menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Anna Cinová

16. mája 2024

Zverejnené
16. mája 2024

Meno prijímateľa
Anna Cinová

Odberná lehota
30.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Martina Nosianová

16. mája 2024

Zverejnené
16. mája 2024

Meno prijímateľa
Martin Nosianová

Odberná lehota
03.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

272 Stav.úpravy b.č.12-stavby loggie, Púpavová 7, P.Rehák

16. mája 2024

Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby – Mokriš, Mokrišová

15. mája 2024

Zverejnené
15. mája 2024

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla a výzva na odstránenie vozidla OPEL Astra, MA930BE, stojí na parkovisku v Karloveskom ramene

15. mája 2024

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Mareček

15. mája 2024

Zverejnené
15. mája 2024

Meno prijímateľa
Ján Mareček

Odberná lehota
02.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Peter Baláž

15. mája 2024

Zverejnené
15. mája 2024

Meno prijímateľa
Peter Baláž

Odberná lehota
02.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Magdaléna Vandák

15. mája 2024

Zverejnené
15. mája 2024

Meno prijímateľa
Magdaléna Vandák

Odberná lehota
02.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Ľudmila Bizoňová

14. mája 2024

Zverejnené
14. mája 2024

Meno prijímateľa
Ľudmila Bizoňová

Odberná lehota
01.06.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Mário Candrák

14. mája 2024

Zverejnené
14. mája 2024

Meno prijímateľa
Mário Candrák

Odberná lehota
01.06.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Molnár

14. mája 2024

Zverejnené
14. mája 2024

Meno prijímateľa
Jozef Molnár

Odberná lehota
01.06.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Repiská Jana, Ing.

14. mája 2024

Zverejnené
14. mája 2024

Meno prijímateľa
Repiská Jana, Ing.

Odberná lehota
01.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Upovedomenie o odvolaniach proti rozhodnutiu č. OU-BA-OSZP3-2024/068953-025 zo dňa 19.03.2024 a výzvana vyjadrenie – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

13. mája 2024

Upovedomenie o odvolaniach proti rozhodnutiu č. OU-BA-OSZP3-2024/068953-025 zo dňa 19.03.2024 a výzva
na vyjadrenie – VEREJNÁ VYHLÁŠKA


Zverejnené
13. mája 2024

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Šipoš Eugen

13. mája 2024

Zverejnené
13. mája 2024

Meno prijímateľa
Eugen mŠipoš

Odberná lehota
31.05.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Majerský

13. mája 2024

Zverejnené
13. mája 2024

Meno prijímateľa
Ivan Majerský

Odberná lehota
09.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Alžbeta Zicháčková

13. mája 2024

Zverejnené
13. mája 2024

Meno prijímateľa
Alžbeta Zicháčková

Odberná lehota
31.05.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uloženín listovej zásielky – Ing. Jana Repiská

13. mája 2024

Zverejnené
13. mája 2024

Meno prijímateľa
Jana Repiská

Odberná lehota
31.05.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Ladislav Halász

13. mája 2024

Zverejnené
13. mája 2024

Meno prijímateľa
Ladislav Halász

Odberná lehota
31.05.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Ivan Csáno

13. mája 2024

Zverejnené
13. mája 2024

Meno prijímateľa
Ivan Scáno

Odberná lehota
31.05.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Iveta Škardová

13. mája 2024

Zverejnené
13. mája 2024

Meno prijímateľa
Iveta Škardová

Odberná lehota
31.05.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky- Zvozil Branislav

13. mája 2024

Zverejnené
13. mája 2024

Meno prijímateľa
Zvozil Branislav

Odberná lehota
31.05.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Cesta na Červený most

13. mája 2024

Výzva na predkladanie ponúk: POSKYTOVANIE ODBORNÝCH SLUŽIEB – PREVÁDZKA BAZÉNOVEJ TECHNOLÓGIE V PLAVÁRNI MAJERNÍKOVA 62, BRATISLAVA-KARLOVA VES

9. mája 2024

SÚŤAŽNÉ PODKLADY


Zverejnené
9. mája 2024

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejňujeme rozsah služieb

Dátum zverejnenia
9 mája, 2024

Predloženie ponúk
20 mája, 2024 09:00

Otváranie ponúk
20 mája, 2024 09:05

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Július Kopnický

9. mája 2024

Zverejnené
9. mája 2024

Meno prijímateľa
Július Kopnický

Odberná lehota
31.05.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Barok Matej

9. mája 2024

Zverejnené
9. mája 2024

Meno prijímateľa
Barok Matej

Odberná lehota
27.05.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť