menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

272 Stav.úpravy b.č.12-stavby loggie, Púpavová 7, P.Rehák

16. mája 2024

Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby – Mokriš, Mokrišová

15. mája 2024

Zverejnené
15. mája 2024

Rozhodnutie o prerušení konania o dod. povolení zmeny rozostavanej stavby – Žilla, Žillová

7. mája 2024

Rozhodnutie_stavebné povolenie_bytový dom s pripojením na techn.vybavenie územia, ulica nad Lúčkami, parc. reg. C KN č. 1871/1, 1870/1, 1674/204, 1674/203, 1869…

26. apríla 2024

Zverejnené
26. apríla 2024

Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti „ESETCampus“

25. apríla 2024

stiahnuť


Zverejnené
25. apríla 2024

Rozhodnutie_stavebné povolenie_rodinný dom v lokalite Sitina, parc. reg. C KN č. 2958/21

22. marca 2024

Zverejnené
22. marca 2024

3629 Obnova BD Kuklovská 7, Vlastníci BaNP, SBD – OZNÁMENIE

20. marca 2024

272 Stav.úpravy b.č.12-stavby loggie, Púpavová 7, P.Rehák – OZNÁMENIE

20. marca 2024

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny rozostavanej stavby spojeného s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

21. februára 2024

Kolaudačné rozhodnutie – 14 Obnova BD Dúbr.cesta 9, Vlastníci BD, Byt.podnik

5. februára 2024

Nad Sihoťou-Matejkova, SO 100.1 Existujúce objekty – asanácie, REDING, s.r.o.-rozhodnutie o proteste prokurátora

25. januára 2024

22. januára 2024

3541 Byt.dom Nad Lúčkami, Nad Lúčkami s.r.o., ROZHODNUTIE


Zverejnené
22. januára 2024

65 BD Matejková, Nebyt.priestory-lofty, PHCR, Pressburg – ROZHODNUTIE

16. januára 2024

169 Obnova BD H.Meličkovej 24-28, Vlastníci, SBD – ROZHODNUTIE

16. novembra 2023

3541 Byt.dom Nad Lúčkami, Nad Lúčkami s.r.o. – OZNÁMENIE

16. novembra 2023

133 BD Matejková, Nebyt.priestory-lofty, PHCR, Pressburg – OZNÁMENIE

15. novembra 2023

Rozhodnutie – povolenie zmeny v užívaní časti stavby – ul. Hlaváčikova 39, súp. č.3177 na pozemku register C parc. č. 3651/282 k. ú. Karlova Ves v Bratislave

14. novembra 2023


Zverejnené
14. novembra 2023

Rozhodnutie – stavebné konanie, byt č. 9 na 4. poschodí v bytovom dome Jána Stanislava 39, súpis. č. stavby 3080, pozemok parc. C č. 1682/203, LV 3521 v k. ú. Karlova VesRozhodnutie – stavebné konanie,

7. novembra 2023

Zverejnené
7. novembra 2023

Oznámenie – ul. Staré Grunty, pozemok parc. reg. C KN č. 743/10, 2975/73, 2975/77, 743/13, 3036/1, 3038, 3017/2, 2975/22 a 2975/2 v k. ú. Karlova Ves

3. novembra 2023

Zverejnené
3. novembra 2023

Rozhodnutie – stavebné konanie, byt č. 703E na 6. poschodí v bytovom dome Rudolfa Mocka 2B, súpis. č. stavby 3751, pozemok parc. C č. 2920/204 v k. ú. Karlova Ves

2. novembra 2023

Zverejnené
2. novembra 2023

VÝZVA NA PREUKÁZANIE OPRÁVNENIA NA USKUTOČNENIE REKLAMNEJ STAVBY – LV č. 5679, na pozemku reg. C–KN, par. č. 2991/2v k. ú. Karlova Ves

2. novembra 2023

Zverejnené
2. novembra 2023

Stavebné povolenie – R12 Rek.združ.cykl.chod.-Ostružinový chodník, Hl.m.SR BA

30. októbra 2023

Oznámenie o začatí – 3988 Obnova BD Dúbr.cesta 9, Vlastníci BD, Byt.podnik-M.Líška

30. októbra 2023

Rozhodnutie – zmena v užívaní stavby, Adámiho 24-26, súpis. č. 491, prízemie, LV 3247, parc. č. C: 1309 a 1310 v k. ú. Karlova Ves

25. októbra 2023

Zverejnené
25. októbra 2023

Oznámenie o začatí – R12 Rek.združ.cykl.chod.-Ostružinový chodník, Hl.m.SR BA

25. septembra 2023

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť