Kontaktný dotazník pre mimovládne organizácie a občianske iniciatívy

Cieľom tohto dotazníka je zmapovať mimovládne organizácie, ktoré vyvíjajú aktivity na území mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Získané údaje budú slúžiť na vybudovanie systematickej spolupráce mimovládnych organizácií s miestnym úradom. Súčasťou spolupráce bude aj pravidelné zasielanie informácií o rôznych možnostiach grantovej podpory občianskych aktivít za účelom ich participácie na rozvoji mestskej časti Karlova Ves.

https://docs.google.com/forms/d/1I4tJs8dsf0iYnnhEFN_os4g3iqZxDoTFxVeuQM6QFaM/viewform 

 

V Karlovej Vsi pôsobí mnoho spolkov a združení, ktoré spájajú ľudí okolo silnej myšlienky alebo aktivity. Či už sú to spolky a združenia športové, sociálne, ekologické alebo iné, ich činnosť je prínosom pre život v našej mestskej časti. Na tomto mieste Vám ponúkame ich zoznam s kontaktami. Možno si aj Vy medzi nimi nájdete aktivitu, do ktorej by ste sa radi zapojili. Zoznam budeme postupne dopĺňať.

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00