menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Hermína Horváthová

27. mája 2022

Zverejnené
27. mája 2022

Meno prijímateľa
Hermína Horváthová

Odberná lehota
14.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Peter Konečný

27. mája 2022

Zverejnené
27. mája 2022

Meno prijímateľa
Peter Konečný

Odberná lehota
14.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Peter Králiček

27. mája 2022

Zverejnené
27. mája 2022

Meno prijímateľa
Peter Králiček

Odberná lehota
14.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Denisa Marinkovičová

26. mája 2022

Zverejnené
26. mája 2022

Meno prijímateľa
Denisa Marinkovičová

Odberná lehota
13.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jaroslav Horváth

26. mája 2022

Zverejnené
26. mája 2022

Meno prijímateľa
Jaroslav Horváth

Odberná lehota
13.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Roman Pápež

26. mája 2022

Zverejnené
26. mája 2022

Meno prijímateľa
Roman Pápež

Odberná lehota
13.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznam o voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

26. mája 2022

Oznámenie o uložení zásielky – Helena Halušková

25. mája 2022

Zverejnené
25. mája 2022

Meno prijímateľa
Helena Halušková

Odberná lehota
12.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Michal Štenhura

25. mája 2022

Zverejnené
25. mája 2022

Meno prijímateľa
Michal Štenhura

Odberná lehota
12.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Jolana Pólyiová

24. mája 2022

Zverejnené
24. mája 2022

Meno prijímateľa
Jolana Pólyiová

Odberná lehota
11.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Martin Ogrodnik

24. mája 2022

Zverejnené
24. mája 2022

Meno prijímateľa
Martin Ogrodník

Odberná lehota
11.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Tomáš Palovčík

24. mája 2022

Zverejnené
24. mája 2022

Meno prijímateľa
Tomáš Palovčík

Odberná lehota
11.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Jaroslav Biliny(1968)

24. mája 2022

Zverejnené
24. mája 2022

Meno prijímateľa
Jaroslav Biliny

Odberná lehota
11.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

KV/SU/926/2022/11121/HK- zmena v užívaní časti stavby spojená so zmenou časti stavby spočívajúca v stavebných úpravách – nebytový priestor č. 8 v bytovom dome Jána Stanislava 20A

24. mája 2022

Zverejnené
24. mája 2022

Dúbravská cesta, Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, SO 206 Sadové úpravy (2. časť), SO 416 Areálové osvetlenie (2.časť), návrh na vydanie KR- zverejnenie informácie

23. mája 2022

Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála, SO 324, SO 325, SO 511, SO 512, SO 513, SO 531, SO 532, SO 533, návrh na vydanie KR – zverejnenie informácie

23. mája 2022

Postúpenie odvolania – ZD, Staré Grunty

23. mája 2022

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Park SNP

23. mája 2022

Oznámenie o uložení zásielky – Richard Ružek

23. mája 2022

Zverejnené
23. mája 2022

Meno prijímateľa
Richard Ružek

Odberná lehota
10.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Výzva na predkladanie ponúk: „Dodávka elektrickej energie pre MČ Bratislava-Karlova Ves a ZŠ Karloveská 61.“

20. mája 2022

Zákazka je zverejnená v IS EVO TU


Zverejnené
20. mája 2022

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejňujeme rozsah dodávok

Dátum zverejnenia
20 mája, 2022

Predloženie ponúk
30 mája, 2022 23:59

Otváranie ponúk
31 mája, 2022 10:00

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Synek

20. mája 2022

Zverejnené
20. mája 2022

Meno prijímateľa
Miroslav Synek

Odberná lehota
07.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Martin Solčanský

20. mája 2022

Zverejnené
20. mája 2022

Meno prijímateľa
Martin Solčanský

Odberná lehota
07.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Bilina

20. mája 2022

Zverejnené
20. mája 2022

Meno prijímateľa
Ladislav Bilina

Odberná lehota
07.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Zlatka Zlatá

20. mája 2022

Zverejnené
20. mája 2022

Meno prijímateľa
Zlatka Zlatá

Odberná lehota
07.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Vladislav Vacula

20. mája 2022

Zverejnené
20. mája 2022

Meno prijímateľa
Vladislav Vacula

Odberná lehota
07.06.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020