menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

KV/SU/3303/2019/21162/ZK Žiadateľ: Orange Slovensko a.s. Oznámenie – začatie konania o zmene v užívaní stavby o predĺženie užívania telekomunikačnej stavby „ZS a RR bod C1 294 BR 599 – Hany Meličkovej Bratislava“ na dobu neurčitú.

2. decembra 2019

ZK – OZN- 3303-2019-21162


Zverejnené
2. decembra 2019

Oznámenie o začatí stavebného konania – Obnova BD Jamnického 18

5. novembra 2019

Zverejnenie informácie o začatí kolaudačného konania na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava“

30. októbra 2019

Oznámenie o začatí konania – zmena v užívaní stavby – pedikúra – Jurigovo nám.č.1

21. októbra 2019

rozhodnutie cukrárenská výroba Majerníkovej 15, Bratislava-zmena v užívaní

9. septembra 2019

oznámenie o začatí konania – zmena v užívaní stavby v bytovom doma na Jurigovom nám. č.1 – SLOTT s.r.o.

27. augusta 2019

„Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava“ – návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – oznámenie o začatí konania – zverejnenie informácie.

7. augusta 2019

stavebné povolenie stavby: „8 rodinných domov“ objekt: IO 01 Spevnené plochy komunikácií, parkovísk a zatrávnené plochy

17. júna 2019

stavebné povolenie: „Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske siete“ objekty: SO 01 Komunikácia + Komunikácia-Gabiónový múr SO 08 Oporný múr

17. júna 2019

Oznámenie o zmene strategického dokumentu spolu s informáciami uvedenými v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov – „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 06“

14. júna 2019

Zverejnenie informácie o ukončení kolaudačného konania na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava“- horná stavba

25. apríla 2019

Rozhodnutie -Horná stavba

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2019


Zverejnené
25. apríla 2019

Zverejnenie informácie o ukončení kolaudačného konania na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava“ Spodná stavba

25. apríla 2019

Zverejnenie informácie o ukončení konania-rozhodnutie

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2019


Zverejnené
25. apríla 2019

Stavebná uzávera v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v území zóny Líščie údolie – predloženie odvolania.

29. marca 2019

rozhodnutie Hollého 9 a 11, Bratislava-Staré Mesto

7. marca 2019

rozhodnutie Hollého fin


Zverejnené
7. marca 2019

oznámenie o konaní Tilgnerova 8, stavebné úpravy bytu (loggia) MUDr. Kostrecová

20. februára 2019

oznámenie Tilgnerova 8


Zverejnené
20. februára 2019

Zverejnenie informácie o začatí kolaudačného konania stavby „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING“

9. januára 2019

Zverejnenie informácie


Zverejnené
9. januára 2019

VÝZVA na VYJADRENIE sa k STAVEBNEJ UZÁVERE V LÍŠČOM ÚDOLÍ

11. decembra 2018

Zverejnenie informácie o začatí kolaudačného konania Westend Crossing – Trafostanica

3. decembra 2018

Oznámenie o začatí stavebného konania – Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov

29. novembra 2018

8_rodinných_domov_spevnené plochy komunikácii_parkovísk _a_zatrávnené plochy

10. októbra 2018

Výzva na predkladanie ponúk: „Revitalizácia areálu MŠ Suchohradská“

1. októbra 2018

8 rodinných domov, IO 01 Spevnené plochy – oznámenie o začatí stavebného konania

15. augusta 2018

Oznámenie o začatí stavebného konania


Zverejnené
15. augusta 2018

Oznámenie o vyhlásení výberového konania – nájom pozemkov pod predajné stánky na akcii Karloveské hody 2018

26. júla 2018

Apartmánový dom Boomerang SO 08.a Kominikácia a spevnené plochy – oznámenie o začatí stavebného konania.

2. júla 2018

Stavebné povolenie na stavbu: Apartmánový dom Boomerang, SO 08.b. Komunikácie a spevnené plochy

15. mája 2018

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020