menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Rozhodnutie o dlžnom poistnom povinného poistenia ako samostatne zárobkovo činnej osoby – Zuzana Syneková

15. februára 2017

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka – Karol Polakovič

25. augusta 2016

Rozhodnutie o dlžnom poistnom povinného poistenia SZČO – Zuzana Syneková

25. augusta 2016

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – DD PSO127/16

17. augusta 2016

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia zásielky pre SRNAmoto, s.r.o.

17. augusta 2016

Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci schválenia programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Ostatné subjekty Bratislava na obdobie rokov 2016 – 2025

17. augusta 2016

Oznámenie o dražbe

22. marca 2016

Verejná vyhláška k správnemu konaniu vo veci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Ostatné subjekty Bratislava na obdobie rokov 2016 – 2025

3. marca 2016

Zastavenie konania vo veci zaradenia pozemnej komunikácie Veternicová a Hlaváčikova do siete miestnych komunikácií MČ Bratislava-Karlova Ves

18. februára 2016

Oznámenie o začatí stavebného konania – Lodenica Karloveské rameno

19. januára 2016

Rozhodnutie o prerušení konania vo veci zaradenia pozemných komunikácií Veternicová

2. decembra 2015

Verejná vyhláška – Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

14. októbra 2015

VV Územný generel dopravy hl. mesta


Zverejnené
14. októbra 2015

1 8 9 10

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020