menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

VÝZVA NA PREUKÁZANIE OPRÁVNENIA NA USKUTOČNENIE REKLAMNEJ STAVBY – parc. registra „C“ č. 668/46 v k. ú. Karlova Ves, LV č. 46 vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava

8. decembra 2021

Zverejnené
8. decembra 2021

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov – Štatistický úrad Slovenskej republiky

8. decembra 2021

Pozvánka na 21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

8. decembra 2021

Oznámenie o uložení zásielky – Štefan Szabó

8. decembra 2021

Zverejnené
8. decembra 2021

Meno prijímateľa
Štefan Szabó

Odberná lehota
26.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Rudolf Lachkovič

8. decembra 2021

Zverejnené
8. decembra 2021

Meno prijímateľa
Rudolf Lachkovič

Odberná lehota
26.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Pöršok Janka

8. decembra 2021

Zverejnené
8. decembra 2021

Meno prijímateľa
Pöršok Janka

Odberná lehota
26.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Mário Candrák

8. decembra 2021

Zverejnené
8. decembra 2021

Meno prijímateľa
Mário Candrák

Odberná lehota
26.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky 2x – Stanislav Bauer

7. decembra 2021

Zverejnené
7. decembra 2021

Meno prijímateľa
Stanislav Bauer

Odberná lehota
31.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Richard Ružek

7. decembra 2021

Zverejnené
7. decembra 2021

Meno prijímateľa
Richard Ružek

Odberná lehota
31.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Eva Cigániková

7. decembra 2021

Zverejnené
7. decembra 2021

Meno prijímateľa
Eva Cigániková

Odberná lehota
25.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Rozhodnutie o dodatočnom stavebnom povolení – ul. Kuklovská 13, 841 04 Bratislava, byt č. 32 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 496 na parcele č. 1986 v k. ú. Karlova Ves

6. decembra 2021

Zverejnené
6. decembra 2021

Oznámenie o uložení zásielky – Rudolf Bednář

6. decembra 2021

Zverejnené
6. decembra 2021

Meno prijímateľa
Rudolf Bednář

Odberná lehota
24.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Via Tertia s.r.o.

6. decembra 2021

Zverejnené
6. decembra 2021

Meno prijímateľa
Via Tertia s.r.o.

Odberná lehota
21.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Marta Perinová

3. decembra 2021

Zverejnené
3. decembra 2021

Meno prijímateľa
Marta Perinová

Odberná lehota
21.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Svetlana Prašková

3. decembra 2021

Zverejnené
3. decembra 2021

Meno prijímateľa
Svetlana Prašková

Odberná lehota
21.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Jakub Trnka

3. decembra 2021

Zverejnené
3. decembra 2021

Meno prijímateľa
Jakub Trnka

Odberná lehota
21.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Peter Čechovič

3. decembra 2021

Zverejnené
3. decembra 2021

Meno prijímateľa
Peter Čechovič

Odberná lehota
21.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Ivan Javanovic

2. decembra 2021

Meno príjemcu: Ivan Javanovic
Odberná lehota: 17.12.2021
Zásielka uložená na pobočke: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, kancelária č. 516

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Ivan Javanovic


Zverejnené
2. decembra 2021

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava o výrube stromov na Dvořákovom nábreží

2. decembra 2021

Oznámenie o uložení zásielky – Igor Kováč

2. decembra 2021

Zverejnené
2. decembra 2021

Meno prijímateľa
Igor Kováč

Odberná lehota
20.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Milan Leščinský

2. decembra 2021

Zverejnené
2. decembra 2021

Meno prijímateľa
Milan Leščinský

Odberná lehota
20.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – František Válek

2. decembra 2021

Zverejnené
2. decembra 2021

Meno prijímateľa
František Válek

Odberná lehota
20.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Milo Milan

2. decembra 2021

Zverejnené
2. decembra 2021

Meno prijímateľa
Milo Milan

Odberná lehota
20.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie zámeru prenajať majetok – priamy prenájom plaveckých dráh

2. decembra 2021

Púpavova 26-Obnova bytového domu-vlastníci BaNP vz. PS STAVBY-KR-oprava

1. decembra 2021

Verejná obchodná súťaž ZSS Borská 2

1. decembra 2021

Mestská časť vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemkov a objektu na ulici Borská 2 za účelom prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb.

Podmienky TU.


Zverejnené
1. decembra 2021

Oznámenie o uložení zásielky – Filip Bujdák

1. decembra 2021

Zverejnené
1. decembra 2021

Meno prijímateľa
Filip Bujdák

Odberná lehota
19.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Martin Solčanský

1. decembra 2021

Zverejnené
1. decembra 2021

Meno prijímateľa
Martin Solčanský

Odberná lehota
19.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Ing. Miroslav Hluško

30. novembra 2021

Zverejnené
30. novembra 2021

Meno prijímateľa
Ing. Miroslav Hluško

Odberná lehota
18.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Martin Solčanský

30. novembra 2021

Zverejnené
30. novembra 2021

Meno prijímateľa
Martin Solčanský

Odberná lehota
18.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Mokrohájska

29. novembra 2021

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Karloveská/Púpavová, Nabělkova

29. novembra 2021

Oznámenie o uložení zásielky – Csala Zoltán

29. novembra 2021

Zverejnené
29. novembra 2021

Meno prijímateľa
Csala Zoltán

Odberná lehota
17.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Filip Hrvík

26. novembra 2021

Zverejnené
26. novembra 2021

Meno prijímateľa
Filip Hrvík

Odberná lehota
14.12.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020