menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Výzva na predkladanie ponúk: VÝSTAVBA BEŽECKEJ DRÁHY V AREÁLI SPOJENEJ ŠKOLY TILGNEROVA 14

31. augusta 2023

Súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku UVO


Zverejnené
31. augusta 2023

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
140 000,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
30 augusta, 2023

Predloženie ponúk
14 septembra, 2023 10:00

Otváranie ponúk
30 septembra, 2023 10:02

Výzva na predkladanie ponúk: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE ÚK A TERMOSTATIZÁCIA VYKUROVACÍCH TELIES V OBJEKTE MŠ L. SÁRU 3

8. augusta 2023

Súťažné podklady sa nachádzajú v elektronickej platforme IS EVO


Zverejnené
8. augusta 2023

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
18 230,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
8 augusta, 2023

Predloženie ponúk
21 augusta, 2023 09:00

Otváranie ponúk
21 augusta, 2023 09:02

Úspešný uchádzač
MB Tech s.r.o.

IČO
45 425 124

Adresa
Jégého 16, 821 08 Bratislava

Cena
17 906,08 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE ÚK A TERMOSTATIZÁCIA VYKUROVACÍCH TELIES V OBJEKTE MŠ Ľ. FULLU 12

4. augusta 2023

Sútažné podklady sa nachádzajú v EP EVO


Zverejnené
4. augusta 2023

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
34 000,- bez DPH

Dátum zverejnenia
4 augusta, 2023

Predloženie ponúk
17 augusta, 2023 09:00

Otváranie ponúk
17 augusta, 2023 09:02

Úspešný uchádzač
VISKIO s.r.o.

IČO
46042377

Adresa
Bottova 803/9, 900 31 Stupava

Cena
34 698,26 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: OPRAVA ŽIVIČNÝCH KRYTOV VOZOVIEK A CHODNÍKOV

10. júla 2023

Súťažné podklady


Zverejnené
10. júla 2023

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
158 300,-

Dátum zverejnenia
10 júla, 2023

Predloženie ponúk
24 júla, 2023 10:00

Otváranie ponúk
24 júla, 2023 10:02

Výzva na predkladanie ponúk: ÚDRŽBA DETSKÉHO IHRISKA V SPRÁVE MČ BRATISLAVA–KARLOVA VES, BEZÚDRŽBOVÁ HERNÁ ZOSTAVA NA DI NAD LÚČKAMI / BENIAKOVA, S DO-PADOVOU PLOCHOU

15. júna 2023

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke www.uvo.gov.sk v IS EVO


Zverejnené
15. júna 2023

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
12 470,-

Dátum zverejnenia
15 júna, 2023

Predloženie ponúk
26 júna, 2023 10:00

Otváranie ponúk
26 júna, 2023 10:02

Úspešný uchádzač
Crew s.r.o.

IČO
44506457

Adresa
Miletičova 27, 82109 Bratislava

Cena
14 880,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: EXTERIÉROVÉ TIENIACE PLACHTY NAD DETSKÉ IHRISKÁ A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

15. júna 2023

Súžažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO v IS EVO


Zverejnené
15. júna 2023

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
24 890,- bez DPH

Dátum zverejnenia
13 júna, 2023

Predloženie ponúk
27 júna, 2023 10:00

Otváranie ponúk
27 júna, 2023 10:02

Úspešný uchádzač
ÁKON s.r.o.

IČO
51796040

Adresa
Pod záhradami 192/25, 930 12 Ohrady

Cena
28154,40

Výzva na predkladanie ponúk: VYBAVENIE KUCHÝŇ ŠJ PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

9. júna 2023

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.UVO.GOV.SK V IS EVO


Zverejnené
9. júna 2023

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
38 690,-

Dátum zverejnenia
9 júna, 2023

Predloženie ponúk
19 júna, 2023 10:00

Otváranie ponúk
19 júna, 2023 10:01

Úspešný uchádzač
Gastro Vrábeľ, s.r.o.

IČO
43897452

Adresa
M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín

Cena
36 198,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: INTERAKTÍVNE PODLAHY A DOTYKOVÉ OBRAZOVKY S MINI OPS POČÍTAČOM PRE MATERSKÉ ŠKOLY – OPAKOVANÁ ZÁKAZKA

9. júna 2023

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.UVO.GOV.SK V IS EVO


Zverejnené
9. júna 2023

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
25 850,-

Dátum zverejnenia
9 júna, 2023

Predloženie ponúk
20 júna, 2023 09:00

Otváranie ponúk
20 júna, 2023 09:02

Úspešný uchádzač
APM Technik s.r.o.

IČO
50 517 872

Adresa
Libichava 80, 956 38, Libichava

Cena
27 936,20 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: VÝMENA VSTUPNÝCH DVERÍ A DVERÍ V ZÁDVERÍ ZŠ KARLOVESKÁ 61

9. júna 2023

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.UVO.GOV.SK V IS EVO


Zverejnené
9. júna 2023

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
25 400,-

Dátum zverejnenia
9 júna, 2023

Predloženie ponúk
21 júna, 2023 09:00

Otváranie ponúk
21 júna, 2023 09:01

Úspešný uchádzač
FENSTER HAUS a.s.

IČO
36445550

Adresa
Dvojkrážna 49, 821 06 Bratislava

Cena
15 599,32 Eur s DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK: PRENÁJOM KOPÍROVACÍCH STROJOV A TLAČIARNÍ A S TÝM SÚVISIACE SLUŽBY

6. júna 2023

PRENÁJOM KOPÍROVACÍCH STROJOV A TLAČIARNÍ A S TÝM SÚVISIACE SLUŽBY V IS EVO


Zverejnené
6. júna 2023

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
28 200,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
6 júna, 2023

Predloženie ponúk
15 júna, 2023 10:00

Otváranie ponúk
15 júna, 2023 10:03

Úspešný uchádzač
Copy Print Group a.s.

IČO
45310106

Adresa
Bojnická 3, 831 04 Bratislava

Cena
24 916,80 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: INTERAKTÍVNE PODLAHY A DOTYKOVÉ OBRAZOVKY S MINI OPS POČÍTAČOM PRE MATERSKÉ ŠKOLY

29. mája 2023

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.UVO.GOV.SK V IS EVO


Zverejnené
29. mája 2023

Druh zákazky
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Predpokladaná hodnota zákazky
25 850,-

Dátum zverejnenia
24 mája, 2023

Predloženie ponúk
7 júna, 2023 10:00

Otváranie ponúk
7 júna, 2023 10:05

Výzva na predkladanie ponúk: MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY-ZŠ KARLOVESKÁ 61

11. mája 2023

súťažné podklady sa nachádzajú na IS EVO


Zverejnené
11. mája 2023

Druh zákazky
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

Predpokladaná hodnota zákazky
650 900,- BEZ DPH

Dátum zverejnenia
11 mája, 2023

Predloženie ponúk
31 mája, 2023 23:59

Otváranie ponúk
1 júna, 2023 10:00

Úspešný uchádzač
AK builders, s.r.o.

IČO
51773082

Adresa
Cabanová 19, 841 02 Bratislava

Cena
704 341,20

Výzva na predkladanie ponúk: ZABEZPEČENIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA PRE POTREBY MČ BRATISLAVA-KARLOVA VES

27. apríla 2023

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke www.uvo.sk IS EVO


Zverejnené
27. apríla 2023

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
16 600,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
27 apríla, 2023

Predloženie ponúk
9 mája, 2023 10:00

Otváranie ponúk
10 mája, 2023 10:05

Úspešný uchádzač
INGDOP s.r.o.

IČO
60775530

Adresa
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

Cena
29 106,85 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: UDRŽIAVACIE PRÁCE GARÁŽE NA PRIBIŠOVEJ ULICI V BRATISLAVE

4. apríla 2023

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE UVO IS EVO


Zverejnené
4. apríla 2023

Druh zákazky
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Predpokladaná hodnota zákazky
35 000,- EUR BEZ DPH

Dátum zverejnenia
4 apríla, 2023

Predloženie ponúk
19 apríla, 2023 10:00

Otváranie ponúk
19 apríla, 2023 10:05

Úspešný uchádzač
AK Builders s.r.o.

IČO
51773082

Adresa
Cabanova 19, Bratislava

Cena
34 052,92 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY – ZŠ KARLOVESKÁ 61.

4. apríla 2023

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE UVO TU


Zverejnené
4. apríla 2023

Druh zákazky
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejňujeme množstvo a rozsah prác a tovarov

Dátum zverejnenia
29 marca, 2023

Poznámka
ZÁKAZKA BOLA ZRUŠENÁ

Predloženie ponúk
28 apríla, 2023 10:00

Otváranie ponúk
28 apríla, 2023 10:05

Úspešný uchádzač
ZÁKAZKA BOLA ZRUŠENÁ

Výzva na predkladanie ponúk: „VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE – PROJEKTY ORGANIZÁCIE DOPRAVY NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH.“

8. marca 2023

Súťažné podklady k zákazke sa nachádzajú na stránke UVO v IS EVO


Zverejnené
8. marca 2023

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
16 700,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
8 marca, 2023

Predloženie ponúk
17 marca, 2023 10:00

Otváranie ponúk
17 marca, 2023 10:05

Úspešný uchádzač
CESTPROJEKT, spol. s r.o.

IČO
35937467

Adresa
Černyševského 26, 851 01 Bratislava

Cena
18,-/30,-/0,-

Výzva na predkladanie ponúk: PRANIE BIELIZNE PRE MATERSKÉ ŠKOLY

27. decembra 2022

Súžažné podklady sú zverejnené v IS EVO


Zverejnené
27. decembra 2022

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
7 030,-

Dátum zverejnenia
19 decembra, 2022

Predloženie ponúk
11 januára, 2023 11:00

Otváranie ponúk
11 januára, 2023 11:05

Úspešný uchádzač
Wasco – družstvo

IČO
48079707

Adresa
Strojárenská 10, 976 46 Valaská

Cena
7 711,20 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: SPOJOVACÍ CHODNÍK MOKROHÁJSKA – OC GALÉRIA LAMAČ

16. decembra 2022

Súťažné podklady sú zverejnené v IS EVO


Zverejnené
16. decembra 2022

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejňujeme rozsah prác

Dátum zverejnenia
16 decembra, 2022

Predloženie ponúk
16 januára, 2023 10:00

Otváranie ponúk
16 januára, 2023 10:05

Výzva na predkladanie ponúk: „KASKÁDY – MODELOVÉ PILOTNÉ RIEŠENIE ZRÁŽKOVÝCH VOD NA VEREJNEOM PRIESTRANSTVE – VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 3. ETAPA.“

6. decembra 2022

Súťažné podklady sú zverejnené v IS EVO


Zverejnené
6. decembra 2022

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
220 772,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
6 decembra, 2022

Predloženie ponúk
19 decembra, 2022 10:05

Otváranie ponúk
19 decembra, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
SIPSTAV s.r.o.

IČO
50 226 85

Adresa
Jarková 21, 082 22 Šarišské Michaľany

Cena
262 338,83 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „Príprava a rozvoz stravy pre seniorov.“

14. novembra 2022

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ ZVEREJNENÉ NA STRÁVNKE WWW.UVO.GOV.SK


Zverejnené
14. novembra 2022

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
141 000,- bez DPH

Dátum zverejnenia
9 novembra, 2022

Predloženie ponúk
18 novembra, 2022 10:00

Otváranie ponúk
18 novembra, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
GAST TOM s.r.o.

IČO
44822316

Adresa
Šášovská 1380/14, 851 06 Bratislava

Cena
130 950,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „Kancelársky a detský nábytok do materských škôl.“

7. novembra 2022

Súťažné podklady sú zverejnené na stránke www.uvo.gov.sk TU


Zverejnené
7. novembra 2022

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
13 980,- bez DPH

Dátum zverejnenia
4 novembra, 2022

Predloženie ponúk
15 novembra, 2022 09:00

Otváranie ponúk
15 novembra, 2022 09:05

Úspešný uchádzač
VAREZ Interier s.r.o.

IČO
11738481

Adresa
908 46 Unín 32

Cena
14 999,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „BUDOVANIE SLABOPRÚDU – ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ, WIFI, KAMEROVÝ SYSTÉM“

13. októbra 2022

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke www.uvo.gov.sk TU


Zverejnené
13. októbra 2022

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
27 570,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
13 októbra, 2022

Predloženie ponúk
24 októbra, 2022 10:00

Otváranie ponúk
24 októbra, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
D-Set, s.r.o.

IČO
46706771

Adresa
Vyšehradská 1, 851 06 Bratislava

Cena
23 743,18 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „KANCELÁRSKE POTREBY.“

7. októbra 2022

Výzva na predkladanie ponúk sa nachádza na www.uvo.gov.sk TU


Zverejnené
7. októbra 2022

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejňujeme druh a množstvo tovarov

Dátum zverejnenia
6 októbra, 2022

Predloženie ponúk
18 októbra, 2022 09:00

Otváranie ponúk
18 októbra, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
Tibor Varga TSV PAPIER

IČO
32627211

Adresa
Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Cena
19 300,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „REKONŠTRUKCIA KARLOVESKEJ KNIŽNICE – 3. ETAPA – OPAKOVANÁ SÚŤAŽ.“

23. septembra 2022

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ TU


Zverejnené
23. septembra 2022

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
uvádzame rozsah prác

Dátum zverejnenia
22 septembra, 2022

Predloženie ponúk
5 októbra, 2022 09:00

Otváranie ponúk
5 októbra, 2022 09:05

Výzva na predkladanie ponúk: „REKONŠTRUKCIA KARLOVESKEJ KNIŽNICE – 3. ETAPA.“

26. augusta 2022

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO TU


Zverejnené
26. augusta 2022

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejňujeme rozsah a množstvo prác a tovarov

Dátum zverejnenia
26 augusta, 2022

Predloženie ponúk
12 septembra, 2022 10:00

Otváranie ponúk
12 septembra, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
Ak buiders s.r.o.

IČO
51 773 082

Adresa
Cabanova 19, Bratislava 841 02

Cena
64 165,52 Eur s DPH

1 2 3 7

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020