menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Základné školy začali vydávať vládne obedy „zadarmo“

Obedy zadarmo všetkým deťom, ktoré navštevujú základnú školu! To, o čom sa na jar len hovorilo, sa stalo realitou. Štátna dotácia 1,20 eura má pomôcť najmä deťom z chudobných rodín, aby mali jedno teplé jedlo denne. To, že táto dotácia nestačí ani len na kúpu surovín, hovoria prakticky všetky mestá a obce. Keď im štát „nariadil“ variť obedy „zadarmo“ pre všetky deti, pýtajú sa, kto zaplatí nutný nákup ďalšieho kuchynského vybavenia a prijatie nového personálu?
Väčšina rodičov vie, že žiaci základných škôl majú od 1. septembra nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Na dotáciu vo výške 1,20 eura na zabezpečenie obeda majú žiaci nárok vtedy, keď splnia dve zákonom dané podmienky. Dieťa musí prísť na vyučovanie a zároveň odobrať obed. Ak žiak nebol v škole a rodič ho z obeda neodhlásil, v tom prípade rodič zaplatí plnú výšku stravného lístka. To sa stane aj vtedy, keď žiak v škole síce bol, ale obed neodobral, čo sa stáva zvyčajne u žiakov vyšších ročníkov.
Spôsob, ako a v akom termíne odhlásiť žiaka z obeda, zverejní škola
na svojom webovom sídle, alebo inými bežnými prostriedkami. Chceme
poprosiť rodičov, aby včas odhlasovali deti z obeda, čím ušetria nielen
vlastné finančné prostriedky, ale zároveň zamedzia zbytočnému plytvaniu potravinami,“ upozorňuje vedúca Oddelenia školstva miestneho úradu
Iliana Medviďová.
Na dotáciu majú nárok aj deti a žiaci, u ktorých lekár potvrdil, že ich zdravotný stav si vyžaduje diétne stravovanie. Ak ho škola nezabezpečuje, dotáciu im poukáže zriaďovateľ prostredníctvom školy na bankový účet za dni, keď sa žiak zúčastnil vyučovania. Podrobnosti o tom, ako postupovať, poskytne príslušná škola.
Koľko zaplatia rodičia za obedy „zadarmo“?
Rodičia detí na 1. stupni zaplatia 15,20 eura (minulý školský rok platili
23,80 eura). Rodičia detí na 2. stupni zaplatia 17 eur (minulý školský rok platili 25,20 eura). Rodičia budú musieť napriek vládnej dotácii za obedy sčasti platiť, pretože narástli náklady na potraviny a réžiu. Dôvodom je úsilie, aby všetky karloveské deti dostávali kvalitnú stravu.
Zvýšené príspevky rodičov na nákup potravín a réžiu odrážajú zvýšené
vstupné náklady v jedálňach, ktoré počas posledných rokov len stúpali. Veríme, že aj pomocou čiastočných príspevkov rodičov zvýšime kvalitu
stravovania i samotného prostredia v jedálňach. Od schválenia novely
zákona o dotáciách robí mestská časť všetko pre to, aby jej zavedenie do
praxe prešlo bez väčších problémov, a touto cestou sa chceme poďakovať
aj vedúcim školských jedální, ktorí sa tejto výzvy chopili a urobili maximum
pre spokojnosť malých stravníkov,“ vysvetľuje Iliana Medviďová.
Obedy „zadarmo“ priniesli aj problémy s hľadaním kuchárov
Aj keď Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo projekt na podporu zamestnanosti v školských jedálňach, signály hovoria, že personálne potreby jedální v Bratislave zrejme uspokojené nebudú. „Keby záujemci o prácu v tomto sektore chceli pracovať, reagovali by aj bez pomoci ministerstva. Odozva na nespočetné výzvy a inzeráty škôl i mestskej časti je veľmi slabá, priam nulová, a reálne hrozí, že po odchode staršej generácie do dôchodku deťom nebude mať kto variť,“ dodáva Iliana Medviďová.
Problémom sú aj technológie v jedálňach. Hrozí, že kapacitne nezvládnu
nápor nových stravníkov. I keď Karlova Ves každý rok investuje do vybavenia kuchýň nemalé peniaze, stále sa v nich nachádzajú niektoré
zastaralé a „dožívajúce“ zariadenia. Staré rozvody a siete nepostačujú na
napojenie nových zariadení. Situáciu nezlepšuje ani slabá vzduchotechnika.
Ako však dodáva vedúca oddelenia školstva karloveského miestneho úradu, nadmernú záťaž pre miestny úrad i pre školy predstavuje veľký nárast
administratívnej agendy, ktorá súvisí so zabezpečením tzv. obedov zadarmo.

Tabuľka: Platby za obed žiaka ZŠ v Karlovej Vsi

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 9. septembra 2019