tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Výzva na predkladanie ponúk: „Vybudovanie nového umelého osvetlenia futbalového ihriska Molecova 407/3.“

Výzva osvetlenie ihrisko Molecova

Čestné vyhlásenie osvetlenie Molecova

Návrh na plnenie kriterii osvetlenie Molecova

759_G_Výkaz výmer

Návrh zmluvy o dielo

759_B_Technická správa

759_C_Protokol o určení vonkajšich vplyvov

759_D1_Špecifikácia použitých zariadení

759_D2_Kotvenie stožiarov

759_D3_Statické posúdenie základu pod osvetľovací stožiar

759_D4_Statický výpočet – Základ pod osvetľovací stožiar

759_E_Svetelno-technický výpočet osvetlenia ihriska

759_F01_Situacia – ihrisko – Existujúci stav

759_F02_Situacia – ihrisko – Navrhovaný stav

759_F03_Pokládka vedení

759_F04_Križovanie inžinierskych sietí

759_F05_Schéma zapojenia rozvádzača RO.1

759_F06_Výkres tvaru

759_F07_Výkres kotevných prvkov

759_F08_Výkres výstuže

 

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 8. júna 2020