menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu

Vážení občania, 

 

v mesiaci október sa uskutočnia v Karlovej Vsi zbery elektroodpadu a zber nebezpečného odpadu.

 

ZBER DOMOVÉHO   ODPADU

S OBSAHOM   ŠKODLIVÍN

 

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov

uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti

prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

 

   dňa 03.10.2015 od 8.00 h do 10,00 h

    v Mestskej  časti Bratislava – Karlova Ves

         na  Majerníkovej   ulici, na parkovisku pred MŠ

 

 

 

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

   Staré náterové hmoty

Odpadové rozpúšťadlá

Pesticídy

Oleje a tuky

 

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

 

Batérie a akumulátory

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky

(chladničky, mrazničky a pod.)

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče

(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

 

            Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

 

 

Bezplatne odovzdať  domový odpad s obsahom škodlivín je možné aj na stredisku spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava,

v pondelok až sobotu od 8:00 – 18:00 h (okrem sviatkov).

 

 

 

 

 

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV

 

 

V sobotu 3. októbra 2015 odvezieme bezplatne

obyvateľom  Karlovej Vsi

nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu. 

 

 

AKO NA TO?

 

  1. Najneskôr do 30. septembra 2015 kontaktujte  Miestny úrad mestskej časti  

  Bratislava – Karlova Ves:    

 

  1. Nahláste nasledovné údaje:

    –   druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť

    spotrebiče odviezť

 

  1. V deň zberu 3. októbra 2015 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad  do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu. Nevykladajte ich na ulicu alebo k ceste. V prípade, že elektroodpad vyložíte von, zoberú ho nelegálni zberači. Tí ho neodborne rozoberú, nepredajné komponenty odhodia a vytvoria čierne skládky vo vašom okolí.

 

Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých  nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.

Ak sa nám nepodarí od Vás prevziať nahlásený odpad do 14:00, kontaktujte v priebehu polhodiny linku zberu: 0911 250 211.

           

Nepotrebné veľké (chladničky, práčky, TV) aj malé spotrebiče (fény, holiace strojčeky apod.) patria do zberu. Len odtiaľ môžu putovať na ekologickú recykláciu, ktorá výrazne prispieva

k ochrane životného prostredia.

 

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 30. septembra 2015