menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zápis prváčikov do základnej školy bude neskôr

V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa zápis do 1. ročníka základnej školy nebude konať v prvý februárový týždeň, ako to bolo doteraz, ale až v apríli. Zápis bude prebiehať na týchto ZŠ: Veternicova, Karloveská, Tilgnerova a Alexandra Dubčeka.

 

S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo ku zmene školského zákona a zmeny sa dotkli i náležitostí zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Je to z dôvodu, že pri tak malých deťoch je aj každý mesiac navyše veľkým posunom vo vývine a odborníci dospeli k záveru, že tak pre ne bude zápis príjemnejšou skúsenosťou.

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bude predmetom rokovania na februárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 16. 02. 2016. V návrhu je termín zápisu stanovený na 2 dni, a to v piatok a v sobotu tretí aprílový týždeň, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 14. januára 2016