HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z 3. zasadnutie MiZ,
konaného dňa 30.04.2019

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 001.
Voľba overovateľov zápisnice. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková  Matej Kotal  Peter Lenč
(KDH)
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová  Filip Petrinec  Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Anton Šmotlák  Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 002.
Voľba návrhovej komisie. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková  Matej Kotal  Peter Lenč
(KDH)
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová  Filip Petrinec  Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Anton Šmotlák  Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 003.
Hlasovanie o programe ako celku. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
(bez PP)
 Stanislav Hrda
 Petra Hudáková  Matej Kotal  Peter Lenč
(KDH)
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová  Filip Petrinec  Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Anton Šmotlák  Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
(bez PP)
 Stanislav Hrda
 Petra Hudáková  Matej Kotal  Peter Lenč
(KDH)
(KDH)
 Peter Magát
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová  Filip Petrinec
 Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Anton Šmotlák
 Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková  Matej Kotal  Michal Kovács
 Peter Lenč
(KDH)
(KDH)
 Peter Magát  Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová  Filip Petrinec  Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Anton Šmotlák  Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
   


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava -Karlova Ves. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková  Matej Kotal  Peter Lenč
(KDH)
(KDH)
 Peter Magát  Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
 Filip Petrinec  Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Anton Šmotlák  Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Alt. B – Opätovná žiadosť PaedDr. Milana Mikulíka o zmenu účelu a spôsobu užívania predmetu nájmu. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
(bez PP)
 Stanislav Hrda
 Petra Hudáková  Peter Lenč
(KDH)
(KDH)
 Peter Magát  Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová  Filip Petrinec  Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Anton Šmotlák  Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
     


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6.
Pozmeň. Buzáš – Žiadosť p. Jakuba Viznera o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 9
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Milan Ďurica  Matej Kotal  Filip Petrinec

   Proti:

 Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková
 Michal Kovács  Zuzana Melušová Kutarňová  Anton Šmotlák  Martin Vician
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Peter Lenč
(KDH)
(KDH)
 Peter Magát  Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
     


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Žiadosť p. Jakuba Viznera o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková
 Michal Kovács  Peter Lenč
(KDH)
(KDH)
 Peter Magát  Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová  Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Anton Šmotlák  Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Milan Ďurica  Matej Kotal  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
Rámcová náplň práce komisií. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
(bez PP)
 Stanislav Hrda
 Petra Hudáková  Matej Kotal  Michal Kovács  Peter Lenč
(KDH)
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová  Filip Petrinec
 Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Martin Vician
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Anton Šmotlák  Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
   


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže – objekt Matejkova 20. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
(bez PP)
 Stanislav Hrda
 Petra Hudáková  Matej Kotal  Michal Kovács  Peter Lenč
(KDH)
(KDH)
 Peter Magát  Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Anton Šmotlák  Martin Vician
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Zuzana Melušová Kutarňová  Filip Petrinec    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.
Pozmeň. Kovács – Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a. s.. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 6
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Martin Ganz  Stanislav Hrda  Michal Kovács  Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)

   Proti:

 Milan Ďurica  Matej Kotal  Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
(bez PP)
 Petra Hudáková  Peter Lenč
(KDH)
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Filip Petrinec  Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Anton Šmotlák
 Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
   


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 9.
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a. s.. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Milan Ďurica  Ján Horecký
(bez PP)
(bez PP)
 Petra Hudáková  Matej Kotal
 Peter Lenč
(KDH)
(KDH)
 Peter Magát  Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
 Filip Petrinec  Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Martin Vician
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
(bez PP)
   

   Proti:

 Martin Ganz  Stanislav Hrda  Michal Kovács  

   Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Anton Šmotlák  Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 10.
Odmena miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2019. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková
 Michal Kovács  Peter Lenč
(KDH)
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Filip Petrinec  Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Anton Šmotlák
 Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Milan Ďurica  Matej Kotal  Zuzana Melušová Kutarňová  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 11.
Rôzne. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková
 Matej Kotal  Michal Kovács  Peter Lenč
(KDH)
(KDH)
 Peter Magát
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Filip Petrinec  Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
     

   Proti:

 Rudolf Rosina
(bez PP)
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Milan Ďurica  Zuzana Melušová Kutarňová    


Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00