tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Zverejňovanie

šípka pre krok späť

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Rozhodnutie starostky MČ Bratislava – Karlova Ves o určení volebných okrskov a volebných miestností pre  voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

8. februára 2024

Rozhodnutie starostky o určení volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

21. júna 2023

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie v referende dňa 21. januára 2023

13. januára 2023

Informácia o postupe pri voľbe poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia

14. novembra 2022

Informácia o zverejnení elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum

10. novembra 2022

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

10. novembra 2022

Rozhodnutie starostky MČ Bratislava-Karlova Ves o určení volebných okrskov a volebných miestností pre hlasovanie v referende, ktoré sa uskutoční 21. januára 2023

10. novembra 2022

Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda

8. novembra 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí – zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti

30. októbra 2022

Informácia o zverejnení telefónneho kontaktu zapisovateľa miestnej volebnej komisie na účel podávania žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov

24. októbra 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

26. septembra 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

26. septembra 2022

Rozhodnutie starostky mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o určení volebných okrskov a volebných miestností pre  voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

1. augusta 2022

Informácia o zverejnení elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie (MVK) a do okrskovej volebnej komisie (OkrVK)

1. augusta 2022

Informácia o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie a o termíne doručenia kandidátnych listín kandidátov na poslancov a starostu v mestskej  časti Bratislava-Karlova Ves

19. júla 2022

Určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov a určenie rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období 2022 – 2026

18. júla 2022

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v BSK a čísla volebných komisií

18. júla 2022

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) VZN č. 7/2021 o podmienkach poskytovania dotácií

1. júla 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený – Voľby do orgánov samosprávy obcí

15. júna 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený – Voľby do orgánov samosprávnych krajov

15. júna 2022

Podávanie žiadostí o dotácie na rok 2022

10. novembra 2021

Ak netrpezlivo čakáte na otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o dotácie na rok 2022, nasledujúce riadky sú určené vám.

Pripravujeme pre vás nový, jednoduchší a operatívnejší spôsob podávania žiadostí, ktorý si vyžaduje zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Táto zmena by sa mala udiať schválením na riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Karlova Ves, pripravovanom na 14. decembra 2021.

Po tomto termíne bude uverejnená výzva v súlade s pripravovaným VZN.

Podávanie žiadostí bolo už v septembri predĺžené do 30. januára 2022, takže na ich prípravu a podanie bude dostatočný časový priestor.

Už dnes sa tešíme na vaše nové projekty určené na skvalitňovanie života v Karlovej Vsi.

Anna Zemanová, predsedníčka Dotačnej komisie Bratislava-Karlova Ves


Zverejnené
10. novembra 2021

VZN o nakladaní s bytmi a ubytovacími zariadeniami

9. februára 2021

Zatvorená jedáleň na CZŠ Karloveskej 32

10. augusta 2020

Oznamujeme stravníkom, že od 10.8.2020 až do 21.8.2020 bude prevádzka jedálne na Karloveskej 32 zatvorená, na základe nariadenia Regionálneho úradu zdravotníctva SR, z dôvodu podozrenia na ochorenie Covid 19. Náhradné stravovanie vybavuje oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

Informácie Vám poskytneme na tel. čísle: 0940 637 100


Zverejnené
10. augusta 2020

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť