menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Stavebné povolenie – prístavba balkóna – Anta

27. januára 2023

Zverejnené
27. januára 2023

Rozhodnutie – stavebné povolenie na stavebné úpravy v bytoch č. 25 a 26 v bytovom dome Majerníkova 1A

24. januára 2023

917 Zubné ambulancie, nebyt.p.č.3, 1.NP, Ľ.Fullu 11-A

20. januára 2023

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene dokončenej stavby – byt č. 42 na 5. poschodí v bytovom dome na ulici Pribišova č. 15 v Bratislave, stavba so súpisným číslom 3031, pozemok registra “C“ parcelné č. 1669/97, katastrálne územie Karlova Ves, list vlastníctva č. 3093

11. januára 2023


Zverejnené
11. januára 2023

Rozhodnutie – zamietnutie žiadosti o povolenie zmeny stavby pred dokončením – 8 rodinných domov, ulica Staré Grunty, pozemok reg. C parc. č. 744/8 a 744/158 v k.ú. Karlova Ves

23. decembra 2022

Zverejnené
23. decembra 2022

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby, Nemocnica sv. Michala – búracie práce, na ulici Cesta na Červený most

20. decembra 2022

Zverejnené
20. decembra 2022

Pribišova 47, Terasa na streche nebytovej budovy na športovo – rekreačné účely, BCP_BA s.r.o. – oznámenie o pokračovaní konania o nariadení na odstránenie stavby

16. decembra 2022

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby, montáž klimatizačnej jednotky, byt č. 61 na 7.posch. na ul. Tománkova 3, pozemok reg. C parc. č. 1426/57 v k.ú. Karlova Ves

13. decembra 2022

Zverejnené
13. decembra 2022

Rozhodnutie – povolenie na zmenu v užívaní časti stavby nebytovej budovy, ul. Kolískova 1, č. nebyt. priestoru 8, súpis. č. 5249, LV č. 2917, parc. č. 1426/404 v k. ú. Bratislava – Karlova Ves v Bratislave

7. decembra 2022

Zverejnené
7. decembra 2022

Stavebné povolenie – 3172 Spojovací chodník Mokrohájska – OC Galéria Lamač

22. novembra 2022

Oznámenie o začatí stavebného konania – obnova BD J.Stanislava č. 22-28

22. novembra 2022

Kolaudačné rozhodnutie – 2898 Dostavba areálu Westend – Terénne schody a spevnené plochy

13. októbra 2022

Oznámenie o začatí stavebného konania – 3172 Spojovací chodník Mokrohájska – OC Galéria Lamač

13. októbra 2022

Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála, SO 324, 325, 511, 512, 513, 531, 532 a 533, oznámenie o začatí kolaudačného konania

5. októbra 2022

Šedovičová – dodatočné povolenie stavby

13. septembra 2022

Zverejnené
13. septembra 2022

rozhodnutie Okresného úradu Bratislava vo veci odvolania voči rozhodnutiu č. KV/SU/1332/2021/22936/VŠ zo dňa 20.12.2021 – povolenie stavby na individuálnu rekreáciu na ulici Pôvabnicová

7. septembra 2022

Rozhodnutie OÚ Bratislava – ZS, a.s.

2. augusta 2022

2727 Spevnená plocha Ľ.Fullu, MČ BA-Karlova Ves – rozhodnutie

21. júla 2022

Dodatočné stavebné povolenie – IMMO

19. júla 2022


Zverejnené
19. júla 2022

Bytový dom Staré grunty, územné konanie, odvolanie

28. júna 2022

Informácia – Zverejnenie právoplatného rozhodnutia o odvolaní vo veci Bytový dom Svrčia

28. júna 2022

Lykovcová ulica, rodinný dom, novostavba, územné konanie

15. júna 2022

Lykovcová ulica, rodinný dom,

Oznámenie o začatí územného konania


Zverejnené
15. júna 2022

2898 Dostavba areálu WESTEND – kolaudácia komunikácie – časť 2.

15. júna 2022

30 Obnova BD H.Meličkovej č. 20, 22 – Oprava

15. júna 2022

61 Obnova BD Donnerova č. 17, 19, 21 – Oprava

15. júna 2022

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020