menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

14. apríla 2022

Zoznam prijatých žiadostí o dotáciu na rok 2022

17. februára 2022

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) – 4.2.2022 – 22.6.2022

25. januára 2022

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) a § 10 ods. 2 VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií

19. januára 2022

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) a § 10 ods. 2 VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií


Zverejnené
19. januára 2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

28. decembra 2021

V tomto roku prechádzame na nový, elektronický systém podávania žiadostí o dotácie. Robíme to preto, aby sme Vám zjednodušili podávanie žiadostí o dotácie. V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať. Radi pomôžeme. 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Postup


Zverejnené
28. decembra 2021

Výzva na predkladanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu

22. decembra 2021

Štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu 2022

21. decembra 2021

Štatistické zisťovanie na úseku štatistiky práce – Výberové zisťovanie pracovných síl 2022

21. decembra 2021

Podávanie žiadostí o dotácie na rok 2022

10. novembra 2021

Ak netrpezlivo čakáte na otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o dotácie na rok 2022, nasledujúce riadky sú určené vám.

Pripravujeme pre vás nový, jednoduchší a operatívnejší spôsob podávania žiadostí, ktorý si vyžaduje zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Táto zmena by sa mala udiať schválením na riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Karlova Ves, pripravovanom na 14. decembra 2021.

Po tomto termíne bude uverejnená výzva v súlade s pripravovaným VZN.

Podávanie žiadostí bolo už v septembri predĺžené do 30. januára 2022, takže na ich prípravu a podanie bude dostatočný časový priestor.

Už dnes sa tešíme na vaše nové projekty určené na skvalitňovanie života v Karlovej Vsi.

Anna Zemanová, predsedníčka Dotačnej komisie Bratislava-Karlova Ves


Zverejnené
10. novembra 2021

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) a § 10 ods. 2 VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií

1. októbra 2021

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

22. júla 2021

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie za obdobie od 1. apríla 2021 do 30. júna 2021

6. júla 2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

10. júna 2021

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

17. mája 2021

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostky MČ Bratislava-Karlova Ves za I. štvrťrok 2021

3. mája 2021

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie poskytnutej na základe rozhodnutia starostky mestskej časti – IV. štvrťrok 2020

21. decembra 2020

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie poskytnutej na základe rozhodnutia starostky mestskej časti za III. štvrťrok 2020

21. decembra 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021

20. októbra 2020

Oznámenie výsledku vybavenia petície označenej ako „Petícia – nesúhlas so zriadením Verejnoprospešných služieb na Segnerovej 1/B“

31. júla 2019

Ozn. vybavenia petície


Zverejnené
31. júla 2019

Majáles 2019

22. marca 2019

Chceli by ste predávať na tohtoročnom Karloveskom Majálese, ktorý bude 18.5.2019 v Líščom údolí? Prihláste sa do výberového konania na prenájom predajného miesta. Miestny úrad prijíma prihlášky do 15. 4. do 17:00 h. 

Oznámenie o výsledku výberového konania bude zverejnené najneskôr 25., resp. 26. 4. 20l9 na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a na internetovej stránke
www.karlovaves.sk

Prihláška do výberového konania

situačná mapa

výhlásenie – výberové konanie

čestné vyhlásenie

 

príloha č. 1

viac o akcii -> Majáles 2019


Zverejnené
22. marca 2019

Pošta
null

Oznámenie zámeru Ing. Juraja Gallu o kúpu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4. februára 2019

Oznámenie žiadosti Juraja Zruneka o dlhodobý prenájom piatich parkovacích miest z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4. februára 2019

Oznámenie žiadosti Ing. Milana Boháča o povolenie na umiestnenie vodovodnej šachty na pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4. februára 2019

Oznámenie zámeru z dôvodu hodného osobitného zreteľa uzavrieť nájomné zmluvy na pozemky pod garážami a pozemok pod záhradou

4. februára 2019

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov

6. septembra 2018

Odvolanie vzniku požiarov


Zverejnené
6. septembra 2018

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020