Uzávierka nasledujúceho čísla 02/2018, ktoré vyjde 1. februára 2018  je 17. 1. 2018.

Archív karloveského oficiálneho mesačníka Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov:

Informácie k možnosti inzerovať v našom mesačníku nájdete tu:

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Reg. číslo EV 5288/15
ISSN 2453-7365
Vydáva: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

Redakcia a inzercia:
Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves
redakcia mesačníka KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

tel. redakcia: 02/707 11 150,  tel. inzercia: 0940 634 111
e-mail redakcia: redakcia@karlovaves.sk
e-mail inzercia: inzercia@karlovaves.sk

Redakcia si vyhradzuje právo na výber a úpravu príspevkov. Nevyžiadané príspevky a podkladové materiály vrátane fotografií redakcia nevracia.
Náklad: 19000 ks
Tlač: MAFRA a.s.
Distribúcia: Slovenská pošta, a.s.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 15:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00