tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Psy

šípka pre krok späť

Venčoviská a parky

Aktuálne jediné cvičisko a venčovisko v Karlovej Vsi sa nachádza v spodnej časti Parku Kaskády medzi ulicami Hany Meličkovej a Kresánkova. Nájdete ho vyznačené aj na našej interaktívnej mape v sekcii „Občianska vybavenosť“.

Voľný pohyb psov a poplatky

Podmienky voľného pohybu psov a výšku poplatku za psa stanovujú Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti.

Daň za psa vyrubuje referát miestnych daní, ktorý sa nachádza v Centre služieb občanom, kde vybavíte aj ďalšie záležitosti týkajúce sa psov (strata známky, úhyn).

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť