Oprava striech č. 1 až 5, zosilnenie oceľových konštrukcií striech, telocvičný komplex Spojenej školy Tilgnerova 14:

0 T ZOZnam výkresov_exterier
0 TOK ZOZnam výkresov_interier
1 T Situácia_exterier
1 TOK Situácia_interier
2 T SprievSprá_exterier
2 TOK SprievSprá aj Medvecký_interier
3 T Tech správa_interier
3 T Tech správy pre každú strechu zvlášť_exterier
4 T Výkresy Pôdorysy a rezy pre každú strechu zvlášť_exterier
4 TOK Výkresy akt. stavu a zosilnení A4 až A8_interier
5 T Výpis klamp a zámoč. Výr pre každú strecu zvlášť_exterier
5 TOK Výpis zámoč. Výr_interier
5a TOK Statika_interier
6 T POO situácia_exterier
6 T POO správa_interier
7 T POO správa_exterier
7 TOK POO Situácia_interier
8 T VÝKAZ VÝMER OK_interier
8 T VÝKAZ VÝMER str. jednotlivo_exterier
8 T VÝKAZ VÝMER všetky strechy_exterier
18 Diagnostika Tab. meraní hr 1_interier
Pril 1_k vyzve na predlozenie ponuky
Pril 2a_k vyzve na predlozenie ponuky
Pril 2b_k vyzve na predloženie ponuky
Pril 3_k vyzve na predlozenie ponuky
Vyzva na predloženie cenovej ponuky
ZMLUVA o dielo Strechy Tilgnerka final-2_na´vrh k zverejneniu 26.6

Pril 1_k vyzve na predloženie ponuky
Pril 3_k vyzve na predloženie ponuky

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00