tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Žiadosť o predĺženie vyhradeného parkovania môžete podať do konca novembra

Držitelia vyhradeného parkovacieho miesta by nemali zabudnúť na to, že ak majú záujem o predĺženie svojho vyhradeného parkovania v budúcom roku, je potrebné, aby si podali žiadosť najneskôr do 30. novembra.
Žiadosť je možné podať dvoma spôsobmi. Prvou možnosťou je osobne
v podateľni miestneho úradu, ktorá sa nachádza v Centre služieb občanom.
Pritom je potrebné predložiť doklad o trvalom bydlisku v Karlovej Vsi
a preukázať vlastnícky vzťah k vozidlu. Pokiaľ nedošlo k žiadnej zmene vo
vašich údajoch (napr. k zmene bydliska, EČV a pod.) môžete svoju žiadosť
podať aj elektronicky prostredníctvom internetovej stránky Karlovej Vsi na nasledovnej adrese. Ak využijete túto možnosť podania žiadosti, mala by vám prísť odpoveď
v podobe e-mailu s číslom, pod ktorým bola vaša žiadosť zaevidovaná.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 8. októbra 2019