tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Komunitné centrum pre klímu a biodiverzitu

šípka pre krok späť

Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu (KVC)

Zámerom centra je nielen podporovať komunitný život v Karlovej Vsi, ale aj vzdelávať a zvyšovať povedomie žiakov, študentov, odbornej a laickej verejnosti o problematike zmeny klímy, ako aj o možnostiach ako zmierniť jej dosah a prispôsobiť sa jej dôsledkom. Centrum je otvorené aj pre návštevníkov mimo Karlovej Vsi.

Čo tvorí Centrum

  1. Prezentačná miestnosť v priestoroch školy s osobitným vchodom z ulice Ľ. Fullu má kapacitu 20 – 30 osôb a slúži na organizovanie vzdelávacích prednášok, workshopov a seminárov pre žiakov, študentov ako aj pre laickú, odbornú a zainteresovanú verejnosť. Po prihlásení podujatia a odsúhlasení jeho zamerania správcom KVC sa zatiaľ ponúka k užívaniu bezplatne.
    KVC prezentacna miestnost 1KVC prezentacna miestnost 2
  2. Expozícia vo vnútorných átriách školy pozostáva z informačných panelov a funkčných prototypov interaktívnych 3D modelov, ktoré ilustrujú dôsledky klimatickej zmeny v sídlach a ukazujú opatrenia na jej zmiernenie a prispôsobenie (tj. adaptačné a mitigačné opatrenia), ako aj z priestoru venovanom podpore biodiverzity, pestovaniu jedlých a liečivých rastlín a ukážkou udržateľného hospodárenia s zrážkovou vodou. Vstup na expozíciu je možný až po prihlásení sa u správcu KVC.
    Na obrázkoch sa nachádza vizualizácia priestorov dvoch vnútorných átrií a fotografie modelov.


  3. Náučný informačný chodník v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 60-62 je venovaný rôznym príkladom ako podporovať biodiverzitu. Nachádza sa tu aj altánok na outdoorové vzdelávacie aktivity s ukážkou zachytávania zrážkovej vody. Vstup do areálu je prístupný širokej verejnosti bez obmedzení. V prípade záujmu o komentovanú prechádzku po náučnom chodníku je potrebné kontaktovať správcu KVC.
Komunitná školská bylinková záhradka. Altánok so zberom dažďovej vody, so zasakovacím jazierkom a pitítkami pre hmyz a vtáky
Náučný chodník so vzdelávacími panelmi s informáciami o opatreniach na podporu biodiverzity. Nájdete tu tiež niekoľko hmyzích hotelíkov.
Mapka k náučnému chodníku

Komu je Centrum určené

Čo možno od Centra očakávať

Kontakty

Ako nás nájdete:

Komunitné vzdelávacie centrum sa nachádza v priestoroch Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave a v exteriéri priľahlého športovo-rekreačného areálu Majerníkova 60-62.

Vstup do KVC je vpravo od hlavného vchodu do ZŠ A. Dubčeka, zo strany parkoviska za farským kostolom Narodenia Panny Márie z ulice Ľ. Fullu.

Kto podporil vznik Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť