menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Šedovičová – dodatočné povolenie stavby

13. septembra 2022

Zverejnené
13. septembra 2022

rozhodnutie Okresného úradu Bratislava vo veci odvolania voči rozhodnutiu č. KV/SU/1332/2021/22936/VŠ zo dňa 20.12.2021 – povolenie stavby na individuálnu rekreáciu na ulici Pôvabnicová

7. septembra 2022

Rozhodnutie – byt č. 8 na 2. podlaží bytového domu Jamnického 3, súpis. č. domu 3525, pozemok parc. č. C: 1550/6 v k. ú. Karlova Ves, LV č. 3120

9. augusta 2022

Zverejnené
9. augusta 2022

Oprava zrejmej chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia –

8. augusta 2022

lokalita Devínska cesta, Bratislava, na pozemku parc. reg. „C“ č. 1438/17, 1438/18, 1438/19, 1438/7,

1438/15, 1438/21, 1438/8, 1438/9, 1438/10, 1438/11, 1438/12, 1438/14, 1432/2, 1432/7, 1445/1,

1445/3, 1445/6, 1469/1, 1469/3, 1469/2, 1469/5, 1469/13, 1469/14, 1446, 1468/13, 1467/4, 1465/1,

1460,  k.ú. Karlova Ves


Zverejnené
8. augusta 2022

Rozhodnutie OÚ Bratislava – ZS, a.s.

2. augusta 2022

2727 Spevnená plocha Ľ.Fullu, MČ BA-Karlova Ves – rozhodnutie

21. júla 2022

Dodatočné stavebné povolenie – IMMO

19. júla 2022


Zverejnené
19. júla 2022

Bytový dom Staré grunty, územné konanie, odvolanie

28. júna 2022

Informácia – Zverejnenie právoplatného rozhodnutia o odvolaní vo veci Bytový dom Svrčia

28. júna 2022

Oznámenie o pokračovaní konania a nariadenie ústneho pojednávania – nový účel: priestory na bývanie – 1. bytová jednotka, ul. Hlaváčikova 39, súp. č. 3177 na pozemku register „C“ parc. č. 3651/282 k. ú. Karlova Ves v Bratislave

24. júna 2022

Zverejnené
24. júna 2022

Oznámenie o začatí stavebného konania, byt č. 8 na 2. podlaží bytového domu Jamnického 3, súpis. č. domu 3525, pozemok parc. č. C: 1550/6 v k. ú. Karlova Ves, LV č. 3120

21. júna 2022

Zverejnené
21. júna 2022

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania na ul. Kolískova 1, č. nebyt. priestoru 8, súpis. č. 5249, LV č. 2917,  parc. č. 1426/404 v k. ú. Bratislava – Karlova Ves

21. júna 2022

Zverejnené
21. júna 2022

Lykovcová ulica, rodinný dom, novostavba, územné konanie

15. júna 2022

Lykovcová ulica, rodinný dom,

Oznámenie o začatí územného konania


Zverejnené
15. júna 2022

2898 Dostavba areálu WESTEND – kolaudácia komunikácie – časť 2.

15. júna 2022

30 Obnova BD H.Meličkovej č. 20, 22 – Oprava

15. júna 2022

61 Obnova BD Donnerova č. 17, 19, 21 – Oprava

15. júna 2022

16 Obnova BD Kuklovská 7 – Oprava

13. júna 2022

7 Obnova BD Dúbravská cesta č. 9 – Oprava

13. júna 2022

2727 Spevnená plocha Ľ.Fullu, MČ BA-Karlova Ves

13. júna 2022

UR_Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie, Devínska cesta Bratislava

6. júna 2022

Oznámenie o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby

3. júna 2022

Dúbravská cesta, Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, SO 206 Sadové úpravy (2. časť), SO 416 Areálové osvetlenie (2.časť), návrh na vydanie KR- zverejnenie informácie

23. mája 2022

Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála, SO 324, SO 325, SO 511, SO 512, SO 513, SO 531, SO 532, SO 533, návrh na vydanie KR – zverejnenie informácie

23. mája 2022

Postúpenie odvolania – ZD, Staré Grunty

23. mája 2022

Rozhodnutie – Šedovičová

11. mája 2022

Zverejnené
11. mája 2022

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020