menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 02/2024 – Majerníkova 1/B

15. apríla 2024

Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála / oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní časti stavby a kolaudačného konania časti stavby

11. apríla 2024

Mimoriadne povolenie lovu na nepoľovnej ploche – Karlova Ves, Devín, Dúbravka

5. apríla 2024

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Ľuboš Tiefenbach

25. marca 2024

Meno príjemcu:

Ľuboš Tiefenbach

Odberná lehota:

9.4.2024

Zásielka uložená na pobočke:

Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, kancelária č. 123 v úradných hodinách

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Ľuboš Tiefenbach


Zverejnené
25. marca 2024

Rozhodnutie_stavebné povolenie_rodinný dom v lokalite Sitina, parc. reg. C KN č. 2958/21

22. marca 2024

Zverejnené
22. marca 2024

Konanie o povolení odstránenia stavby „Búranie existujúceho záhradného objektu“ na Kuklovskej ulici – rozhodnutie o vyhovení protestu prokurátora a zrušenie napadnutého rozhodnutia č. KV/SU/1022/2023/27585/VŠ a doplnenia výzvy č. KV/SU/536/2024/1986/VŠ.

21. marca 2024

3629 Obnova BD Kuklovská 7, Vlastníci BaNP, SBD – OZNÁMENIE

20. marca 2024

272 Stav.úpravy b.č.12-stavby loggie, Púpavová 7, P.Rehák – OZNÁMENIE

20. marca 2024

Staré grunty, bytový dom s občianskou vybavenosťou „Zelené mlyny“

18. marca 2024

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby


Zverejnené
18. marca 2024

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu – Štatistický úrad Slovenskej republiky

13. marca 2024

Predvolanie za účelom podania vysvetlenia – Shakhzod Pirmatov

13. marca 2024

207/2024- Stavebné povolenie – Stavebná úprava časti fasády nebytového priestoru č. 13A Karloveské rameno, objekt B

5. marca 2024

Zverejnené
5. marca 2024

Pribišova 47, Terasa na streche nebytovej budovy na športovo – rekreačné účely, BCP_BA s.r.o., opakované oznámenie o pokračovaní konania o nariadení na odstránenie stavby

4. marca 2024

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny rozostavanej stavby spojeného s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

21. februára 2024

Kolaudačné rozhodnutie – 14 Obnova BD Dúbr.cesta 9, Vlastníci BD, Byt.podnik

5. februára 2024

Nad Sihoťou-Matejkova, SO 100.1 Existujúce objekty – asanácie, REDING, s.r.o.-rozhodnutie o proteste prokurátora

25. januára 2024

22. januára 2024

3541 Byt.dom Nad Lúčkami, Nad Lúčkami s.r.o., ROZHODNUTIE


Zverejnené
22. januára 2024

Voľby prezidenta SR – Informácie pre voliča

18. januára 2024

65 BD Matejková, Nebyt.priestory-lofty, PHCR, Pressburg – ROZHODNUTIE

16. januára 2024

169 Obnova BD H.Meličkovej 24-28, Vlastníci, SBD – ROZHODNUTIE

16. novembra 2023

3541 Byt.dom Nad Lúčkami, Nad Lúčkami s.r.o. – OZNÁMENIE

16. novembra 2023

133 BD Matejková, Nebyt.priestory-lofty, PHCR, Pressburg – OZNÁMENIE

15. novembra 2023

Rozhodnutie – povolenie zmeny v užívaní časti stavby – ul. Hlaváčikova 39, súp. č.3177 na pozemku register C parc. č. 3651/282 k. ú. Karlova Ves v Bratislave

14. novembra 2023


Zverejnené
14. novembra 2023

Rozhodnutie – stavebné konanie, byt č. 9 na 4. poschodí v bytovom dome Jána Stanislava 39, súpis. č. stavby 3080, pozemok parc. C č. 1682/203, LV 3521 v k. ú. Karlova VesRozhodnutie – stavebné konanie,

7. novembra 2023

Zverejnené
7. novembra 2023

Oznámenie – ul. Staré Grunty, pozemok parc. reg. C KN č. 743/10, 2975/73, 2975/77, 743/13, 3036/1, 3038, 3017/2, 2975/22 a 2975/2 v k. ú. Karlova Ves

3. novembra 2023

Zverejnené
3. novembra 2023

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť