menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Komisie

Komisie miestneho zastupiteľstva sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, ktoré prerokúvajú materiály na zastupiteľstvo, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie otázok mestskej časti, kontrolujú vykonávanie uznesení a nariadení a taktiež vybavovanie podnetov a sťažností od občanov.

Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva na rok 2023

Komisie miestneho zastupiteľstva v 9. volebnom období 2022 – 2026:

Archív komisií miestneho zastupiteľstva v 7. volebnom období 2014 – 2018 nájdete TU.

Komisia dopravy a životného prostredia

24. júna 2021

Komisia školstva, kultúry a športu

24. júna 2021

Predseda komisie: Mgr. Anton Šmotlák

Členovia komisie: Mgr. Lucia Bundová, PhD., Ing. Lenka Hájeková, Mgr. Peter Král, Ing. Vanda Prikler, Prof. Ing. Danica Rosinová, PhD., Katarína Trefilíková, Doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., Bc. Jana Žilecká.
Členovia komisie – neposlanci: Mgr. Richard Savčinský

Pozvánky:

Zápisnice:


Zverejnené
24. júna 2021

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

24. júna 2021

Predseda komisie:

  • Mgr. Anton Šmotlák od 1.1.2023 do 31.12.2023,
  • Ing. Martin Masár od 1.1.2024 do 31.12.2024,
  • Ing. Vanda Prikler od 1.1.2025 do 31.12.2025,
  • Ing. Peter Lenč od 1.1.2026 do termínu konania volieb do orgánov obecnej samosprávy v roku 2026.

Členovia komisie: Mgr. Anton Šmotlák – za Team Bratislava, Ing. Vanda Prikler – za Progresívne Slovensko, Ing. Martin Masár – za Sloboda a solidarita, Ing. Peter Lenč – za Starostovia a nezávislí kandidáti.


Zverejnené
24. júna 2021

Komisia dotačná

24. júna 2021

Členovia komisie: Mgr. Lucia Bundová, PhD, Ing. Lenka Hájeková, JUDr. Petra Hudáková, Mgr. Zuzana Jajcayová (do 13.1.2023), MUDr. Jana Kosnáčová, Ing. Margita Majdáková, Mgr. Simona Petrík, Ing. Vanda Prikler, Prof. Ing. Danica Rosinová, PhD., Katarína Trefilíková, Doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., Ing. Daniela Záhradníková, Bc. Jana Žilecká.

Zápisnice:


Zverejnené
24. júna 2021

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. septembra 2020