Verejná vyhláška_ rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2017/74617/KIZ

Za deň doručenia tejto písomnosti sa považuje 15. deň vyvesenia na úradnej tabuli orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. Okresného úradu Bratislava. Za 15. deň vyvesenia na úradnej tabuli MČ Bratislava-Karlova Ves je považovaný dátum 20.11.2017. 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 15:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00