tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa Aktuality Kontakty    

Oznámenie o uložení zásielky – Elena Gergelčíková

10. júla 2024

Zverejnené
10. júla 2024

Meno prijímateľa
Elena Gergelčíková

Odberná lehota
28.07.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Martin Koiš

10. júla 2024

Zverejnené
10. júla 2024

Meno prijímateľa
Martin Koiš

Odberná lehota
28.07.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Peter Baláž

9. júla 2024

Zverejnené
9. júla 2024

Meno prijímateľa
Peter Baláž

Odberná lehota
27.07.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Martin Hamerlík

9. júla 2024

Zverejnené
9. júla 2024

Meno prijímateľa
Martin Hamerlík

Odberná lehota
27.07.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Boris Beluš

9. júla 2024

Zverejnené
9. júla 2024

Meno prijímateľa
Boris Beluš

Odberná lehota
27.07.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o začatí územného konania „Nízkokapacitné sociálno-zdravotné zariadenie pre seniorov“ pozemok parc. č. 3651/1 k. ú, Karlova ves

8. júla 2024

Oznámenie o uložení zásielky – Ľubomír Rajtár

8. júla 2024

Zverejnené
8. júla 2024

Meno prijímateľa
Ľubomír Rajtár

Odberná lehota
26.07.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Martin Koiš

8. júla 2024

Zverejnené
8. júla 2024

Meno prijímateľa
Martin Koiš

Odberná lehota
26.07.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Matej Barok

8. júla 2024

Zverejnené
8. júla 2024

Meno prijímateľa
Matej Barok

Odberná lehota
26.07.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34