menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Púpavova 26-Obnova bytového domu-vlastníci BaNP vz. PS STAVBY-KR-oprava

1. decembra 2021

Cesta na červený most v Bratislave-Nemocnica svätého Michala – búracie práce-ESET spol.s.r.o.- zverejnenie informácie

10. novembra 2021

Predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu – Významná obnova BD Hlaváčiková 37-47 – rozhodnutie

10. novembra 2021

Stavebné povolenie – Štofan

9. novembra 2021


Zverejnené
9. novembra 2021

Bytový dom Svrčia, stavebné povolenie

9. novembra 2021

Zverejnené
9. novembra 2021

Oznámenie o späťvzatie žiadosti o povolení zmeny v užívaní stavby – Priestory na bývanie – 1. bytová jednotka, ul. Adámiho 3, súp. č. 445 na pozemku ,,C,, parc. č. 1243 k. ú. Karlova Ves v Bratislava

8. novembra 2021

Zverejnené
8. novembra 2021

4. výzva na odstránenie nedostatkov podania – Šedovičová

3. novembra 2021

Oznámenie začatia stavebného konania – ZD a.s.

26. októbra 2021

o. SP – ZD – St. Grunty


Zverejnené
26. októbra 2021

Doster, s.r.o.

26. októbra 2021

Doster


Zverejnené
26. októbra 2021

Oznámenie začatia konania o odstránení stavby – existujúceho záhradného objektu na Kuklovskej ulici

22. októbra 2021

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, Staré grunty 26 – A, B, C, D, E, F, G, H v Bratislave

21. októbra 2021

IMMO


Zverejnené
21. októbra 2021

Zaslanie odvolania – Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

18. októbra 2021

Oznámenie začatia spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním názov stavby: „Rodinný dom Komonicová, Karlova Ves, Bratislava“

15. októbra 2021

RD Živica, Živicová


Zverejnené
15. októbra 2021

Oznámenie – pokračovanie konania o dodatočnom povolení stavby, ul. Kuklovská 13, 841 04 Bratislava v byte č. 32 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 496 umiestneného na parc. č. 1986 v k. ú. Karlova Ves

14. októbra 2021

bartosova_211014-105747-9e


Zverejnené
14. októbra 2021

Stavebné povolenie – 2731 Chodník pozdĺž Perneckej ul., MČ BA-Karlova Ves

6. októbra 2021

STAVEBNÉ POVOLENIE na stavbu s názvom: „Inžinierske siete v ulici Komonicová pre rodinný dom 1, 2 a 3“

14. septembra 2021

R. SP – siete Komonicová voda + kanál


Zverejnené
14. septembra 2021

Staré grunty, bytový dom s občianskou vybavenosťou, OTYK invest s.r.o., územné konanie

2. septembra 2021

21-301_Oprava zrejmej chyby v oznámení


Zverejnené
2. septembra 2021

OZN_UR_Mestský park v Karlovej Vsi_zmena

27. augusta 2021

OZN_UR_Mestský park v Karlovej Vsi_zmena


Zverejnené
27. augusta 2021

2731 Chodník pozdĺž Perneckej ul., MČ BA-Karlova Ves

26. augusta 2021

Polyfunkčný objekt staré Grunty, OTYK invest, s. r. o.

23. augusta 2021

Oznámenie o dražbe

23. augusta 2021

Oznámenie o dražbe


Zverejnené
23. augusta 2021

OU-BA-OCDPK, potvrdenie SP – Parkovisko Svrčia ul. – Bytéria

18. augusta 2021

OU-BA-OCDPK, potvrdenie SP – Komunikácia Svrčia ul. – MČ BA-KV

18. augusta 2021

Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Karlova Ves, Pribišova, UO00089, 2022

17. augusta 2021

R. SP – SPP


Zverejnené
17. augusta 2021

Rekonštrukcia plynovodov Ba-KV-Dlhé diely-2SC, UO00089.

9. augusta 2021

Kolaudačné rozhodnutie 21-1784_KR


Zverejnené
9. augusta 2021

Staré grunty, 8 rodinných domov, zmena stavby pred dokončením, Oznámenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu č. KV/SÚ/284/2021/8403/AK zo dňa 21.05.2021.

2. augusta 2021

21-284_Oznámenie o podanom odvolaní


Zverejnené
2. augusta 2021

Staré grunty, 8 rodinných domov, Zmena stavby pred dokončením – uzatvorenie lodžií

2. augusta 2021

21-284_Oprava rozhodnutia


Zverejnené
2. augusta 2021

Účelové zariadenie – Karloveské rameno, Bratislava, Úprava priestoru 703

22. júla 2021

o. o predĺžšní SP – Doster 1


Zverejnené
22. júla 2021

Rekonštrukcia bytu č. 13, 7. poschodie, ulica Majerníkova 38, Bratislava

21. júla 2021

o. SP – Štofan

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zverejnené
21. júla 2021

„Inžinierske siete v ulici Komonicová pre rodinný dom 1, 2 a 3“; objektová skladba: SO 1 Prípojka vody a areálové rozvody vody SO 2 Prípojka kanalizácie a areálové kanalizačné rozvody

21. júla 2021

Oznámenie o zmene stavebníka

16. júla 2021

zo Stav-trade na House


Zverejnené
16. júla 2021

SP: „Spojovací chodník Sumbalova ul., MČ BA-Karlova Ves“

23. júna 2021

Kresánkova 11, nebytový priestor č. 9, zmena na byt

23. júna 2021

Oprava v SP – Chodník medzi ul.J.Stanislava a Karloveskou ul., časť-Sumbalova ul.-lávka pre peších

21. júna 2021
1 2 3 5

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020