tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Žiadosti o prijatie do MŠ sa budú podávať od 4. do 15. 5.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2020/2021 sa v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa v termíne od 4. 5. do 15. 5. 2020 elektronickou formou prostredníctvom online žiadosti.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydania rozhodnutia o prijatí rodičia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dodatočne toto potvrdenie a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nepredložia, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

O ďalších podrobnostiach a postupe budeme informovať na webstránke mestskej časti a materských škôl. 

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 27. marca 2020