menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VEREJNÉ PREROKOVANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY DLHÉ DIELY 6

Ako regulovať výstavbu v území medzi ulicou H. Meličkovej a Devínskou cestou? Ktoré stavby sú prípustné a ktoré nie? Obyvatelia Karlovej Vsi, vlastníci pozemkov aj laická verejnosť budú mať v pondelok 29. mája o 17.00 h v Karloveskom centre kultúry možnosť vyjadriť svoj názor či požiadavku, alebo aj položiť otázky. Pracovníci miestneho úradu následne postrehy obyvateľov zapracujú a predložia na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. Územný plán zóny má stanoviť presné pravidlá toho, čo je v danom území prípustné a čo nie.

Kompletná dokumentácia Návrhu riešenia Územného plánu zóny Dlhé diely 6 je zverejnená na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na týchto linkoch:

Návrh riešenia Územného plánu zóny (ÚPZ) Dlhé diely 6

Kompletná dokumentácia Návrhu riešenia ÚPZ Dlhé diely 6

Text verejnej vyhlášky ohlasujúcej prerokovávanie ÚPZ Dlhé diely 6

Pripomienky a námietky je možné podávať v písomnej forme v podateľni miestneho úradu alebo poštou najneskôr do 16. júna.

Foto: ilustračné (Z dronu)

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 25. mája 2023