Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Rekonštrukcia nebytových priestorov č. 101 a 102 v bytovom dome Kuklovská 5 – stavebné práce – 18.3.2019
Výzva k zákazke VÝZVA na predloženie cenovej ponuky
Príloha č. 1 Príloha č. 1 k výzve – CELKOVÁ CENA za predmet zákazky
Príloha č. 2 Príloha č. 2 k výzve – VÝKAZ VÝMER so súpisom stavebnych prac_pre nacenenie
Príloha č. 3 Príloha č. 3 k výzve – ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Príloha č. 4 ZMLUVA O DIELO
Príloha č. 5 Projektova dokumentácia
Školské námestie – bezúdržbová, kombinovaná hliníková hracia zostava so šmykľavkami, dvojhojdačkou a dopadovou plochou zo zatrávňovacej rohože
Výzva k zákazke Výzva – Hracia zostava
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kriterii ihrisko školské námestie
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie
Revitalizácia futbalového ihriska Molecova 407/3, Bratislava – 1.4.2019
Výzva k zákazke Výzva Molecova futbalové ihrisko
Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kriterii Futbalové ihrisko
Príloha č. 3 Vykaz vymer_Molecova_Vymena UT 40mm
Príloha č. 4 Zmluva o dielo Molecova 407.3 – úpravy pr.ref.
Príloha č. 5 Zoznam Subdodavatelov
Doplnenie a výmena streetworkoutu a fitness prvkov na verejne prístupné ihriská a športoviská – 1.4.2019
Výzva k zákazke Výzva streetworkout
Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kriterii streetworkout
Rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotechniky a inžinierskych sietí pre telocvične ZŠ A. Dubčeka – 8.4.2019
Výzva k zákazke VÝZVA Rekonštrukcia soc zariadení ZS A Dubceka
Príloha č. 1 P14_Čestné vyhlásenie (§ 117)
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kriterii rekonstrukcia soc zar A Dubceka
Príloha č. 3 zmluva o dielo – Majerníkova 62 právne prip
Príloha č. 4 Výkaz výmer – ZŠ Majerníkova 62 sociálne zariadenia
Výmena a doplnenie bezúdržbových hracích prvkov na verejných detských ihriskách – 13.5.2019
Výzva k zákazke Čestné vyhlásenie
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kriterii hracie prvky
Príloha č. 2 Výzva Hracie prvky 2019
Komplexná rekonštrukcia strechy MŠ Majerníkova 11 – 14.5.2019
Výzva k zákazke VÝZVA Rekonštrukcia strecha skolka Majernikova
Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kriterii strecha MS Majernikova
Príloha č. 3 Zmluva o dielo Komplexná rekonštrukcia strechy Majerníkova 11
Príloha č. 4 Vykaz vymer Majerníkova 11
Príloha č. 5 Krycí list rozpočtu Majerniková 11
Pilotné riešenie zníženia letných horúčav, rozvoj zelenej infraštruktúry a vodozádržné opatrenia, dosadenie prícestnej zelene – 21.5.2019
Výzva k zákazke VÝZVA Zelen Pribisova
Príloha č. 1 zmluva o dielo- zelen_horucavy_zelena infrastruktura
Príloha č. 2 Výkaz výmer – Dosadenie prícestnej zelene
Príloha č. 3 Výkaz výmer – Pilotné riešenie zníženia letných horúčav na verejnom priestranstve
Príloha č. 4 Výkaz výmer – Rozvoj zelenej infraštruktúry
Príloha č. 5 zmluva o dielo- zelen_horucavy_zelena infrastruktura

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00