tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Miestny kontrolór

šípka pre krok späť

JUDr., Mgr., MILOSLAV HRÁDEK, LL.M.

e-mail: miloslav.hradek@karlovaves.sk

Za miestneho kontrolóra bol zvolený poslancami miestneho zastupiteľstva v júli 2016 a následne opakovane aj v júli 2022. Pozíciu kontrolóra mestskej časti zastáva od 1.9.2016.

Dokumenty:

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality
alebo inej protispoločenskej činnosti

prerokované miestnym zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 19.12.2023

Správy o kontrolnej činnosti:

Archív správ:

Plány kontrolnej činnosti:

Bývalí kontrolóri mestskej časti Karlova Ves:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť