Karloveský športový klub ako príspevková organizácia vytvára podmienky pre šport v MČ Karlova Ves – organizuje / spoluorganizuje športové podujatia, podporuje občianske združenia v oblasti telovýchovy a športu a spravuje športoviská na území MČ Karlova Ves.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Karloveského športového klubu.

>>> WWW.KSK.SK<<<

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00