menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zastupiteľstvo

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Karlova Ves má 25 poslancov, ktorí boli zvolení v 4 volebných obvodoch a 30 volebných okrskoch.

Postavenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Fungovanie miestneho zastupiteľstva taktiež upravuje zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, Štatút hlavného mesta SR Bratislavy.

Dokumenty

Všetky schválené VZN nájdete v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia.

Najnovšie z úradnej tabule miestneho zastupiteľstva

VZN č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 58/1999 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 28.9.1999

12. apríla 2017

Pozvánka na 25. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

29. marca 2017

VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj

17. februára 2017

VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj


Zverejnené
17. februára 2017

VZN č. 1/2017 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

17. februára 2017

Pozvánka na 24. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

8. februára 2017

VZN č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií

21. decembra 2016

VZN č. 6/2016 o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

16. decembra 2016

Pozvánka na 23. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

14. decembra 2016

Pozvánka na 22. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

7. decembra 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

5. decembra 2016

Pozvánka na 21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

12. októbra 2016

VZN č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa 24.05.2012 o poskytovaní sociálnych služieb

3. októbra 2016

Pozvánka na 20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

21. septembra 2016

Pozvánka na 19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

5. septembra 2016

Pozvánka na 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

16. augusta 2016

Pozvánka na 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

19. júla 2016

Pozvánka na 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

22. júna 2016

VZN č. 4/2016 o zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 3/2016 zo 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

15. júna 2016

Pozvánka na 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

8. júna 2016

Pozvánka na 14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

20. apríla 2016

Pozvánka na 13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

2. marca 2016

Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka

1. marca 2016

VZN č. 2/2016, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/1996 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 26. 03. 1996 o deratizácii a dezinsekcii

22. februára 2016

VZN č. 3/2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

19. februára 2016

Pozvánka na 12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

10. februára 2016

VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda

29. januára 2016

Pozvánka na 11. zasadnutie (3. mim.) Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

25. januára 2016

Pozvánka na 10. zasadnutie (3. mimoriadne) Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Karlova Ves

25. januára 2016

Uznesenia 10. MiZ zo dňa 21. 12. 2015

22. decembra 2015

Uznesenia 10MiZ-2015_156-157


Zverejnené
22. decembra 2015

VZN č. 9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27.10.2015 o miestnych daniach

16. decembra 2015

VZN č. 9/2015


Zverejnené
16. decembra 2015

VZN č. 8/2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

16. decembra 2015

VZN č. 8/2015


Zverejnené
16. decembra 2015

VZN č. 7/2015, o umiestňovaní volebných plagátov

16. decembra 2015

VZN č. 7/2015


Zverejnené
16. decembra 2015

Pozvánka na 10. zasadnutie (2. mim.) Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

16. decembra 2015

00-Pozvanka 10MiZ-2015-12-21-2MIM


Zverejnené
16. decembra 2015

Pozvánka na 9. zasadnutie (2. mimoriadne) Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Karlova Ves

16. decembra 2015

Pozvánka na 9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

9. decembra 2015

Pozvanka 09MiZ-2015-12-15


Zverejnené
9. decembra 2015

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť