menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie o začatí územného konania – ZD, Staré grunty

23. júna 2020

Oznámenie o začatí územného konania – ZD a.s., Staré grunty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zverejnené
23. júna 2020

Stavebné povolenie – BA KV, Staré Grunty,Paulíny, NNK

23. júna 2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – RTP 04

15. júna 2020

T.I.N.O. s.r.o. „Stomatol. ambulancie “, Staré grunty 260, 262, 841 04 Bratislava-oboznámenie sa s podkladmi

10. júna 2020

Oznámenie o začatí územného konania – STL plynovod D 110 – Staré grunty

22. mája 2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – oporný múr Ľ.Fullu

18. mája 2020

Rozhodnutie o ZUS – Starostlivosť o ľudské telo, Pribišova 4

13. mája 2020

Oznámenie o začatí stav. konania – BA KV, Staré Grunty,Paulíny, NNK

20. apríla 2020

Oznámenie o začati konania ZUS – Starostlivosť o ľudské telo, Pribišova 4

2. apríla 2020

R o z h o d n u t ie – nariadenie odstránenia stavby : prízemná stavba s plochou strechou, pôvodne užívaná v rámci občianskej výstavby pre účely uskladnenia náradia v súvislosti s realizáciou akcií ,,z“

5. marca 2020

MZ- ROZH odstr. 233-2020- 5929


Zverejnené
5. marca 2020

Stavebné povolenie: „Stavebné úpravy v byte č. 0-1001, – 2.P, Kresánkova 14, Bratislava“

27. februára 2020

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava o odvolaní – spevnené plochy

21. februára 2020

Oznámenie – začatie konania o zmene v užívaní časti stavby, na stavbu s názvom: ,,Starostlivosť o ľudské telo, Pribišova ul. č. 4.

18. februára 2020

ZM-OZN- 1381-2020- 5223


Zverejnené
18. februára 2020

Oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby ohrozujúcej zdravie bezpečnosť a životy osôb, ktorej zachovanie nie možné ani rentabilné.

13. februára 2020

MZ-OZN- 233-2020- 4469


Zverejnené
13. februára 2020

oznámenie – začatie konania o zmene v užívaní stavby spojenej so zmenou stavby, v nebytovom priestore č. 21 na 3. poschodí bytového domu na ulici L‘. Fullu č. 7 na prevádzku „PUB,BAR,KAVIAREŇ“

5. februára 2020

AP-OZN- 801- 2020-2865-2


Zverejnené
5. februára 2020

Podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Polyfunkčný objekt STARÉ GRUNTY“-zverejnenie informácie.

3. februára 2020

AP-Zvej-798-2020-3050


Zverejnené
3. februára 2020

ROZHODNUTIE povolenie užívať stavbu „ZS a RR bod C1 294 br 599 – Hany Meličkovej Bratislava“ na dobu trvalú.

23. januára 2020

ZK-v2020- ROZH 513-2176


Zverejnené
23. januára 2020

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby:„Stavebné úpravy v byte č. 0-1001, – 2.P, Kresánkova 14, Bratislava“

20. januára 2020

Zmena v užívaní stavby: „Zmena spoločného priestoru v bytovom dome na salón medicinálnej (suchej) pedikúry, Jurigovo námestie č. 1“

11. decembra 2019

stavebné povolenie: „Komplexná obnova bytového domu, Jamnického 18, Bratislava“

10. decembra 2019

KV/SU/3303/2019/21162/ZK Žiadateľ: Orange Slovensko a.s. Oznámenie – začatie konania o zmene v užívaní stavby o predĺženie užívania telekomunikačnej stavby „ZS a RR bod C1 294 BR 599 – Hany Meličkovej Bratislava“ na dobu neurčitú.

2. decembra 2019

ZK – OZN- 3303-2019-21162


Zverejnené
2. decembra 2019

Oznámenie o začatí stavebného konania – Obnova BD Jamnického 18

5. novembra 2019

Zverejnenie informácie o začatí kolaudačného konania na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava“

30. októbra 2019

Oznámenie o začatí konania – zmena v užívaní stavby – pedikúra – Jurigovo nám.č.1

21. októbra 2019

rozhodnutie cukrárenská výroba Majerníkovej 15, Bratislava-zmena v užívaní

9. septembra 2019

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť