menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Všetky deti zo ZŠ Veternicová dostanú možnosť umiestnenia do karloveských škôl

Dôkladná analýza kapacít základných škôl (ZŠ) v Karlovej Vsi ukázala, že všetkých 188 žiakov zo ZŠ Veternicová bude možné umiestniť do zvyšných troch ZŠ, ktoré má mestská časť Bratislava-Karlova Ves vo svojej pôsobnosti. Analýzu voľných kapacít vypracovala mestská časť v spolupráci s riaditeľmi škôl. Voľné kapacity počítajú aj s prípadným nárastom počtu žiakov v nasledujúcich školských rokoch.

V súčasnosti prebiehajú rokovania s riaditeľmi škôl aj o možnosti presunu celých triednych kolektívov v záujme zachovania kontinuity vzťahov medzi žiakmi jednotlivých tried,“ vysvetlila starostka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Dana Čahojová. Doplnila, že úlohou Rady školy aj riaditeľky ZŠ Veternicova je, aby rodičov informovali o možnosti bezproblémového premiestnenia žiakov od nového školského roku.

Deťom budú od septembra k dispozícií ďalšie tri základné školy, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. Ide o ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ul. 62, ZŠ na ulici Karloveská 61 a Spojenú školu na Tilgnerovej ul. 14. Pripomeňme, že zámer zrušenia ZŠ Veternicová schválili miestni poslanci po dôkladnej analýze dlhodobo nepriaznivých ukazovateľov Dôvodom bol dlhodobý pokles záujmu o túto školu zo strany rodičov. Za desať rokov klesol počet žiakov zo 456 na 188. Škola nedokáže zaplatiť mzdy zamestnancov ani prevádzkové náklady.

Foto: bratislavaden.sk

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 10. marca 2016