tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Projekt PERFECT

šípka pre krok späť

Všetky aktuálne informácie o projekte a aktivitách európskeho konzorcia v anglickom jazyku nájdete TU.

Cieľ projektu: Zmapovanie a preskúmanie jednotlivých prvkov zelenej infraštruktúry a ich vzájomné prepojenie do koncepcie rozvoja zelene v rámci mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Inšpiráciu bude samospráva hľadať v dobrých príkladoch z praxe zo zahraničia, študijných ciest i vzájomnou výmenou skúseností medzi partnermi projektu.

Trvanie projektu: 01.01.2017 – 31.12.2022

Hlavné aktivity:

Realizátor a partneri v projekte: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v rámci 8-členného partnerského  európskeho konzorcia, ktoré vedie organizácia Town and country planning association (TCPA) so sídlom v Londýne:

1) Town and country planning association (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska)
2) Provincial Government of Styria, Department for environment and spatial planning (Rakúsko)
3) SASD – Social Ascension of Somogy Development, Communication and Education Nonprofit Ltd. (Maďarsko)
4) Municipality of Ferrara (Taliansko)
5) City of Amsterdam (Holandsko)
6) Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region (Slovinsko)
7) Bratislava Karlova Ves Municipality (Slovensko)
8) Cornwall Council (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska)

Donor: Európska komisia, Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program INTERREG EUROPE

Zmluva s donorom:
Dohoda o projektovom partnerstve PERFECT
Annex I_Signed subsidy contract PGI01983 PERFECT
Annex-II_PERFECT-PPA_ApplicationForm_PERFECT_v7 
Annex III_PERFECT PPA_PartnerRequirements

Výška grantu / dotácie: 210 982,75 EUR,

Spolufinancovanie: 37 232,25 EUR,

Lokalita projektu: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves a krajiny ostatných partnerov: Holandsko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Logo projektu na stiahnutie v PDF:  Logo projektu PERFECT

Kontakty:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť