tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Detské ihriská

šípka pre krok späť

V mestskej časti aktuálne spravujeme 42 ihrísk v 39 lokalitách. Ihriská spolu so všetkými pieskoviskami nájdete i s fotodokumentáciou vyznačené aj v našej interaktívnej mape po kliknutí na položku „Infraštruktúra“ v hlavnom hornom menu a následnom zakliknutí prvej možnosti „Detské ihriská“, resp. „Občianska vybavenosť“ – „Pieskoviská“.

Všetky ihriská sú označené tabuľou mestskej časti, na ktorej nájdete aj prevádzkový poriadok detských ihrísk.

Kontakt:

Detské ihriská

AdámihoKarloveská 16 Park SNP
Beniakova – Nad lúčkamiKarloveská 26Park Tilgnerova
ČárskehoKarloveská 47 Pod Rovnicami
Toro parkKarloveská 55Pribišova – Ľudovíta Fullu (2 ihriská)
Hany Meličkovej 1 – 19Klbko Lackova (2 ihriská)Púpavová – Pustá
Hany Meličkovej 11/A, B, CKresánkovaPúpavová 18
Hlaváčikova 15 Ladislava SáruPúpavová 36
Hlaváčikova 33Levárska 11Púpavová 44
Jamnického 12Ľudovíta Fullu 10Segnerova
Jána Stanislava 6Majerníkova 58Školské námestie
Jána Stanislava 21Matejkova 20Tilgnerova
Janotova – Gabčíkova Námestie sv. Františka Veternicová 18
Karloveská 5Park KaskádyVeternicová 24

Plán údržby

V zmysle platnej vyhlášky č. 521/2007 udržiavame 36 pieskovísk na detských ihriskách dva razy mesačne, v termíne od 1. marca do 30. novembra v danom kalendárnom roku. Určený pracovník pieskoviská prehrabáva a čistí, odstraňuje odpad z areálov ihrísk a kontroluje a zabezpečuje údržbu  herných prvkov.

Mestský mobiliár

Mestská časť spravuje a udržiava lavičky, malé smetné koše a koše na psie exkrementy, ktoré tiež pravidelne vysýpa.

Lavičky i koše sú taktiež vyznačené v interaktívnej mape, v časti „Občianska vybavenosť“ (ikonka koša).

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť