menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Miestna rada

Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia zastupiteľstva. Súčasne plní funkciu poradného orgánu starostky. Miestnu radu zriaďuje miestne zastupiteľstvo a je zložená z poslancov, ktorých sú volení na celé funkčné obdobie. Miestnu radu a jej členov môže miestne zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve.

Členovia miestnej rady: Mgr. Peter Buzáš, Ing. Michal Kovács, PhD., Ing. Peter Magát, Mgr. Richard Savčinský, Ing. Martin Vician, Ing. Mgr. Anna Zemanová, JUDr. PhDr. Branislav Záhradník

Harmonogram zasadnutí Miestnej rady MČ BA – Karlova Ves (MiR) v roku 2021

17. zasadnutie Miestnej rady

14. októbra 2021

16. zasadnutie Miestnej rady

24. júna 2021

15. zasadnutie Miestnej rady

24. júna 2021

14. zasadnutie Miestnej rady

24. júna 2021

13. zasadnutie Miestnej rady

24. júna 2021

12. zasadnutie Miestnej rady

24. júna 2021

11. zasadnutie Miestnej rady

24. júna 2021

10. zasadnutie Miestnej rady

24. júna 2021

9. zasadnutie Miestnej rady

24. júna 2021

Archív starších zasadnutí miestnej rady nájdete TU.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020