menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Triedenie šetrí náklady za odpad

Keby domácnosti triedili viac odpadu, za odvoz zmiešaného odpadu by platili menej. Jednoduchá logika, ktorá má aj u nás v Karlovej Vsi  svoje rezervy. Spoločnosť OLO, ktorá odváža odpad z kontajnerových stojísk, poskytuje nádoby na triedený odpad aj ich vyprázdňovanie bezplatne. Nádoby na zmiešaný odpad sú spoplatnené. 

Zjednodušene povedané, keby ľudia nehádzali odpad, ktorý sa dá zahodiť do vyčlenených kontajnerov na plasty, papier, prípadne sklo, zostávalo by v kontajneroch na zmiešaný komunálny odpad viac miesta. Kontajnerové stojiská k bytovým domom má v plnej réžii správca bytového domu. Údaje Inštitútu cirkulárnej ekonomiky z minulého roka ukazujú, že v netriedenom odpade sa nachádza 45 % bioodpadu, 14 % papiera, 11 % plastov a 10 % skla.

Zmesový odpad, ktorý patrí do čiernej  ádoby, tvorí asi 4 % odpadu. Až 16 % z kontajnerových nádob na plast tvorili nečistoty ako papier, molitan alebo textil. V oblasti separovania odpadu je veľký priestor na zvýšenie efektivity. Kontajnerové nádoby na separovaný zber a výnos triedeného odpadu poskytuje spoločnosť OLO zadarmo. Odbremenenie nádob na zmiešaný odpad teda šetrí náklady za odpad. Odhliadnuc od toho, či domácnostiam záleží na triedení odpadu a jeho vplyve na životné prostredie, je namieste zamyslieť sa, či neskúsiť separovať odpad aj z ekonomického  hľadiska.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 13. marca 2019