tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Veľkokapacitné kontajnery budú na troch miestach

Neustále sa meniaci harmonogram a problémy s dovozom veľkokapacitného kontajnera nahradí prehľadnosť a systém. Karlova Ves od 12. septembra zavádza v spolupráci s mestskou organizáciou OLO pilotný projekt zberu a odvozu objemného odpadu z domácností.

Budú zriadené tri stále miesta, na ktoré budú pristavované dva veľkokapacitné kontajnery (VKK). Ide o parkovisko pred Iuventou, spevnenú plochu na Majerníkovej ulici pred ZŠ A. Dubčeka a spodné parkovisko pred cintorínom v Slávičom údolí. Kontajnery budú pristavené vždy dva dni.

Na vhadzovanie odpadu do kontajnerov bude dohliadať zamestnanec karloveských verejnoprospešných služieb, ktorý bude kontrolovať, či ide o obyvateľov Karlovej Vsi, a to na základe dokladu totožnosti s uvedenou adresou trvalého pobytu, príp. s nájomnou zmluvou k bytu. Veľký uzamykateľný kontajner zabezpečí OLO a menší kontajner bude slúžiť na zber rozmontovaného nábytku, ktorý pôjde na ďalšie spracovanie. Tento systém pristavovania VKK bude fungovať do otvorenia zberného dvora, na zriadení ktorého sa pracuje.

„Takmer každé ráno bol problém s pristavením VKK na vopred dané miesto podľa harmonogramu, pretože tam stáli zaparkované motorové vozidlá, ktoré nebolo možné odtiahnuť. VKK sme museli umiestniť na náhradné miesto, ak to bolo možné. To sa však nemuselo nachádzať v blízkom okolí a Karlovešťania si potom mysleli, že sme VKK nepristavili vôbec. Problémom bol aj odpad, ktorý tam ľudia hádzali. Často išlo o stavebný odpad vrátane azbestu, ktorý nespĺňal atribúty veľkoobjemového odpadu a robilo to problémy s jeho následným odvozom na určené miesta. Preto sme sa rozhodli určiť tri stále miesta, na ktorých je bezproblémový prístup autom a zabezpečiť aj dohľad na zber odpadu,“ vysvetľuje vedúca oddelenia životného prostredia Lucia Brezovská.

Kde nájdete kontajnery počas jesene?

Do kontajnerov na objemný odpad patrí:

Do kontajnerov na objemný odpad nepatrí:

Čo s odpadom, ktorý vám neprevezmú?

Niektorých z vyššie uvedených odpadov je možné sa zbaviť počas jarného a jesenného zberu elektroodpadu a jarného a jesenného zberu odpadu s obsahom nebezpečných látok. Viac informácií na s. 19. Pneumatiky je možné odovzdať v každom autoservise či autoopravovni.

Musíte sa legitimovať

Pôvodca odpadu je povinný predložiť pracovníkovi miestneho úradu občiansky preukaz na zápis do evidencie. V zápise zapíše meno a priezvisko, bydlisko, druh odpadu. Obyvatelia Karlovej Vsi, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, sa môžu tiež preukázať platnou nájomnou zmluvou k bytu, ktorý užívajú.

Nestihli ste plánovaný zvoz?

Objemný odpad môžete doniesť do Zberného dvora OLO na Starej Ivánskej ceste 2, od 8.00 do 18.00 hod. od pondelka do soboty. Rovnako si môžete objednať službu od OLO TAXI – mobilný zberný dvor, kde Vám OLO odvezie veľkoobjemový odpad určený do VKK. Táto služba je spoplatnená sumou 35 eur a zahŕňa dopravu, nakládku odpadu vyloženého pred domom, jeho odvoz a vykládku.

Foto: Karlovešťania zo Starých gruntov sa budú môcť zbaviť nadrozmerného odpadu aj na parkovisku Cintorína v Slávičom údolí

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 8. septembra 2023