tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Zápisy do ZŠ budú v období 20.- 24. 4. 2020

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021 v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves sa uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa v termíne od 20. do 24. apríla 2020, elektronickou formou, prostredníctvom online prihlášky.

Podľa usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať. Zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. O ďalších podrobnostiach budeme priebežne informovať na webstránke mestskej časti a jednotlivých škôl. 

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 27. marca 2020