024

Meno prijímateľa
Barbora Balúchová

Odberná lehota
30.07.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Synek

12. júla 2024

Zverejnené
12. júla 2024

Meno prijímateľa
Miroslav Synek

Odberná lehota
30.07.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34