tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Oznámenie o uložení zásielky – Branislav Madarás

12. júla 2024

Zverejnené
12. júla 2024

Meno prijímateľa
Branislav Madarás

Odberná lehota
30.07.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Janka Abel Tsegaye

12. júla 2024

Zverejnené
12. júla 2024

Meno prijímateľa
Janka Abel Tsegaye

Odberná lehota
30.07.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Rustamov Ali

12. júla 2024

Zverejnené
12. júla 2024

Meno prijímateľa
Rustamov Ali

Odberná lehota
30.07.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Boris Beluš

12. júla 2024

Zverejnené
12. júla 2024

Meno prijímateľa
Boris Beluš

Odberná lehota
30.07.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Martin Papp

11. júla 2024

Zverejnené
11. júla 2024

Meno prijímateľa
Martin Papp

Odberná lehota
28.07.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Anesh Issayeva

11. júla 2024

Zverejnené
11. júla 2024

Meno prijímateľa
Anesh Issayeva

Odberná lehota
29.07.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Mariana Nosianová

11. júla 2024

Zverejnené
11. júla 2024

Meno prijímateľa
Mariana Nosianová

Odberná lehota
29.07.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Oleksandr Shevchuk

10. júla 2024

Zverejnené
10. júla 2024

Meno prijímateľa
OLeksandr Shevchuk

Odberná lehota
28.07.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Jasna Zloh

10. júla 2024

Zverejnené
10. júla 2024

Meno prijímateľa
Jasna Zloh

Odberná lehota
28.07.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34