menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Výzva na predkladanie ponúk: „Príprava a rozvoz stravy.“

19. novembra 2021

Vyzva-priprava-a-rozvoz-stravy.pdf

Navrh-na-plnenie-kriterii_Priloha-c.-1.odt

Cestne-vyhlasenie_Priloha-c.-2.odt

Zmluva-priprava-a-rozvoz-stravy.pdf

ZMLUVA-PRIPRAVA-A-ROZVOZ-STRAVY-2022.docx


Zverejnené
19. novembra 2021

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
bude určená týmto prieskumom trhu

Dátum zverejnenia
19 novembra, 2021

Predloženie ponúk
6 decembra, 2021 11:00

Výzva na predkladanie ponúk: Vybudovanie multifunkčného ihriska Karloveská 61, Bratislava-Karlova Ves.“

16. novembra 2021

Vyzva-na-predkladanie-ponuk-Multifunkcne-ihrisko-Karloveska-1.pdf

Projekt.zip

Cestne-vyhlasenie-multifunkcne-ihrisko.odt

Navrh-na-plnenie-kriterii-multifunkcne-ihrisko.odt

Zmluva-o-dielo-multifunkcne-ihrisko-Karloveska-1.pdf

Zmlva-o-dielo-multifunkcne-ihrisko-Karloveska-61.docx


Zverejnené
16. novembra 2021

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
bude určená týmto prieskumom trhu

Dátum zverejnenia
16 novembra, 2021

Predloženie ponúk
24 novembra, 2021 10:00

Oznámenie o zverejnení výzvy vo vestníku UVO. Výzva na predkladanie ponúk: Chodník pozdĺž Perneckej ulice v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

15. novembra 2021

Vo vestníku UVO bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady sú zverejnené na stránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/532108


Zverejnené
15. novembra 2021

Druh zákazky
Podlimitná zákazka

Predpokladaná hodnota zákazky
196 600,-

Dátum zverejnenia
12 novembra, 2021

Predloženie ponúk
8 decembra, 2021 10:00

Otváranie ponúk
15 decembra, 2021 10:30

Oznámenie o zverejnení výzvy vo vestníku UVO. Výzva na predkladanie ponúk: Výkon správy nebytových priestorov Majerníkova 60.

15. novembra 2021

Vo vestníku UVO bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady sú zverejnené na stránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/532092


Zverejnené
15. novembra 2021

Druh zákazky
Podlimitná zákazka

Predpokladaná hodnota zákazky
94 100,-

Predloženie ponúk
1 decembra, 2021 09:00

Otváranie ponúk
15 decembra, 2021 09:30

Výzva na predkladanie ponúk: „Poskytnutie komplexnej služby pozostávajúcej z prípravy návrhu dispozičného riešenia a vybavenia interiérovej časti – prezentačnej miestnosti Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu vrátane vizualizácie priestorového riešenia a praktickej realizácie v rámci implementácie projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy (LIFE17 CCA/SK/000126). „

4. novembra 2021

Výzva na predkladanie ponúk Komunitné centrum

Príloha č 1 Ideový zámer

Príloha č 2 Pôdorys

Príloha č 3 Rez miestnosti

Príloha č 4 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č 5 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 6 Zmluva


Zverejnené
4. novembra 2021

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
14 330,-

Dátum zverejnenia
4 novembra, 2021

Predloženie ponúk
22 novembra, 2021 10:00

Otváranie ponúk
22 novembra, 2021 10:15

Výzva na predkladanie ponúk: "IT Technika pre MŠ a ŠJ."

14. októbra 2021

Oznámenie o realizácii prípravných trhových konzultácií k zákazke: "Správa nebytového priestoru Majerníkova 60."

6. októbra 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Pripojenie objektov MČ Bratislava-Karlova Ves na internet.“

7. septembra 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Čistenie vpustí na komunikáciách v správe MČ Bratislava-Karlova Ves.“

23. augusta 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Vybudovanie multifunkčného ihriska Karloveská 61, Bratislava-Karlova Ves.“

19. augusta 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Čistenie kanalizačných vpustí na komunikáciách v správe MČ Bratislava-Karlova Ves.“

10. augusta 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Vypracovanie realizačnej dokumentácie: Projekty organizácie dopravy na miestnych komunikáciách.“

29. júla 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Pripojenie na internet pre organizácie mestskej časti Karlova Ves.“

14. júla 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Rekonštrukcia športoviska v areáli spojenej školy Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves.“

12. júla 2021

Súťažné dokumenty sú priamo dostupné na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/433021

Dátum zasielania ponúk v systéme EVO: 26.7.2021, 10:00 hod.


Zverejnené
12. júla 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „„Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o KB a zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS.“

7. júla 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Kompletná rekonštrukcia detského ihriska Adámiho/Márie Jančovej.“

2. júla 2021

Súťažné dokumenty sú priamo dostupné na:  http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432931 

Dátum zasielania ponúk v systéme EVO: 14.7.2021, 10:00 hod.


Zverejnené
2. júla 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Rekonštrukcia bytu č.5 na 3NP L. Fullu 3, Bratislava-Karlova Ves.“

1. júla 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Rekonštrukcia bytu Majerníkova 9, Bratislava-Karlova Ves.“

1. júla 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Pripojenie na internet pre organizácie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.“

29. júna 2021

OZNÁMENIE O ZMENE TERMÍNU NA PREDKLADANIE PONÚK.

25. júna 2021

Zákazka: „Vývoj a dodanie funkčných prototypov deviatich 2D a 3D modelov, informačných panelov a vytvorenie jednoduchých webových stránok (microsite) pre každý model.“

Nový termín na predkladanie ponúk: 6.7.2021 do 10,00 hod. 


Zverejnené
25. júna 2021

ZMENA TERMÍNU NA PREDKLADANIE PONÚK – do 6.7.2021. Výzva na predkladanie ponúk: „Vývoj a dodanie funkčných prototypov deviatich 2D a 3D modelov a informačných panelov a vytvorenie jednoduchých webových stránok (microsite) pre každý model.“

14. júna 2021

Oznámenie o zverejnení zákazky vo vestníku. Názov: „Vybudovanie hokejbalového ihriska Majerníkova 60.“

10. júna 2021

Súťažné dokumenty sú priamo dostupné na:  http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432426 

Dátum zasielania ponúk v systéme EVO: 23.6.2021, 10:00 hod.


Zverejnené
10. júna 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Výroba, dodanie a inštalácia exteriérových tieniacich plachiet nad detské ihriská.“

20. mája 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Výmena a doplnenie bezúdržbových herných prvkov a zostáv na verejných detských ihriskách.“

10. mája 2021

Výzva na prekladanie ponúk: „Drevené lavičky s opierkou.“

6. mája 2021

Oznámenie zmene súťažných podkladov k výzve na predkladanie ponúk: „PD rekonštrukcia DI Adámiho – Márie Jančovej, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves.“

25. marca 2021

Na základe požiadaviek uchádzačov sa mestská časť Bratislava-Karlova Ves rozhodla pre zmenu podmienky na dodací termín diela Projektovej dokumentácie k Detskému ihrisku Adámiho a to z 20 na 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Rovnako je termín dodania upravený aj v návrhu zmluvy v článku 3, ods. 3,1, bod a), ktorý je zverejnený ako príloha výzvy. 


Zverejnené
25. marca 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Projektová dokumentácia – rekonštrukcia DI Adámiho – Márie Jančovej, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves.“

24. marca 2021

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020