Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 003.
Program rokovania ­ Zaradenie do programu:
Hlasovanie o zaradení bodu do programu rokovania ako bod č. 9
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Denis Svoboda
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu:
Návrh poslanca Dullu: Vypustenie bodu č. 8 z programu rokovania
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Proti:

 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu:
Návrh poslanca Dullu: Vypustenie bodu č. 11 z programu rokovania
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu:
Návrh poslanca Dullu: Vypustenie bodu č. 15 z programu rokovania
Hlasovanie: 
Za: 6
Proti: 2
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Proti:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu:
Návrh poslanca Dullu: Hlasovanie o zaradení bodu do programu rokovania ako bod č. 11. 
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu:
Návrh poslanca Zajaca: Hlasovanie o vypustení bodu č. 17 z programu rokovania.
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu:
Miestne zastupiteľstvo A. hodnotí plnenie uznesenia 1. č. uznesenie č. 268/2016/D (23. MiZ 2016, 20.12.2016) ako plnené priebežne, 2. č. uznesenie č. 340/2017 (29. MiZ 2017, 5.9.2017) ako splnené čiastočne, 3. č. uznesenie č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012) ako nesplnené. B. žiada starostku mestskej časti, aby zabezpečila úplné splnenie uznesenia č. 340/2017. T: prvé zasadnutie komisie pre dopravu podľa harmonogramu na rok 2018.
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
Doplňujúci návrh poslanca Rosinu: Miestne zastupiteľstvo žiada 1. starostku o dopracovanie súpisu kontajnerov, kontajnerových stojísk a zabratých parkovacích miest, identifikáciu spôsobu využitia a identifikáciu užívateľov verejných priestranstiev. 2. Získané údaje zapracovať do grafického informačného systému (GIS), ako samostatné vrstvy. Samostatná vrstva kontajnerových stojísk, s identifikáciou komu stojisko patri a či je využívané, s možnosťou samostatného zobrazenia len nevyužívaných stojísk. Samostatnú vrstvu kontajnerov na odpad, s identifikáciou, o aký druh kontajnera ide a kto je užívateľ kontajnera, s informáciou, či sa kontajner nachádza v stojisku, na zeleni, alebo na parkovisku, či komunikácií, s možnosťou samostatného zobrazenia kontajnerov na parkoviskách a komunikáciách. 3. Venovať riešeniu úlohy dostatočnú pozornosť, pretože úloha bude podkladom nielen pre riešenie problematiky parkovania, ale najmä k zlepšeniu verejného poriadku a estetickej kvality obce. 4. Pripraviť pilotný projekt sanácie nevyužívaných kontajnerových stojísk na ulici Hany Meličkovej a vyriešenie státia kontajnerov na prenajatej ploche priliehajúcej k tejto komunikácií. 5. Pripraviť návrh zmeny dopravného značenia pres státie pri kontajnerových stojiskách s časovým obmedzení. 6. Priebežne informovať o plnení úlohy MiZ a jeho príslušné komisie (komisia pre dopravu a komisia pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok).
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Nehlasovali:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 2.
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2018.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 4.
Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia mestskej časti Bratislava- Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Nehlasovali:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 5.
Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.
Návrh na zverenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
Miestne zastupiteľstvo žiada  1. prednostu pripraviť analýzu efektívnosti plnenia verejnej služby údržby verejných priestorov, komunikácií, chodníkov, zimnej údržby atď. 2. porovnať s nákladmi, ktoré mala mestská časť, keď tieto služby zadávala externe 3. zhodnotiť kvalitu údržby týchto služieb a porovnať ju s kvalitou služieb dodávaných externe.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 6.
Návrh na zverenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
Hlasovanie o uznesení ako celku.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Robert Krampl
(bez PP)
     

Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 7.
Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018-2022.
Návrh poslanca Krampla:
Návrh na využitie tajného hlasovania.
Hlasovanie: 
Za: 3
Proti: 0
Zdržali sa: 16
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 7.
Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018-2022.
Hlasovanie o voľbe prísediaceho č.1
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 7.
Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018-2022.
Hlasovanie o voľbe prísediaceho č.2
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 7.
Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018-2022.
Hlasovanie o voľbe prísediaceho č.3
Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

Proti:

 Daniela Záhradníková
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 7.
Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018-2022.
Hlasovanie o voľbe prísediaceho č.4
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 7.
Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018-2022.
Hlasovanie o voľbe prísediaceho č.5
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 7.
Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018-2022.
Hlasovanie o voľbe prísediaceho č.6
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 7.
Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018-2022.
Hlasovanie o voľbe prísediaceho č.7
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 7.
Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018-2022.
Hlasovanie o voľbe prísediaceho č.8
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 7.
Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018-2022.
Hlasovanie o voľbe prísediaceho č.9
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Iva Lukačovičová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 8.
Návrh uznesenia, ktorým sa ruší Rokovací poriadok komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 204/2005 zo dňa 29.03.2005.
Návrh poslanca Šíbla: Hlasovanie o ukončení diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 4
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 8.
Návrh uznesenia, ktorým sa ruší Rokovací poriadok komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 204/2005 zo dňa 29.03.2005.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca:
Miestne zastupiteľstvo A.  poveruje predsedu komisie vypracovať spolu s príslušným referátom právnych služieb miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nové znenie rokovacieho poriadku komisie. B. žiada 1. tajomníčku miestnej rady v diskusii do zástupcami strán zastúpených v miestnom zastupiteľstve stanoviť nové zloženie komisie pre ochranu verejného záujmu. 2. po odsúhlasení nového znenia rokovacieho poriadku komisie pre ochranu verejného záujmu zrušiť aktuálne znenie rokovacieho poriadku komisie pre ochranu verejného záujmu. T: 31.3.2018
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 9.
Návrh na schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Modernizácia odborných učební ­ jazykovej a prírodovednej – na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62.
Návrh posanca Rosinu: Návrh na ukončenie diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 5
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
     

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Denis Svoboda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 9.
Návrh na schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Modernizácia odborných učební ­ jazykovej a prírodovednej – na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 10.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 12.
Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B.
Doplňujúci návrh poslanca Buzáša:
V texte uznesenia sumu 4,50 Eur/m2/mesiac nahradiť sumou 6 Eur/m2/mesiac a následne upraviť sumu za celkovú výmeru za mesiac, štvťrok a rok. 
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
   

Proti:

 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 12.
Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 11.
Správa predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu o zasadnutí komisie dňa 21.11.2017.
Návrh poslanca Šíbla: Návrh na ukončenie diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 7
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

 

 

Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 11.
Správa predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu o zasadnutí komisie dňa 21.11.2017.
Návrh poslanca Rosinu:
Návrh na ukončenie diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
   

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 11.
Správa predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu o zasadnutí komisie dňa 21.11.2017.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Robert Krampl
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Nehlasovali:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

 

Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 13.
Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových priestorov na Matejkovej 20.
Doplňujúci návrh poslanca Rosinu:
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zámer mestskej časti dlhodobo prenajať nebytové priestory na Matejkovej 20 v Bratislave Bratislavskej skautskej oblasti, na účel zriadenia skautského domu, s  podmienkou spolupráce nájomcu pri uvedení priestorov do užívania schopného stavu a riadneho udržiavania priestorov počas doby nájmu.
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 14.
Zámer využívania nebytových priestorov – spoločných garáží pod pešou zónou Pribišova – Ľ. Fullu po ukončení zmluvy s Miran Duo s. r. o.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu:
Miestne zastupiteľstvo žiada starostku na účely zámeru využívania nebytových priestorov – spoločných garáží pod pešou zónou Pribišova – Ľ. Fullu po ukončení nájmu Miran Duo s.r.o.: 1. viesť rokovania o pilotnom odskúšaní parkovacích senzorov, 2. vypracovať model kombinovanej prevádzky v spoločných garážach s delením na dva časové úseky od 8.00 do 16.00 hod. a od 16.00 do 8.00 hod. s cieľom zabezpečiť najvyššiu efektívnosť využívania parkovacích miest a príjmy minimálne na úrovni ročných nákladov spoločných garáží, 3. návrh modelu podľa bodu č. 2 tohto uznesenia predložiť na rokovanie komisie pre dopravu v septembri 2018
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 15.
Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.
Hlasovanie o alternatíve II.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

Proti:

 Denis Svoboda
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 16.
Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva v roku 2018.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Denis Svoboda
(bez PP)
     

Nehlasovali:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 17.
Odmena miestnemu kontrolórovi za 4. štvrťrok 2017.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 18.
Informácia o vybavených interpeláciách.
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Denis Svoboda
(bez PP)
   

Nehlasovali:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00