V súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia 5. marca 2016, mestská časť Bratislava-Karlova Ves zriadila námietkovú kanceláriu, ktorá bude otvorená v pracovné dni od pondelka 1. februára 2016 do piatku 4. marca 2016 (vrátane). Námietková kancelária sa nachádza  v  budove miestneho úradu na Nám. Sv.Františka, prízemie,  miestnosť č. dv. 151.

     V námietkovej kancelárii má volič možnosť:

  • nahliadnuť do zoznamu voličov a vzniesť prípadné námietky k údajom, ktoré obsahujú a týkajú sa jeho osoby,
  • vyžiadať si hlasovací preukaz,
  • požiadať o prenosnú schránku.

 

Volič, ktorý v deň volieb nebude môcť voliť vo svojom volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu voličov, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu (podrobnejšie informácie sú uvedené nižšie), pričom bude z voličského zoznamu na čas vykonania volieb vyčiarknutý. Hlasovací preukaz oprávňuje voliča po jeho predložení s občianskym preukazom voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenska.

 

Prenosnú volebnú schránku možno žiadať na tel. č. 602 59210, 602 59211, 0940 634 120

 

NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA, NÁM. SV. FRANTIŠKA 8, prízemie, č. dv. 151

tel.: 02/602 59151

mail: organizacne@karlovaves.sk

 

Úradné hodiny pre námietkovú kanceláriu od 1.2 do 19.2.2016:

Pondelok                   8 – 12 hod.     13 – 17 hod.

Streda                         8 – 12 hod.     13 – 17 hod.

Piatok                         8 – 13 hod.    

 

Úradné hodiny pre námietkovú kanceláriu od 22.2. do 5.3.2016:

Pondelok                   8 – 12 hod.     13 – 17 hod.

Utorok                        8 – 12 hod.     13 – 15 hod.

Streda                         8 – 12 hod.     13 – 17 hod.

Štvrtok                       8 – 12 hod.     13 – 15 hod.

Piatok                         8 – 13 hod.

 

Zriadenie námietkovej kancelárie

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00