menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Upovedomenie o začatí exekúcie – Peter Kovarík

1. februára 2023

Stavebné povolenie – prístavba balkóna – Anta

27. januára 2023

Zverejnené
27. januára 2023

Upovedomenie Róberta Pušku, že prichádza do úvahy ako dedič po poručiteľovi zo zákona v tretej dedičskej skupine

26. januára 2023

Rozhodnutie – stavebné povolenie na stavebné úpravy v bytoch č. 25 a 26 v bytovom dome Majerníkova 1A

24. januára 2023

917 Zubné ambulancie, nebyt.p.č.3, 1.NP, Ľ.Fullu 11-A

20. januára 2023

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti – Lackova 7

13. januára 2023

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene dokončenej stavby – byt č. 42 na 5. poschodí v bytovom dome na ulici Pribišova č. 15 v Bratislave, stavba so súpisným číslom 3031, pozemok registra “C“ parcelné č. 1669/97, katastrálne územie Karlova Ves, list vlastníctva č. 3093

11. januára 2023


Zverejnené
11. januára 2023

Oznámenie o vstupe na pozemok – Karloveská, Nad lúčkami, Pribišova, Kuklovská

10. januára 2023

Rozhodnutie – zamietnutie žiadosti o povolenie zmeny stavby pred dokončením – 8 rodinných domov, ulica Staré Grunty, pozemok reg. C parc. č. 744/8 a 744/158 v k.ú. Karlova Ves

23. decembra 2022

Zverejnené
23. decembra 2022

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu – Štatistický úrad Slovenskej republiky

21. decembra 2022

Výberové zisťovanie pracovných síl – Štatistický úrad Slovenskej republiky

21. decembra 2022

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby, Nemocnica sv. Michala – búracie práce, na ulici Cesta na Červený most

20. decembra 2022

Zverejnené
20. decembra 2022

Pribišova 47, Terasa na streche nebytovej budovy na športovo – rekreačné účely, BCP_BA s.r.o. – oznámenie o pokračovaní konania o nariadení na odstránenie stavby

16. decembra 2022

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby, montáž klimatizačnej jednotky, byt č. 61 na 7.posch. na ul. Tománkova 3, pozemok reg. C parc. č. 1426/57 v k.ú. Karlova Ves

13. decembra 2022

Zverejnené
13. decembra 2022

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BL725CS

9. decembra 2022

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – DS594FP

9. decembra 2022

Rozhodnutie – povolenie na zmenu v užívaní časti stavby nebytovej budovy, ul. Kolískova 1, č. nebyt. priestoru 8, súpis. č. 5249, LV č. 2917, parc. č. 1426/404 v k. ú. Bratislava – Karlova Ves v Bratislave

7. decembra 2022

Zverejnené
7. decembra 2022

Štatistické zisťovanie rodinných účtov – Štatistický úrad Slovenskej republiky

7. decembra 2022

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BT005AT

25. novembra 2022

Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

23. novembra 2022

Stavebné povolenie – 3172 Spojovací chodník Mokrohájska – OC Galéria Lamač

22. novembra 2022

Oznámenie o začatí stavebného konania – obnova BD J.Stanislava č. 22-28

22. novembra 2022

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BL248HJ

16. novembra 2022

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA202ZP

15. novembra 2022

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BL043VN

7. novembra 2022

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020