tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Životné prostredie

šípka pre krok späť

V oblasti životného prostredia sa Mestská časť Karlova Ves stará o zeleň, udržuje čistotu, spravuje detské ihriská, zabezpečuje zber nebezpečného a nadrozmerného odpadu a taktiež odťahovanie starých motorových vozidiel.

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva v zeleni

Tlačivo: Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva v zeleni

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť: TRUBÍNYIOVÁ Halina, Mgr., tel. kontakt: 02/707 11 281, 0940 634 153, e-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk

K vybaveniu potrebujete:

Spôsob vybavenia: Vydanie súhlasu formou povolenia.

Lehota na vybavenie: 30 dní

Zákonná úprava: VZN 6/2015 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov

Žiadosť o povolenie rozkopávky v zeleni

Tlačivo:

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť: TRUBÍNYIOVÁ Halina, Mgr., tel. kontakt: 02/707 11 281, 0940 634 153, e-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk

K vybaveniu potrebujete:

Spôsob vybavenia: Vydanie súhlasu formou povolenia.

Lehota na vybavenie: 30 dní

Zákonná úprava: VZN 59/1999 o vykonaní rozkopávkových prác v znení neskorších predpisov a VZN 6/2015 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť